Afbeelding
pr

Voorgenomen sluiting Abrona lijkt al in beton gegoten.

Algemeen

Siem van der Burg

Vanuit vele kanten wordt geprobeerd om het bestuur van Abrona van het voorgenomen besluit af te brengen om restaurant/hotel Abrona in Oudewater te sluiten. Het bestuur van Abrona, met als bestuursvoorzitter mevrouw Toke Piket, is niet echt bereid om het gesprek aan te gaan met betrokken partijen. In tegenstelling tot wat er in het persbericht over de sluiting door het bestuur werd beweerd lijkt het besluit al in beton gegoten. Het woord 'voorgenomen' kan er als het aan het bestuur ligt wel vanaf.

De diverse belanghebbenden laten het er niet zomaar bij ziiten. Er wordt niet alleen geroepen 'dat dit zomaar niet kan'! Er worden ook stappen ondernomen om er iets aan te veranderen. B&W van Oudewater, raadsleden uit de raad van Oudewater, ouders van cliënten, inwoners van Oudewater en betrokken bedrijven nemen allerlei initiatieven om toch in gesprek te raken met het bestuur van Abrona, met als doel het vinden van alternatieven voor de sluiting.

In eerste instantie leek het dat het college van B&W van Oudewater zich ook zonder slag of stoot had neergelegd bij het besluit. Het persbericht op de gemeentesite en een interview van RPL Woerden met burgemeester Wim Groeneweg https://rplwoerden.nl/hotel-restaurant-abrona-oudewater-sluit/ deed dat vermoeden. Niets blijkt minder waar te zijn. Er heeft inmiddels een 'video-bellen' gesprek plaatsgevonden tussen bestuursvoorzitter Piket van Abrona, wethouder Duindam en namens de ondernemers Paul Oosterlaken. Het bestuur van Abrona zit er volgens de betrokkenen geharnast in. Er is geen beweging in te krijgen.

Nadat bleek dat opbouwend overleg met het bestuur, en met name mevrouw Piket, niet tot stand kon worden gebracht, schreef B&W van Oudewater een brief naar de raad van toezicht van Abrona. In de brief spreekt B&W haar ongenoegen uit over het feit dat ze zich compleet overvallen voelt door het besluit en er met niemand overleg over de voorgenomen sluiting heeft plaatsgevonden. Het wringt dat mevrouw Piket op de website van Abrona warme woorden spreekt over maatschappelijke betrokkenheid en eerder bij haar aanstelling verkondigde 'zich te willen richten op het verdiepen van de samenwerking met alle lokale en regionale partners'.

'Mooie woorden, die helaas niet uit het handelen van uw organisatie blijken', zo vervolgt B&W in de brief. 'Wij ervaren dit als een onzorgvuldig proces met onnodige schade voor medewerkers van Abrona, zorgcliënten en de lokale Oudewaterse gemeenschap'. B&W eindigt de brief met het verzoek om toch in overleg te treden over de toekomst van Abrona in Oudewater en het definitief maken van het besluit uit te stellen.

Niet alleen vanuit de coalitie is een poging gedaan om in gesprek te komen. Ook de oppositie van Oudewater heeft tevergeefs een poging gedaan. Met name Wim Knol van 'de wakkere Geelbuik' roert zich. Hij stelde vragen aan B&W over de gang van zaken en over wat zij aan de situatie gingen doen. Hij vroeg bij Abrona het beleidsplan op dat ten grondslag ligt aan de voorgenomen sluiting. De raad van bestuur weigerde; het gaat om een intern document, aldus de directie. De conclusie staat volgens Knol echter wél in de krant! Op Facebook roept hij B&W en de bewoners van Oudewater op om in het geweer te komen. Ook komt hij met ideeën om Abrona en (plannen voor) de Klepper te combineren. Betrokken Oudewatenaren hebben een petitie opgesteld via www.petities.nl voor de inwoners van Oudewater om het bestuur van Abrona op andere gedachten brengen. Inmiddels hebben honderden Oudewaternaren getekend. "Misschien zullen ze daar niet direct van schrikken", zegt Wim Knol, "maar in ieder geval kunnen we ze ook laten merken dat de inwoners van Oudewater het niet eens zijn met het voorgenomen besluit. Dat het bestuur van Abrona een asociaal besluit neemt".

Cliënten, hun ouders en medewerkers worden ook niet gekend door het bestuur. Ze hebben weinig vertrouwen in het bestuur en met name in mevrouw Piket. "Zij is aangenomen om te saneren", zeggen ze. "Dat heeft ze bij haar vorige werkgever ook gedaan". In het persbericht stond dat het 'voorgenomen' besluit nog voor advies naar de centrale cliëntenraad, centrale familieraad en ondernemingsraad gaat. Volgens betrokkenen is dat een wassen neus. Het besluit om Abrona te stoppen staat volgens hen al lang vast. Het bestuur vindt dat Abrona een zorginstelling is, waar commerciële horeca niet in past. Ze hebben er geen verstand van en doen er alles aan om de exploitatietekorten op te laten lopen en op die manier een argument te hebben om Abrona in Oudewater te sluiten.

In een brandbrief namens de medewerkers aan de ondernemers staat: 'Wij zijn met stomheid geslagen, zijn op een andere locatie geplaatst en worden niet meer op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. Het doet ons ontzettend zeer en hebben er heel veel verdriet van. Wij hebben onze ziel en zaligheid in dit bedrijf gestoken. We werken er al heel lang en nu worden we zo opzijgezet. Het is allemaal heel raar want er kloppen gewoon heel veel dingen niet. In de tijd van Rien kon en mochten wij helemaal niks. Toen kwam de verbouwing en werd er geld uitgegeven waar wij helemaal niet achter stonden. Dat hebben wij al die jaren aangeven maar we moesten niet zeuren en gewoon meegaan met het 'nieuwe' Abrona: 'want zo willen ze het van bovenaf.

Er werd een angstcultuur gecreëerd waardoor Mia weg moest bij het hotel. Iedereen was bang om zijn baan te verliezen. En nu zijn we allemaal toch nog onze mooie baan kwijt'.

Op Facebook staat een reactie van een van de medewerkers die niets aan duidelijkheid overlaat: 'Er moet iemand aangesteld worden die 'hart' voor de zaak heeft, die zorgt dat Abrona weer het Abrona wordt van een paar jaar geleden. Waar de cliënten, gasten en ander personeel weer tot hun recht komen. Het personeel dat er werkt wil zeker doorgaan onder een andere leidinggevende'.

Jacques Westerhof, bedrijfsleider horeca van Abrona, zocht contact met andere belanghebbenden (zoals De Wulverhorst, Schuilenburg en het bedrijfsleven) voor hulp. Hij werd bij het Abrona bestuur op het matje geroepen. Het werd hem uitdrukkelijk verboden om zich ermee te bemoeien. Voor cliënten, ouders en medewerkers lijkt er weinig te doen om iets te ondernemen. Zij zoeken steun bij B&W en ondernemers; vragen hen om een doorstart mogelijk te maken.

Tenslotte zijn sociaal betrokken bedrijven doende om, in samenwerking met B&W, stappen te ondernemen om het bestuur van Abrona tot overleg te bewegen en de sluiting uit te stellen. Zij begrijpen totaal niet waarom mevrouw Piket niet wil meedenken over de toekomst van Abrona. "Twee jaar terug werden we door het vorige bestuur wel betrokken om problemen met het gebouw op te lossen", zegt een van hen. "Nu zegt mevrouw Piket doodleuk dat die verbouwing nodig was omdat het gebouw anders onverkoopbaar is. Het gebouw moet volgens haar op de vrije markt worden verkocht om transparant te blijven. De gemeente Oudewater krijgt wat haar betreft geen voorkeursbehandeling". De gemeente en bedrijven willen dat juist wel omdat er dan een grotere kans is dat er weer een sociale bestemming van het hotel-restaurant in Oudewater komt. Met een grotere kans dat cliënten die soms al tien jaar of meer bij Abrona werken weer een plek krijgen die bij hen past.

En nu?

De wil om mee te denken lijkt volgens de betrokkenen bij het bestuur van Abrona, op zijn zachtst gezegd, niet aanwezig. De kans dat het voorgenomen besluit wordt teruggedraaid door het bestuur of de raad van toezicht van Abrona is uiterst klein. De pijlen worden nu vooral gericht op het verkrijgen van uitstel van de beslissing tot sluiting en op het verwerven van een voorkeursbehandeling bij de verkoop van het pand. Dan kan er door B&W, ondernemers en andere instellingen gezorgd worden dat er weer een sociale bestemming komt in plaats van een puur commerciële.

Foto: EHA&DOOR architecten.
Bouwkosten nieuwe gemeentehuis vallen hoger uit 49 minuten geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 3 uur geleden
Het treintje is er ook weer. Dit maal helemaal gereviseerd.
Stadspark Montfoort weer ééndaags pretpark voor de regio 17 uur geleden
Drie generaties turnvrouwen.
Drie generaties in de turnwereld 18 uur geleden
Afbeelding
Haastrechtse Jaarmarkt voor de 48ste keer 19 uur geleden
Afbeelding
Ga je mee ...... tijdens de jaarmarkt naar de gezamenlijke kerken 22 uur geleden
Afbeelding
Draai aan het rad op de jaarmarkt in Haastrecht 22 uur geleden
opties m.b.t. de tweede Haastrechtse Brug
Inloopbijeenkomst: 'Tweede Brug in Haastrecht' gisteren