In het kleine Oud Katholieke kerkje in de Leeuweringerstraatis tijdens de 40-dagen-tijd een aantal korte vieringen.
In het kleine Oud Katholieke kerkje in de Leeuweringerstraatis tijdens de 40-dagen-tijd een aantal korte vieringen. Foto: Margreet Nagtegaal

Veertig dagen op weg naar Pasen

Algemeen

Carnaval wordt uitbundig gevierd in Oudewater. Maar het is slechts de opmaat naar het feest van Pasen. Tussen carnaval en het paasfeest zit de 40-dagen tijd. Zowel door de R.-K. kerk als het IKO, alle kerken samen, worden diverse bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd in de voorbereiding naar het feest van de opstanding van de Heer Jezus. Iedereen is van harte welkom bij deze vieringen.

In het carnavalsweekend zal op zondag 19 februari om 10.00 uur in de St. Franciscuskerk de carnavalsmis worden gehouden. Op woensdag 22 februari is het Aswoensdag, dan start de 40-dagen-tijd als opmaat en voorbereiding naar het Paasfeest waarin er gevierd wordt dat de Heer Jezus stierf voor de zonde van alle mensen en is opgestaan. De 40-dagen-tijd is oorspronkelijk een tijd van vasten. Dat kan op heel veel manieren maar in ieder geval is het een tijd van stilstaan, overdenken, en van bezinning. Op Aswoensdag, 22 februari, zal tijdens de viering in de Sint Franciscuskerk om 19.00 uur het askruisje worden gegeven. Pastor Huub Spaan zal in deze dienst voorgaan.

Vieringen in alle kerken

In de 40-dagen tijd gebeurt er nog veel meer in de kerken. Het IKO, InterKerkelijk Overleg, heeft op iedere woensdag om 19.15 uur een avondgebed in de Oud Katholieke Kerk aan de Leeuweringerstraat 12. Het thema van deze vieringen is: ‘Met de Boom des levens’. Hierin zal worden voorgegaan door de voorgangers van de vijf christelijke gemeenschappen in Oudewater. De data hiervan zijn; 1, 8, 15, 22 en 29 maart.

Ook heeft het IKO op dezelfde plaats en tijd, in de Oud Katholieke Kerk om 19.15 uur, op de zes vrijdagavonden een meditatieve bijeenkomst gepland. Het zijn korte bijeenkomsten van een half uur, waarin aan de hand van een inleiding van iemand die voorgaat gemediteerd kan worden. Meditatie houdt in dat men stil wordt, naar binnen keert en een onderwerp overpeinst wat is aangereikt. Het thema van deze vieringen is: “Met Jezus op weg naar Jeruzalem.” Het is geen lijdensmeditatie zoals we die kennen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Maar een inleven in de weg die Jezus is gegaan. Het meevoelen en diep tot je eigen hart laten doordringen wat het voor jezelf kan betekenen. Iedereen is welkom om een van deze bijeenkomsten van het IKO mee te maken. Juist de verbondenheid van alle gelovigen uit alle kerken uit Oudewater is tijdens deze 40-dagen tijd wellicht een extra verdieping in het geloof. De meditatieve bijeenkomsten zijn op de vrijdagen 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart.

Pelgrimeren

De Parochie Pax Christi, waaronder de Franciscuskerk in Oudewater valt, organiseert zoals elk jaar in het kader van de vastenactie een pelgrimstocht. De 40-dagen-tijd is een tijd van bezinning en vasten. Het thema in de 40-dagen-tijd van Pax Christi is ‘Mijn vasten is……’. Pastor Huub heeft dit thema ingevuld met: “Mijn vasten is een half uur per dag op pelgrimstocht”. Hij nodigt iedereen uit met hem mee te wandelen. Hij doet dit dagelijks vanuit de andere parochiekerken in Woerden, Meije, Zegveld, Kamerik en Oudewater.

Elke dag (behalve op zondag) wordt er vanaf Aswoensdag, 22 februari, gepelgrimeerd. In Oudewater start de pelgrimstocht vanuit het zaaltje aan het Heilig Leven. De data van de vastenwandelingen in Oudewater zijn: vrijdag 24 februari, woensdag 1, dinsdag 7, maandag 13, donderdag 16, maandag 20, vrijdag 24 en woensdag 29 maart, en zaterdag 1 en donderdag 6 april.

Aanvang is om 09.00 uur. Het begint met het aansteken van een kaars, het lezen van het Evangelie van de dag en een korte overdenkingstekst. Dan klinkt: “Gaat u met mij mee?” Na de pelgrimage staat de koffie of thee klaar. Een vrijwillige bijdrage in het koffiepotje komt ten goede aan het ‘VAMOS’-project in Brazilië. Rond tien uur gaat ieder weer zijn eigen weg. U bent van harte uitgenodigd voor de pelgrimstocht. Ook deze activiteit is oecumenisch en inspirerend om mee te maken. Noteer het in uw agenda.

Stille week

In de Stille of Goede week, op 3-4-5 april, zijn er gebedsvieringen in de St. Michaëlskerk van de Hervormde gemeente Oudewater/Hekendorp. Hierin gaan leken voor in gebed en zang. Deze vieringen beginnen om 19.30 uur. Voor de vieringen van donderdag, vrijdag en zaterdag kunt u de agenda van de betreffende geloofsgemeenschappen raadplegen. De kerken nodigen u uit om op genoemde plaatsen en tijdens de diverse bijeenkomsten eens aan te schuiven. Misschien is het een idee in het kader van ‘Mijn vasten is…..’ er dit jaar van te maken ‘Mijn vasten is, verbinding te zoeken met andere kerken en gelovigen, en samen op weg te gaan naar Pasen.’ Iedereen is in ieder geval van harte uitgenodigd. Na Pasen, is er op woensdag 12 april een Paaszangavond in De Wulverhorst. Het is een woensdagavondgebed georganiseerd door het IKO met veel vreugdevolle liederen over de verrezen Heer. Juist na Pasen. Voor de Pasen is het allemaal ingetogen en vol passie, maar dan mogen we het weer uitzingen. Het Seniorenkoor zingt tijdens deze bijeenkomst zes liederen. Al met al ook altijd een zeer gewaardeerde gebeurtenis in De Wulverhorst, en ook voor iedereen toegankelijk.

Margreet Nagtegaal

Afbeelding
Festival Verhalen tussen Oud en Nieuw 4 uur geleden
Afbeelding
Expositie 'Het verloren doek' 6 uur geleden
Afbeelding
Verenigingen verbreken miljoenenrecord; recordopbrengst voor FC Oudewater 11 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 14 uur geleden
Afbeelding
Een Luisterend Oor 10 dec., 19:00
Afbeelding
Kerst met de kerstman en -mutsen 10 dec., 17:00
Afbeelding
Alzheimer Café regio Woerden 10 dec., 12:00
Afbeelding
Curlingseizoen van start in Montfoort 9 dec., 19:00