Sluitingstermijn 

De IJsselbode verschijnt wekelijks op dinsdag

Advertentiemateriaal en/of advertentieruimte dienen uiterlijk de vrijdag voor de verschijndag vóór 14.00 uur in ons bezit te zijn of te worden gereserveerd.

Rouwadvertenties of Certified PDF-materiaal kunt u inleveren tot uiterlijk de maandag voor de verschijndag vóór 09.30 uur.