Bezoekers van Taalcafé Samentaal op bezoek in het Touwmuseum.
Bezoekers van Taalcafé Samentaal op bezoek in het Touwmuseum.

Ook in Oudewater zijn veranderingen op til

Algemeen

Aad Kuiper

Wethouder Walther Kok begint zijn verhaal met de woorden: “De wereld verandert en Oudewater moet mee.” Je ziet Kok haast denken over heel veel veranderingen die de wereld, Nederland en dus ook Oudewater te wachten staan, maar deze keer heeft hij het in het bijzonder over de spreidingswet, die zo goed als zeker wordt aangenomen: “We kunnen afwachten wat er op ons afkomt als het om de spreidingswet gaat, maar het lijkt ons verstandiger om samen met andere gemeenten in de omgeving te kijken wat we kunnen realiseren en dat aanbieden. Oudewater staat bekend om zijn veerkracht en dus moet het ons lukken om vooruit te denken en de komende uitdagingen aan te gaan.”

De kern van het wetsvoorstel ‘gemeentelijke taken mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’, bekend geworden onder de naam ‘spreidingswet’ van staatssecretaris Van der Burg is ‘met elkaar zorgen voor voldoende asielopvang met een evenwichtigere verdeling over het land’. Zelf zegt Van der Burg daarover: “We hebben in de asielopvang meer rust, stabiliteit en een eerlijkere verdeling nodig. Met dit wetsvoorstel komt de taak hiervoor ook bij gemeenten en provincies te liggen. Een ander nieuw element is dat gemeenten die vrijwillig plekken bieden, meer te besteden krijgen voor hun inwoners. Hiermee zetten wij een stap vooruit uit de opvangcrisis.” Wethouder Kok haakt daarop in en benoemt dat het - hoe we er ook over mogen denken -wel heel duidelijk is dat er meer statushouders en vluchtelingen op ons af zullen komen: “We moeten daar verstandig mee omgaan. Samen met de gemeenten in de regio Utrecht-West en zeker in nauwe samenwerking met Woerden moeten we een aanbod doen ten opzichte van de verwachte opgaven die ons te wachten staan. We moeten daar verantwoord mee omgaan.”

Spannende uitdagingen

Wethouder Kok spreekt over de PRT en dat blijkt een overlegplatform te zijn dat al in 2019 nieuw leven is ingeblazen en dat o.a. over de huisvesting van vergunninghouders (of statushouders) en de asielopvang gaat. “Gelukkig worden er binnen niet al te lange tijd weer woningen opgeleverd zodat we aan onze verplichtingen wat betreft de statushouders kunnen voldoen. Tot nu toe hebben we ons altijd aan de afspraken gehouden, maar het is niet eenvoudig. Formeel vallen de Oekraïners en de arbeidsmigranten buiten al deze regelingen, maar in de praktijk hebben we er natuurlijk wel mee te maken. We kunnen van mening verschillen over een aantal zaken, maar we moeten wel omgaan met de situatie zoals die nu is en zoals deze wordt. En zoals ik al zei: ‘De wereld verandert en Oudewater moet mee veranderen.’ Voor een asielzoekerscentrum zijn we te klein, maar wellicht kunnen we wel wat minderjarige asielzoekers opvangen. Die komen in groepjes van een stuk of tien en die kunnen we misschien wel in bijvoorbeeld een leegstaande locatie huisvesten. Zij worden goed begeleid door het Nidos en daar heb ik alle vertrouwen in.” Het Nidos voert de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die de regie voeren over de ontwikkeling van een minderjarige naar zelfstandigheid.

“Maar we hebben wel Oudewaternaren nodig die willen helpen. We kunnen al gebruik maken van de diensten van FermWerk en Vluchtelingenwerk en ook bijvoorbeeld het Taalcafé doet heel goed werk, maar we staan voor grote uitdagingen. In Oudewater is het gelukkig ‘ons kent ons’ en dat moet ook zo blijven en dus moeten we er voor deze opgave samen aan gaan staan.”

Foto: EHA&DOOR architecten.
Bouwkosten nieuwe gemeentehuis vallen hoger uit 16 minuten geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 3 uur geleden
Het treintje is er ook weer. Dit maal helemaal gereviseerd.
Stadspark Montfoort weer ééndaags pretpark voor de regio 17 uur geleden
Drie generaties turnvrouwen.
Drie generaties in de turnwereld 18 uur geleden
Afbeelding
Haastrechtse Jaarmarkt voor de 48ste keer 19 uur geleden
Afbeelding
Ga je mee ...... tijdens de jaarmarkt naar de gezamenlijke kerken 21 uur geleden
Afbeelding
Draai aan het rad op de jaarmarkt in Haastrecht 22 uur geleden
opties m.b.t. de tweede Haastrechtse Brug
Inloopbijeenkomst: 'Tweede Brug in Haastrecht' gisteren