Alle pastores spreken de zegen uittijdens de dienst in de Sint Franciscuskerk.
Alle pastores spreken de zegen uittijdens de dienst in de Sint Franciscuskerk. Foto: Margreet Nagtegaal

Gezamenlijke vieringen voor meer eenheid van de kerken

Algemeen

Van 15 tot en met 22 januari was de jaarlijkse Week van gebed. In die week worden overal in de wereld gebedstonden en vieringen gehouden vanuit alle kerken. In Oudewater werd dit georganiseerd door het IKO, het Interkerkelijk Kontakt Oudewater. Vijf avonden werd in vijf verschillende kerken een viering gehouden die bezocht werden door gelovigen uit alle tradities; een ontmoeting met gelovigen uit alle kerken. Het thema dit jaar was ‘Doe Goed, Doe Recht’.

De Week van gebed voor eenheid van christenen moedigt kerken aan iets te doen aan de verdeeldheid. Zowel onderling onder christenen alsook het onrecht in de wereld zoals ongelijkheid, racisme, armoede en zoveel gebrokenheid. Het thema “Doe goed, doe recht” kan in het klein en in het groot. Bijzonder was dat in elke kerk een gastspreker uit een van de andere kerken de dienst leidde. Alle vieringen werden goed bezocht. Op woensdagavond werd er een bijzondere dienst gehouden in de Sint Franciscuskerk waarbij alle pastores samen voorgingen in de dienst. Dat benadrukte de eenheid en toenadering naar elkaar nog eens extra. Bijzonder om de pastores van de Katholieke Kerk, de Oud Katholieke kerk, de Protestante Gemeente Oudewater, de Hervormde Gemeente en de Ambassade van Gods Koninkrijk samen de zegen te zien uitspreken over de gemeente. Een extra collecte voor Tjonkie Food mocht natuurlijk in zo’n dienst niet ontbreken. Het thema ‘Doe goed, doe recht” geldt voor elke burger maar zijn ook woorden uit de Bijbel die werden voorgehouden. Het samenkomen en samen bidden voor eenheid van christenen spoort aan in het uitvoeren van deze opdracht. Het is een eerste stap.

Meer verbinding met gelovigen onderling

Zowel bezoekers als de organisatie zijn positief over deze Week van gebed. Ieder is het er mee eens dat de eenheid onder christenen belangrijk is. “Je hoeft niet allemaal precies hetzelfde te geloven maar we geloven allemaal in Jezus en Zijn woord. Daarom is het fijn en mooi om gezamenlijk deze vieringen te hebben.” Ook de voorzitter van het IKO, Martin Weerstand, is erg blij dat er een week lang veel gelovigen uit alle kerken zijn aangeschoven. “Je ziet steeds weer andere mensen, maar ook een aantal die gewoon alle kerken hebben bezocht en blijkbaar de verbinding met andere kerken erg belangrijk vinden.” Iedereen weet wel dat eenheid onder christenen een uitdaging kan zijn. Er is veel misgegaan en er gaat nog steeds veel mis. Een bezoeker zegt daarover: “Ik word erg verdrietig als mensen niet door één deur kunnen en er gedoe is in een kerk. Voor mij mogen dit soort diensten wel vaker!” In Oudewater lijkt langzaam het tij te keren. De verbinding tussen verschillende kerken groeit. Ook de wekelijkse interkerkelijke gebedsdiensten in het Oud Katholieke kerkje worden beter bezocht. De drempel om eens naar een andere voorganger te luisteren en elkaar te respecteren lijken ook deze gebedsweek minder hoog. In het najaar zal er ook door het IKO weer een ‘kerkepad’ worden georganiseerd, waarbij je dan met elkaar kerkdiensten in alle kerken samen bezoekt. Wie meer info wil over de activiteiten van het IKO, mailt interkerkelijk.kontakt.oudewater@gmail.com.

Margreet Nagtegaal

Afbeelding
Festival Verhalen tussen Oud en Nieuw 5 uur geleden
Afbeelding
Expositie 'Het verloren doek' 7 uur geleden
Afbeelding
Verenigingen verbreken miljoenenrecord; recordopbrengst voor FC Oudewater 12 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 15 uur geleden
Afbeelding
Een Luisterend Oor 10 dec., 19:00
Afbeelding
Kerst met de kerstman en -mutsen 10 dec., 17:00
Afbeelding
Alzheimer Café regio Woerden 10 dec., 12:00
Afbeelding
Curlingseizoen van start in Montfoort 9 dec., 19:00