Afbeelding
pr

De 24 uur van Montfoort afgelast: veel teleurgestelde reacties

Algemeen

Wat werd er uitgekeken naar De 24 uur van Montfoort. Na twee jaar gedwongen uitstel door coronamaatregelen, zou het dit jaar eindelijk weer kunnen. Toch gaat het niet door. Uit een bericht van de organisatie blijkt dat de organisatie al sinds 2019 op reserves draait, wat natuurlijk financieel niet gezond is. “Bij het voortduren van deze situatie zal dit binnen twee jaar tot het faillissement van De 24 uur van Montfoort leiden”, zo laat de organisatie weten in een officieel bericht. “Heel jammer”, zo reageren Montfoortenaren op de Facebook pagina van De 24 uur van Montfoort. “Balen, het is altijd zo gezellig!” “Gelukkig gaat de jaarmarkt wel door, met extra activiteiten volgens het bericht.”

De kern van het probleem is volgens de organisatie de scheve verhouding tussen de kosten en de inkomsten. Het bestuur van ‘De 24’ benadrukt daarbij dankbaar te zijn voor de grote financiële en andersoortige steun van sponsoren. “Maar een organisatie van een evenement of festival moet altijd trachten zoveel mogelijk zelf uit de kosten te komen en niet volledig van sponsoring afhankelijk te zijn. De organisatie van De 24 uur van Montfoort kost, wanneer je tenminste een bepaald niveau nastreeft, door de blijvende prijsstijgingen elk jaar meer geld. Echter stijgt de inkomstenkant niet in verhouding mee. Dit betekent dat De 24 uur van Montfoort steeds grotere en onverantwoorde verliezen gaat leiden, met als uiteindelijk gevolg een faillissement”, aldus de organisatie.

Hofplein

Op hun website laten ze weten dat er met lokale horeca gekeken is naar een andere verrekening en bijdrage maar dat leverde niet de gewenste financiële oplossing. Om het voortbestaan van De 24 uur van Montfoort zeker te stellen, wil de organisatie De 24 uur van Montfoort verkassen van de Plaats naar het Hofpein, waar de organisatie meent wel het vereiste omzetvolume te kunnen behalen. Lokale horeca hebben echter aangegeven hier niet aan te willen meewerken en hebben de samenwerking voor het Hofplein min of meer opgezegd. De organisatie laat verder weten dat ze voor dit jaar verlies al hadden geaccepteerd, en een knieval hadden gemaakt voor wensen van de lokale horeca. Daarom zou het feest alsnog gehouden worden op De Plaats. Sponsoren trokken zich echter helaas terug; zij konden zich niet vinden in dit compromis.

“U zult begrijpen dat wij geen flink verlies kunnen lijden, zonder dat daar een compensatiemogelijkheid tegenover wordt gesteld. Nu op De Plaats De 24 uur van Montfoort gaan organiseren zal niet alleen een groot verlies opleveren maar gelijktijdig het einde van De 24 uur van Montfoort betekenen.” Gezien dit het laatste is wat de organisatie wil, gaat het hele feest voor dit jaar niet door. Wel wordt er een jaarmarkt gehouden, en geeft de organisatie na te denken over een toekomstbestendige ‘24 uur van Montfoort’.

“Wanneer wij een kwalitatief aantrekkelijk modern festival willen organiseren voor jong en oud onder de naam van ‘De 24 uur van Montfoort’ zullen wij daarvoor een grotere locatie nodig hebben waar meer mogelijkheden zijn voor het inrichten van het podium, de installaties, de ruimte voor de toeschouwers en de horecafaciliteiten. Dat vereist ook een locatie die veiliger is dan De Plaats. Deze locatie wordt wat ons betreft Het Hofplein.” Ook zal in de toekomst de jaarmarkt losgetrokken worden van De 24 uur van Montfoort. Over de uitgebreide jaarmarkt dit jaar leest u meer in De IJsselbode van 16 augustus.

Door Sjoukje Dijkstra