Afbeelding

Voortgezette raadsvergadering

Algemeen

Trudie Scherpenzeel

Op 7 mei werd de raadsvergadering om 11.00 uur geschorst met nog een heel aantal agendapunten te gaan. De vergadering werd op maandag 11 mei voortgezet.

Toezicht

Van de provincie was een brief ontvangen over de financiële situatie van Oudewater. De provincie verzocht de raad om voorstellen hoe een dreigende financiële gang van zaken te verbeteren. Wethouder Lont zag het allemaal niet zo somber in, maar het CDA had zelf zijn licht opgestoken bij de provincie en maakte zich toch zorgen, hoewel zij uiteindelijk wel instemde met de voorgestelde reactie. De voorgestelde reactie werd raadsbreed aangenomen hoewel ook de wethouder de zorgen van het CDA wel onderschreef.

Precario-rechten en toeristenbelasting

Restaurants met terrassen betalen voor het gebruik van de openbare ruimte precariorechten en campings en hotels en B&B's voor overnachtingen toeristenbelasting. Het voorstel was om voor de maanden dat de terrassen niet gebruikt werden de precariorechten niet in rekening te brengen en de heffing van toeristenbelasting uit te stellen tot eind dit jaar. Het betreft een maximale inkomstenderving voor de gemeente van 41.500 euro. Gelet op de situatie kon het voorstel op raadsbrede steun rekenen.

Motie vreemd: Voortgang De Klepper

De motie was ingediend door het CDA en de Wakkere Geelbuik. Zoals bekend is met name het CDA een tegenstander van het verhuizen van de bibliotheek uit het cultuurhuis naar De Klepper. De indieners van de motie wilden een totaalplaatje van de financiële gevolgen voor zowel het cultuurhuis als De Klepper. Het college stelt zich op het standpunt dat, gelet op alle discussie in de afgelopen jaren over accommodatiebeleid en het feit dat daar geen overeenstemming over valt te bereiken in een totaalplaatje, om het in stukjes aan te pakken. De Wakkere Geelbuik wil ook inzicht in de financiële consequenties van het onderbrengen van de publieksfunctie van de gemeente in de Klepper en de verkoop van het stadskantoor. De coalitie steunde het standpunt van het college en de motie werd met 8 stemmen tegen en 7 voor verworpen.

Motie vreemd: Motie van afkeuring

Deze motie dateerde van februari maar werd toen op verzoek van wethouder Duindam weer ingetrokken. Hij wilde uitstel om de zaak nog eens op een rijtje te zetten. Het betrof de vernietiging van de omgevingsvergunning Populierenweg 45. Het was een gecompliceerde zaak. Ondanks een advies van de bezwarencommissie werd de vergunning verleend. De rechter vernietigde die beslissing maar liet de rechtsgevolgen in stand, de voorzieningenrechter bij de Raad van State ging verder en vernietigde de hele beslissing. De Wakkere Geelbuik wilde naast afkeuring van het gevolgde beleid ook openbare excuses aan de aanvrager, de bezwaarden en de Wakkere Geelbuik.

Het CDA ging mee met de afkeuring, maar had moeite met de eis voor openbare excuses. De wethouder legde nog eens uit, dat deze uitspraak van de Raad van State gevolgen heeft voor alle gemeenten in Nederland en dat het college en de ambtenaren te goeder trouw hebben gehandeld. Hij weigerde excuses te maken. VVDenD66 waren met hem van mening dat er niets onoorbaars is gebeurd ondanks eerdere beschuldigingen van de Wakkere Geelbuik en die hem op een motie van afkeuring van de collega raadsleden kwam te staan. SGP/CU was van mening dat excuses eerder van de Wakkere Geelbuik moesten komen, gelet op het voorgaande. De wethouder legde nog eens uit waarom de werkwijze gevolgd was, maar het voert te ver om deze juridisch complexe procedure hier helemaal uit te leggen. De Wakkere Geelbuik verwijderde uit de motie de opdracht om openbare excuses te maken aan zijn fractie, waarop het CDA de motie steunde. De overige fracties verwierpen de motie (8 tegen 7).

Motie Vreemd: horecavergunningen

De motie werd ingediend door de Onafhankelijken en verzocht het college om te kijken naar verruiming van de terrasvergunningen van de horeca in verband met de anderhalve meter maatregel. Het CDA wilde zelfs verdergaan en de ‘H’ (Korte Havenstraat, Markt, Leeuweringerstraat, Donkere Gaard, Peperstraat) auto- en zelfs fietsvrij maken, maar had vragen over de handhaving van de openbare orde. De Wakkere Geelbuik maakte zich zorgen over de bereikbaarheid van de winkels, waar vanwege dezelfde anderhalve meter maatregelen wachtrijen ontstaan en waarschuwde voor de aanzuigende werking. Wethouder Duindam benadrukte nog eens dat er voortdurend bijna dagelijks overleg is over hoe om te gaan met deze maatregelen. De motie werd met de stemmen van SGP/CU tegen aangenomen. SGP/CU vond er te weinig aandacht voor de veiligheid in terug. De Wakkere Geelbuik vond de motie eigenlijk overbodig, maar stemde toch in.

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 34 minuten geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 14 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 21 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort gisteren
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00