Gerard van Hooff

Herdenken en vieren 2022

Zowel het herdenken van de slachtoffers in Oudewater in de grote of St. Michaëlskerk en bij het monument aan de Waardsedijk als het vieren van de bevrijding in de St. Franciscuskerk verliepen zoals gepland, in goede harmonie met saamhorigheid en verbinding.

Peter van Heemskerk van het 4 en 5 mei comité in Oudewater verwelkomde bij het herdenken alle aanwezigen in een ‘bijna volle kerk’: “Helaas kan Britta Röhl haar indringende verhaal wegens ziekte niet zelf komen vertellen, maar gelukkig wil Walther Kok dit uit haar naam wel voordragen.” En indringend was het persoonlijke verhaal van Röhr, gekoppeld aan de April-meistaking 1943, de grootste in die periode in Europa: “Onrecht is van alle tijden, maar we mogen er nooit in berusten.” Speciaal voor de in Oudewater aanwezige Oekraïners speelde Cees de Waal hun volkslied op de bugel, waarna stadsdichteres Greja van Turenhout een toepasselijk door haar zelfgeschreven gedicht declameerde. Uiteraard werden de namen van de Oudewaterse gevallenen voorgelezen, deze keer door Jorn Bleys, veteraan.

4 mei

Omdat de Stille tocht wat aan de vroege kant aan de Waardsedijk arriveerde kon De Banier veel laten horen van wat ze op hun repertoire hebben staan. Na de taptoe, de twee minuten stilte en het Wilhelmus volgde een toespraak van de burgemeester waarin ook hij de verschrikkingen in Oekraïne benoemde. Tevens refereerde hij aan het verhaal van Britta Röhl en liet weten dat de staking geen direct resultaat opleverde, maar dat het verzet tegen de bezetter door en na deze daad sterk groeide: “We moeten blijven dromen van wereldvrede en daarom waakzaam zijn en samen doorgaan met vechten voor vrede en vrijheid voor iedereen.” Na het intermezzo van de Muziekgroep Oudewater droeg Greja van Turenhout opnieuw een (mooi) gedicht voor en volgden de traditionele kransleggingen en het defilé.

5 mei

Terwijl in grote steden bevrijdingsfestivals plaatsvonden en in Amsterdam het bevrijdingsconcert weer in oude luister was hersteld, werd Bevrijdingsdag in Oudewater op bescheidener wijze muzikaal omlijst, maar niet minder mooi.

De St. Franciscuskerk zat opnieuw vol en de aanwezigen, onder wie burgers uit het geteisterde Oekraïne, kregen van de Academie Muzikaal Talent een bijzonder concert voorgeschoteld. Jongens en meisjes tussen 11 en 19 jaar oud trakteerden hun publiek op werken van diverse componisten.

Twee solistes, Sarah van der Lijke en Fama de Koning speelden samen het Libertango voor fluit en cello van Astor Piazzolla. Na afloop vertelden ze dat ze het geweldig hadden gevonden dat ze in zo’n mooie kerk hadden mogen spelen. Jaap Konings, de nieuwe voorzitter van het 4-5 mei comité, kon dat alleen maar beamen.

Aad Kuiper

Meer berichten