Bert Bening tijdens de afscheidsreceptie.
Bert Bening tijdens de afscheidsreceptie. Cees Reichard

Bert Bening neemt afscheid als wethouder

Algemeen

Veel aandacht voor Regionale Energiestrategie en verkeersveiligheid

Sinds 2018 is Bert Bening (65) wethouder in de gemeente Krimpenerwaard. In zijn portefeuille heeft hij Duurzaamheid en energietransitie, Milieu en Afval, Verkeer en vervoer, Cultuur. Hij was vanaf de gemeentelijke herindeling in 2015 eerst fractievoorzitter voor D66. Nu na één periode wethouderschap gaat hij het college verlaten. Zijn partij D66 heeft een zetel verloren. Hij is na een gesprek over de nieuwe coalitie niet meer voor de onderhandeling uitgenodigd. En gezien zijn leeftijd heeft hij besloten niet verder te gaan in de politiek.

In een gesprek zegt hij dat hij niet wist waar hij als wethouder aan begon. Het is een leerproces geweest en hij vond het gelijk leuk. “Je zit in een gemeentebestuur en je ziet wat er allemaal langskomt en wat er in de gemeente speelt. Ik heb wel mijn eigen portefeuille waar ik alle aandacht aan geef en op de collegevergaderingen op de dinsdag praat je ook over de andere onderwerpen.

We hadden een heel mooi team en we waren aan elkaar gewaagd. We gunden elkaar wat en we namen zo nodig werkzaamheden van elkaar over. Er was een enorme collegialiteit.”

Regionale Energiestrategie

De prioriteiten lagen voor Bert Bening bij de Regionale Energiestrategie en de verkeersveiligheid van de Provincialeweg N228.

“Bij de Regionale Energiestrategie hebben we een aftrap gegeven voor het energie neutraal maken van de Krimpenerwaard. Ik heb me hier enorm voor ingezet. Veel gesprekken op het Provinciehuis gehad en er is veel gelukt. We hebben afgesproken dat er in de Krimpenerwaard geen grote windmolens van soms 200 meter hoog komen. Wel kleine boerenerfmolens met een ashoogte van 15 meter. Voorts zijn er afspraken gemaakt over zonnepanelen. In eerste instantie op boerderijdaken en industrie. We hebben ook in het westelijk deel van de Krimpenerwaard een gebied aangewezen waar ze geplaatst kunnen worden.”

Provincialeweg N228

Met genoegen kijkt Bening terug op het volledig opknappen van de Provincialeweg N228. Het is o.a. in overleg met de aanwonenden veiliger ingericht met een inhaalverbod en de snelheid is teruggebracht van 80 naar 60 km per uur. Ook heeft hij gewerkt aan het Integraal Verkeersveiligheidsplan. In de Krimpenerwaard zijn de gevaarlijke verkeerssituaties geïnventariseerd. En in de loop van de tijd zijn deze verkeersveilig gemaakt.

In zijn portefeuille had hij ook de Cultuurnota. Hier zijn 156 verenigingen van muziek, toneel en zang financieel gelijkgetrokken. Deze verenigingen kwamen voor de herindeling uit vijf verschillende gemeenten met verschillende subsidieregelingen. De één ging erop vooruit en de ander had een tegenvaller. Maar het is goed afgerond.

Kritische punten

Naast de vele onderwerpen die goed zijn gegaan heeft Bening ook nog wat kritische punten. Minder gelukkig is hij over de voortgang van de nieuwbouwplannen van De Kleine Betuwe. Dit duurt te lang en er zijn te veel partijen bij betrokken om het met elkaar eens te worden. Hij vindt dit jammer.

Een van de doelen van een schaalvergroting van de gemeentelijke herindeling was dat je meer kwaliteit kreeg en minder kwetsbaar zou zijn. Maar volgens Bening valt dit op sommige gebieden wat tegen. Bijvoorbeeld bij verkeer ontbreekt de ambtelijke structuur met een gevolg van vertragingen in enkele processen.

Verder ergert Bening aan de vele zinloze moties van Pro Krimpenerwaard. “Meestal worden deze met 2 voor en 29 tegen verworpen. Maar het vraagt wel de nodige tijd en aandacht van iedereen. Verder wordt er door deze partij vaak naar de bekende weg gevraagd.”

Recreatie

Voor de toekomst ziet de vertrekkende wethouder veel mogelijkheden om de recreatie een stimulans te geven. “We wonen in een prachtig gebied met veel recreatiemogelijkheden. Neem het juweeltje de Vlist waar je prachtig langs kunt fietsen en lopen. De waterrecreatie met het kanocentrum en ik zie hier ook mogelijkheden voor fluisterbootjes. En dan niet te vergeten ons eigen Haastrecht met zijn monumenten en pareltjes als het Museum Paulina Bisdom van Vliet met de overtuin, het fraaie opgeknapte raadhuis, het Poldermuseum Gemaal de Hooge Boezem, de Boezemmolen en het fraaie natuurzwembad. Ons gebied geeft de toerist veel mogelijkheden”, aldus een enthousiaste Bert Bening.

Cees Reichard

Afbeelding
'Het Touwbos': een mooie aanwinst voor basisscholen én omgeving 10 uur geleden
Afbeelding
Ook Taizé viering in Oudewater 11 uur geleden
Afbeelding
Ruim tweehonderd meter rails in Linschoten 11 uur geleden
Afbeelding
Hulp nodig bij uw aangifte Inkomstenbelasting 2022 12 uur geleden
Afbeelding
Voorjaarsconcert in Montfoort 13 uur geleden
Afbeelding
Deze week in Concordia 14 uur geleden
Afbeelding
Jubileumboek 'Wit-zwarte kleuren' gepresenteerd 14 uur geleden
Afbeelding
Open Dag bij SVO met Kay en Rick Schipper 29 mrt., 19:00