De IJsselbode uitgaves van 1952 tot 1999 vindt in de krantenbank van het
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard.

IJsselbode 1952-1999

De IJsselbode richtte zich bij de oprichting tot de IJsselstreek tussen Haastrecht en Montfoort. Het verspreidingsgebied omvat plaatsen als Haastrecht, Hekendorp, Hoenkoop, Lange Ruige Weide, Montfoort, Oudewater, Polsbroek en Willeskop.

De eerste krant verscheen in maart 1952. Uitgever was drukkerij Hooft & Overbeek te Oudewater, die in 1965 ging werken onder de naam drukkerij HENO.
De krant bestaat nog steeds en is tot 1999 op de website te raadplegen. De jaren 1967-1974 ontbreken echter, doordat deze jaargangen bij een brand verloren zijn gegaan.

De IJsselbode behoort niet tot de collectie van het RHC. De originele kranten berusten bij drukkerij Heno te Oudewater.

In samenwerking met de uitgever zijn de kranten in 2010 op deze website gezet,
dankzij de Stichting Cultureel Erfgoed Oudewater, die hiervoor de financiële middelen beschikbaar stelde.