Afbeelding

Uit de commissies Montfoort

Algemeen

Afgelopen week vergaderden beide commissies in Montfoort. Het bestuurlijk werk was niet echt spannend deze keer. De commissie ruimte was in drie kwartier klaar, de andere vergaderde langer, maar leverde voor de raad op 1 punt na alleen maar hamerstukken op.

De commissie ruimte boog zich over een raadsvoorstel onder de intrigerende titel ‘facetherziening buisleiding Hoornaar – MR’. Het bleek te gaan om de aanleg van een gasleiding voor hoogcalorisch gas naar een energiecentrale van Eneco. Die gaat door een groot aantal gemeenten, maar er hoeven geen sleuven voor te worden gegraven. De leiding wordt horizontaal geboord. Het voorstel ging vergezeld van een 2.020 pagina’s tellend rapport van de Gasunie als bespreekstuk naar de raad.

Het voorstel om vijftien parkeerplaatsen aan te leggen aan de Joop Westerweelstraat zal ook als bespreekstuk in de raad worden geagendeerd vanwege het feit dat er nog een paar vragen moeten worden beantwoord. Op zich was iedereen er wel voor.

Vanuit de andere commissie gaat alleen het integraal veiligheidsplan als bespreekstuk naar de raad. Een wijziging van de APV (op voorstel van de politie om de APV’s in alle gemeenten waar het basisteam De Copen werkzaam is op elkaar af te stemmen) zorgde op zich niet voor discussie. Wel ontspon zich een discussie over het toenemend aantal bedrijfsbusjes dat geparkeerd staat in woonwijken. Het betreft volgens de VVD de ultieme vorm van woon-werkverkeer en er zou met de grootte van nog aan te leggen parkeerplaatsen daar rekening moeten worden gehouden. De overige partijen waren daar wat aarzelender is en vroegen om meer handhaving daar waar die busjes meer dan één parkeerplek beslaan. De portefeuillehouder had voor beide opmerkingen begrip, maar waarschuwde de commissieleden van handhaving geen hoge verwachtingen te hebben. Het werd een hamerstuk, evenals een gedragscode voor de gemeenteraad over het omgaan met persoonsgegevens en de kaderbrief van Ferm Werk en de verordening inburgering. Die laatste is nodig omdat per 1 januari 2023 gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor inburgeringstrajecten, uitgevoerd door Ferm Werk.

Trudie Scherpenzeel

De bushalte van de V.A.G.U. (Verenigde Autobusdiensten Gouda Utrecht)voor de deur van het café/restaurant.
Café restaurant Seelt (1) 3 uur geleden
Avondvierdaagse in Montfoort.
Avond4daagse Montfoort 5 uur geleden
De 38e editie van de Nationale Zilverdag vindt plaats op Tweede Pinksterdag in Schoonhoven.
Topdrukte verwacht op de Nationale Zilverdag 8 uur geleden
Tijdens herdenkingsmomenten worden er lichtjes op de graven geplaatst.
Adoptie oorlogsgraven Montfoort 18 mei, 19:00
Afbeelding
Oudewater dementie vriendelijk! 18 mei, 17:00
Ruzie om een nest.
Ruzie om een nest 18 mei, 12:00
De heer Lam aan het werk.
Een heel bijzonder en meeslepend verhaal 17 mei, 19:00
Patricia Aschman startte een lobby voor een hondenlosloopgebied in het Stadspark. Haar viervoeters kunnen straks vrij ravotten in een afgeschermd gebied in het Stadspark.
Eindelijk! Montfoort krijgt een hondenlosloopplek in het Stadspark... 17 mei, 18:00