Afbeelding
Aad Kuiper

Greja van Turenhout nieuwe stadsdichter Oudewater

Algemeen

Over de uitverkiezing van Greja van Turenhout-Fijnaut als nieuwe stadsdichter van Oudewater schrijven we te zijner tijd, als de officiële benoeming plaatsvindt, want dat was voor de jury zeker nog een lastige keuze. Maar nu vast een kleine introductie van iemand die al jaren - met flinke tussenpozen - poëzie maakt en die ook al jaren in Oudewater woont, maar er nog niet, zoals ze zelf zegt, veel van weet: “Maar, het is wel heel prettig wonen hier.”

Greja werkt op het Albeda in Rotterdam, waar ze op de afdeling Sociaal & Pedagogisch Werk het vakgebied pedagogiek aan de opleiding tot Onderwijsassistent voor haar rekening neemt. In die plaats woonde ze ook totdat ze met haar partner Jorn, afkomstig uit Zeist, besloot om ergens tussen die twee plaatsen in te gaan wonen: dat werd Oudewater. En dat bevalt goed. “Ik schrijf al heel lang gedichten, maar met tussenpozen. Toen ik in Rotterdam woonde ben ik zelfs lid geweest van een poëziewerkgroep, waar we over elkaars gedichten praatten. Maar soms had ik het vrij druk wat betreft mijn werk en dan hield ik er weer een tijdje mee op. Toen ik in 2009 naar Oudewater verhuisde, had ik natuurlijk meer reistijd nodig en sinds die tijd is er eigenlijk niet veel meer van gekomen. Maar nu zag ik de uitnodiging, heb ik het wat mijn werk betreft wat rustiger - en om gedichten te kunnen schrijven heb je ontspanning en rust nodig - en vond het een leuke uitdaging. En daar komt bij dat je er ook makkelijker toe komt om te schrijven, als er wat van je verwacht wordt. Zo werkt het zeker bij mij.”

Oudewater beter leren kennen

“Oudewater is tot nu toe alleen de plaats waar ik woon en ik wil Oudewater graag beter leren kennen en door er gedichten over te gaan schrijven, moet dat vast gaan lukken. En wat die gedichten betreft wil ik daarmee graag een gevoel delen en dat gevoel zo goed mogelijk verwoorden, hoewel ik weet dat een gevoel juist lastig in woorden is te vangen. Ik hou daarom van vrij korte gedichten waarin alleen de kern van wat ik voel overblijft en dat dan heel simpel opgeschreven, zodat anderen gemakkelijk kunnen meevoelen.”

Uit het gedicht waarmee Greja haar benoeming tot stadsdichter verkreeg en dat als titel Oudewater kreeg de volgende regels: hier doorkruist de rivier / het leven / waar huizen en kerken / voor altijd jong / mensen overleven /. Hiermee laat Greja zien dat ze zaken waarover ze schrijft kernachtig kan treffen. Zo ook een paar regels uit het gedicht dat ze, hoewel nog altijd niet officieel benoemd, tijdens de Herdenking op 4 mei uitsprak: en toen zonder herfst de winter kwam / greep jij het leven stevig vast / tot / de kortste dag / de lente stierf /.

Aad Kuiper

Afbeelding
Kent u een sterke powervrouw 1 uur geleden
Afbeelding
Bij WDS moet je wel op tijd komen 2 uur geleden
Een oorkonde voor Huib Dolleman en Ties Bode uitgereiktdoor de wethouder van Sneek.Beide mannen gewoon in 'werkkleding'.
Wat je biedt moet je betalen (2) 20 uur geleden
Afbeelding
Aan gene zijde 4 mrt, 12:00
Afbeelding
Orde op zaken! 3 mrt, 17:00
Afbeelding
Nieuwe openingstijden Bibliotheek Linschoten 3 mrt, 12:00
Afbeelding
Renovatie bedieningsgebouwtje Cosijnbrug in Oudewater 2 mrt, 17:00
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Amnesty 2 mrt, 12:00