Anouk Six overhandigt petitie aan burgemeester Wim Groeneweg.
Anouk Six overhandigt petitie aan burgemeester Wim Groeneweg. Siem van der Burg

Trekt het comité 'Behoud Abrona' aan een dood paard?

Algemeen

Siem van der Burg

De betrokken partijen bij de voorgenomen sluiting van Abrona Oudewater bevinden zich in een hele lange tunnel. Het einde is nog lang niet in zicht. Tijdens de laatste raadsvergadering overhandigde Anouk Six een door 3200 sympathisanten ondertekende petitie aan burgemeester Wim Groeneweg. Die petitie is een van de vele akties die is uitgevoerd om het bestuur van Abrona in beweging te krijgen. Tot nu toe met bitter weinig succes.

Het comité blijft strijden; het bestuur beweegt niet

‘Het comité tot behoud van Abrona Oudewater’ dat de petitie organiseerde blijft volharden in de strijd. Lid van het comité en raadslid Wim Knol bracht een motie in stemming tijdens de raadsvergadering van 11 juni waarin B&W van Oudewater werd gevraagd; 1) alles in het werk te stellen om zorgorganisatie Abrona te bewegen het voorgenomen besluit tot nader order op te schorten, zodat de mogelijkheden om de voorziening te behouden samen met de maatschappelijke partners nader kunnen worden onderzocht en 2) zorgorganisatie Abrona te verzoeken in afwachting van de resultaten van dit onderzoek het hotel-restaurant zo spoedig mogelijk te heropenen. Tijdens de raadsvergadering (die vanwege de corona-maatregelen in een bijzondere opstelling in de Klepper plaatsvond) deden alle fracties hun uiterste best om hun steun voor de motie te benadrukken. Wethouder Duindam, die op 10 juni een gesprek had met het bestuur van Abrona, haastte zich door te stellen dat hij enkele dagen terug de unaniem ondersteunde motie al had ontvangen en deze ook als uitgangspunt had gebruikt voor de bespreking met het bestuur. Dat had overigens weinig resultaten opgeleverd. Het bestuur wil niet in overleg. Het besluit staat vast en de argumentatie voor dat besluit wordt herhaald. Het lijkt steeds of er een grammofoonplaat wordt afgespeeld waarbij de naald in een groef blijft hangen.

Het enige dat Abrona toegaf was, dat de impact op Oudewater was onderschat, dat het imago was geschaad en dat het niet betrekken van de gemeente voorafgaand aan het besluit nou niet de schoonheidsprijs verdient. Het bestuur van Abrona zegde wel toe om in het eerstvolgende ‘forum samenleving’ van de gemeente Oudewater een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Gezien de gang van zaken tot nu toe mag daarvan ook niet echt heel veel worden verwacht.

Met gestrekt been erin

Op 16 juni heeft het comité nog een gesprek met het bestuur van Abrona. Wim Knol en Sjaak Six van het comité zeggen: "De inzet voor dat gesprek is nog steeds om het bestuur tot inkeer te brengen, te zorgen dat het voorgenomen sluitingsbesluit wordt ingetrokken en dat Abrona zo snel mogelijk weer opengaat. Dit, ondanks het feit dat alle gesprekken met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, familieraad en de raad van toezicht tot nu toe geen enkel effect hebben gehad. Het bestuur lijkt de raden, die onafhankelijk zouden moeten zijn, stevig in haar greep te hebben. Wij verwijten het bestuur dat de snelheid waarmee gehandeld is, voorrang heeft gekregen op de zorgvuldigheid en dat falend bestuur heeft geleid tot de enorme tekorten in de afgelopen jaren. Daarnaast ontbreekt de onderbouwing voor de besluiten en geeft het bestuur op tal van terreinen een onjuiste voorstelling van zaken. 'Last but not least' verwijten wij het bestuur zich niet op een goede manier aan haar zorgplicht voor een kwetsbare groep verstandelijk beperkte cliënten te houden. Mocht in het gesprek van 16 juni blijken dat feiten nog steeds worden verdraaid, onderbouwingen van de besluiten achterwege blijven en het bestuur, met inachtneming van haar verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie, nog steeds niet echt in constructief overleg wil, dan benaderen we de toezichthouders in de zorg: de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorgkantoor. Zo nodig stappen we ook naar de landelijke politiek."

Antwoorden op vragen

Het bestuur van Abrona meldde De IJsselbode desgevraagd: 1) Dat Abrona met betrokken partijen deelt hoe men tot het besluit is gekomen, maar dat het besluit niet teruggedraaid wordt. 2) Dat het besluit om hotel-restaurant Abrona te sluiten los staat van de aangifte van diefstal en het onderzoek naar de interne bedrijfsprocessen. De uitkomsten van het onderzoek worden afgewacht, maar gaan niet tot andere inzichten leiden met betrekking tot het zelf exploiteren van een horeca-onderneming. 3) Dat Abrona ervoor kiest niet langer zorggeld, bedoeld voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, te gebruiken om horeca-verliezen te compenseren.

Abrona hoopt van harte dat ondernemers, het liefst uit Oudewater, mogelijkheden zien om op deze locatie weer een sociaal maatschappelijke onderneming te beginnen. Het specialisme van Abrona is het begeleiden en ondersteunen van volwassenen met een verstandelijke beperking. Abrona stelt deze expertise graag ter beschikking als daar behoefte aan is.

De woordvoerder van Abrona meldde ook nog; "De gesprekken die we nu voeren met de betrokkenen in Oudewater zijn gericht op een goede samenwerking in het ondersteunen van mensen met een beperking.

Bij de verkoop van het pand heeft Abrona twee belangrijke voorkeurscriteria. Het bieden van een sociaal maatschappelijke bestemming én een regionale binding. Het onafhankelijke College Sanering Zorginstellingen houdt toezicht op de verkoop van het pand tegen marktwaarde. En tenslotte; ‘Het comité tot Behoud Abrona Oudewater’ heeft het recht om steun te zoeken bij diverse instanties. Dat deze mogelijkheden bestaan in onze democratische rechtstaat, is goed. Instanties - op welk niveau dan ook - staan wij desgevraagd graag te woord om ons besluit nader toe te lichten. Het zou mooi zijn als de sterke betrokkenheid van de lokale ondernemers en burgers zou uitmonden in een concept voor een nieuwe onderneming.

Weinig hoopgevende antwoorden als het gaat om het boven water krijgen van de feiten en het bereiken van heropening van Abrona in haar huidige vorm. Maar het lijkt er wel op dat Abrona wil meewerken aan het zoeken naar alternatieve scenario's.

Alternatieven

‘Het comité’ wil nog niet in alternatieven denken. "Zo ver zijn wij nog niet", zegt Six. In de raad deden enkele fracties de oproep om daar wel naar te kijken en niet te gaan trekken aan een dood paard. "Wij willen pas aan alternatieven denken als het traject dat wij nu lopen is afgerond en als het bestuur van Abrona daadwerkelijk laat blijken dat ze samen wil werken om tot haalbare oplossingen te komen. Tot nu toe is er nog steeds geen sprake van een dialoog en overleg en zijn de relevante feiten niet boven water. Het kan toch niet zo zijn dat het bestuur weigert het beleidsplan, dat aan het besluit ten grondslag ligt, openbaar te maken. Zo nodig doen we een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. We zullen zien welke reactie het gesprek van 16 juni en eventuele escalatie bij zorgautoriteiten oplevert. Daarna zien we wel welke vervolgstappen we eventueel kunnen nemen". Wordt dus zeker vervolgd!

Afbeelding
Deze week in Concordia 1 uur geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 3 uur geleden
Afbeelding
Voetbalverslagen en voetbalprogramma 4 uur geleden
Afbeelding
Hoge opkomst bij de Kamerverkiezingen in Haastrecht en gehele Krimpenerwaard 18 uur geleden
Afbeelding
Stemmen tellen 19 uur geleden
Afbeelding
Aankomst in Oudewater als vanouds 20 uur geleden
Afbeelding
Horen, zien en toch zwijgen 21 uur geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 22 uur geleden