In Vogelvlucht zie je het bestaande industrieterrein met de Iepenweg (boompjes), Van den Hadelkamp, Sijf & Dax (donkerrood gevelpaneel), de Wilgenweg.
In Vogelvlucht zie je het bestaande industrieterrein met de Iepenweg (boompjes), Van den Hadelkamp, Sijf & Dax (donkerrood gevelpaneel), de Wilgenweg. pr

Tappersheul III

Algemeen

Otto Beaujon

"Zeker weet je 't nooit," zegt wethouder Bob Duindam, "maar we gaan het ontwerp voor het bestemmingsplan Tappersheul III alvast als informele voor-publicatie de ronde laten doen bij alle belanghebbenden die bij ons bekend zijn, en dan volgen in september de formele inspraakrondes. Normaal gezien komt het plan dan in december van dit jaar in de raad, en kunnen we beginnen met het aanbrengen van een metersdik pakket gebroken puin waar de wegen moeten komen. Voorbelasten, heet dat in de wegenbouw, en het kost maanden voor het zo stabiel is dat je het kunt asfalteren. Zo snel mogelijk beginnen dus."

Wat gaat er precies gebeuren? Zie plattegrond: Achter het bestaande industrieterrein komt een nieuwe strook grond (binnen de rode stippellijn) beschikbaar voor handel en industrie, en daarop zijn tevens twee kavels gereserveerd voor een nieuw (overdekt) zwembad en een skeelerbaan. Duindam: "Het gemeentebestuur omarmt het idee van een nieuw zwembad dat gedragen wordt door de vereniging, weliswaar met financieel nog een slag om de arm, maar al wel de grondreservering. Er was 3 hectare voor ondernemers, waar we later de ruimte voor een zwembad en een skeelerbaan aan toegevoegd hebben. Het aantal belangstellenden was groter dan de beschikbare ruimte, en de gemeente heeft een volgorde naar urgentie vastgesteld: bijvoorbeeld bedrijven die nu elders binnen de gemeente gevestigd zijn en daar overlast veroorzaken, komen eerder in aanmerking. Bedrijven kunnen grond kopen, maar als zij dat willen ook in erfpacht nemen, als dat hun financieel bedrijfsplan beter sluitend maakt. Gaan de zaken na enkele jaren voorspoedig, dan kunnen ze de grond alsnog voor de originele prijs kopen. Zo verbreden wij de mogelijkheden voor de (startende) of gevestigde ondernemers."

Op 15 juni jl. werd het stedenbouwkundig plan besproken tijdens een webinar, een vergadering via MS Teams, waarbij alle deelnemers die zich van tevoren aangemeld hadden vragen konden stellen en meepraten. Veel van de vragen die omwonenden en belangstellenden voor het plan konden stellen, waren al met het antwoord te lezen op de website van de gemeente, maar sommige mensen willen voor de zekerheid (of omdat ze zich niet ingelezen hebben) zo'n vraag graag zelf ook een keer stellen. De webinar verliep naar ieders tevredenheid.

Het verkeer, dat was nog wel een dingetje. Een groter industrieterrein betekent meer verkeer, een zwembad betekent parkeerruimte. Het nieuwe gedeelte industrieterrein wordt ontsloten bij de lila pijl op de plattegrond, de bestaande wegen worden een stukje doorgetrokken. Vrachtverkeer zal zeker niet langs de Jumbo en de Lijnbaan naar het nieuwe deel kunnen (verkeersborden, instructie in de TomTom). Waar nodig komt misschien een rotonde, wat op de Oudewaterse veengrond een vrij ingrijpende oplossing is, maar gezien het saldo van de grondexploitatie kan het er hopelijk vanaf (de opbrengst is bestemd voor een grondige renovatie van het oude industrieterrein).

Echte piektijden wat parkeerders betreft zullen meestal in het weekend liggen. Tussen het zwembad en de dichtstbijzijnde woonwijk ligt behalve een geluidswal ook een groenstrook met water, bomen en struikgewas van minstens 50 meter breed, en weinig mensen zullen naar verwachting een parkeerplaatsje zoeken in de woonwijk om dan te voet richting zwembad te gaan. Duindam: "Zelfs voor de heikikkers hebben we een paar nieuwe luxe poelen laten graven. Het is niet de provincie die dat uitvoert, noch betaalt. Zij verplichten ons dat te doen. En we zijn even serieus van plan de enorme populieren en grauwe wilgen waar de ransuilen in zitten, in hun geheel te gaan verplaatsen naar een nieuwe locatie, 't is te hopen dat de uilen het begrijpen en terug komen als die bomen op hun nieuwe plek staan".

Voor het bestaande terrein is het nieuwe getekend: een strook evenwijdig aan de Wilgenweg. De gebouwen zijn nog fantasie: de grond is nog niet uitgegeven. Helemaal links het zwembad en de skeelerbaan. Het hele nieuwe industrieterrein wordt, uitkijkend op Linschoten, omgeven door een brede groenstrook.
Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 1 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 15 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 22 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00