pr

Afscheidsgroet van burgemeester Cazemier

‘De Krimpenerwaard: een heel fijne en warme samenleving’

Op woensdag 19 januari legt de heer Roel Cazemier zijn ambt als burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard neer. Hij zet dan een punt achter zijn politieke loopbaan, waarvan 29 jaar als burgemeester. Hij vindt het ontzettend jammer dat hij door de huidige omstandigheden geen persoonlijk afscheid van zijn inwoners kan nemen.

In zijn afscheidsgroet op de gemeentelijke website en op RTV Krimpenerwaard zegt de scheidende burgemeester dat hij in de afgelopen bijna zes jaar de gemeente Krimpenerwaard en haar gemeenschap heeft leren kennen als een hele fijne en warme samenleving. Een samenleving waar men zich voor elkaar inzet. “Ik heb vele ontmoetingen gehad met bestuurders en ondernemers maar ook met vrijwilligers, jongeren en senioren, boeren en natuurbeschermers. Allemaal verschillende mensen die samen die unieke Krimpenerwaard vormen. Allemaal mensen die trots zijn op de steden en dorpen. Trots zijn op onze culturele instellingen, op ons landschap en op onze natuur. Onze gemeente is het groene hart van het Groene Hart. Dank voor al die ontmoetingen en dank voor die fijne contacten. Dank voor de samenwerking”, aldus Cazemier.

Democratie

In zijn toespraak wijst hij de inwoners erop dat zij gebruik moeten maken van hun democratisch recht. Op 16 maart aanstaande zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Men kan dan mede bepalen wie de komende vier jaar de gemeente gaan besturen. De nieuwgekozen gemeenteraad kiest de nieuwe wethouders, die samen met de nieuwe burgemeester Pieter Paans het nieuwe college gaan vormen. Hij zegt dat die verkiezingen terdege ergens over gaan en hij adviseert om van het stemrecht gebruik te maken. “Uw stemrecht”, vervolgt hij “is de basis van onze democratie. En die democratie is heel waardevol. Laten we in deze roerige tijden ook in politiek opzicht naar elkaar omkijken. Een beetje begrip voor elkaar hebben, respect opbrengen voor de mening van een ander, tolerant zijn, zoals we dat altijd waren in de Krimpenerwaard.”

Afsluitend dankt de heer Cazemier voor het vertrouwen dat men in hem gesteld heeft. “Dank dat ik bijna zes jaar uw burgemeester heb mogen zijn. Het ga u allen goed!”

Respect en waardering

Op het eind van de laatste officiële raadsvergadering in december sprak Jan Verburg (SGP) namens de hele raad burgemeester Cazemier toe. Hij bedankte hem voor alle vergaderingen die hij voorgezeten en geleid heeft. “Wij hebben veel respect en waardering voor de manier waarop u de vergaderingen strak leidde en toch ruimte gaf waar dat nodig was. Steevast met een aantal gevatte uitspraken en humor. Dat alles maakte het vergaderen onder uw leiding ronduit plezierig.”

Cees Reichard

Meer berichten