Richtlijnen voor een ingezonden brief

Regelmatig wordt De IJsselbode geconfronteerd met ingezonden brieven
waarover met de inzenders discussie ontstaat.

Vooropgesteld wordt, dat de al dan niet plaatsing van ingezonden brieven
een kwestie is van redactioneel beleid.

Maar om daar transparant in te zijn kiezen we ervoor onze richtlijnen
waarop brieven worden beoordeeld op deze website te publiceren,
zodat u zelf van tevoren een inschatting kunt maken
over de kans dat de brief zal worden geplaatst.

We hanteren de volgende richtlijnen:

 • Brieven met onwelvoeglijke taal, bedreigingen, een beledigend karakter e.d. worden niet geplaatst.
 • Wat als onwelvoeglijk, bedreigend of beledigend wordt opgevat is ter beoordeling van de redactie.
 • Anonieme brieven worden niet geplaatst.
 • De plaatsruimte in De IJsselbode is beperkt. Ingezonden brieven mogen niet te lang zijn
  (hooguit 2000 tekens); De redactie behoudt zich het recht voor om langere brieven in te korten.
 • De politieke correspondenten van De IJsselbode zijn primair verantwoordelijk voor de verslaggeving rondom politieke ontwikkelingen. Zij doen dit zo onpartijdig mogelijk. Het komt regelmatig voor dat door zittende politici via ingezonden brieven wordt geprobeerd om het eigen politieke gelijk te onderstrepen of andere politici aan te vallen.
  De redactie heeft besloten, dat brieven van zittende politici op de volgende criteria zullen worden beoordeeld:
  a. Het kan voorkomen, dat fouten in de verslaggeving sluipen. Een brief, die daarop wijst komt in principe in aanmerking voor plaatsing (mits aan de overige criteria wordt voldaan)
  b. Een reactie van een zittende politicus op een geplaatste ingezonden brief van een niet-politicus, die op onjuistheden of onterechte conclusies van de inzender ingaat komt in principe ook voor plaatsing in aanmerking (mits aan de overige criteria wordt voldaan)
  c. De IJsselbode is (via het instrument van de ingezonden brieven) geen platform voor discussies tussen politici of politieke partijen. Brieven met dit karakter komen in principe niet voor plaatsing in aanmerking. Er zijn voldoende middelen (persberichten, interviews) voor politici en politieke partijen om hun standpunten kenbaar te maken. Ook rond de verkiezingen.
 • Het is ter beoordeling aan de redactie of een brief wel of niet geplaatst wordt,
  daar is geen correspondentie over mogelijk.
  Wel kan door de inzender bij de redactie om een toelichting over de niet-plaatsing van een brief worden gevraagd.
 • Een ingezonden brief kan als reactie op een artikel in De IJsselbode geschreven worden of naar aanleiding van iets wat in een van de plaatsen in ons verschijningsgebied plaatsvindt.
 • In principe wordt via de ingezonden brieven in De IJsselbode geen discussie gevoerd over een bepaald onderwerp.
  Plaatsing van een ingezonden brief kan leiden tot een reactie
  indien in die ingezonden brief onterechte conclusies worden getrokken,
  of er onjuiste informatie over personen of gebeurtenissen in staat.
  In dat geval kan één keer een reactie worden geplaatst,
  die overigens aan de overige richtlijnen voldoet.
 • De brief dient vrijdagmiddag voor 14.00 uur bij ons binnen te zijn
  voor plaatsing de dinsdag daaropvolgend.
 • Een ingezonden brief mag geen commercieel karakter te hebben.