Afbeelding

Raadsvergadering Montfoort

Algemeen

Ondanks maar liefst achttien agendapunten was de raadsvergadering kort. De duurzaamheidsvisie werd, zoals al in de commissievergadering was aangekondigd, met unanieme stemmen van de agenda afgevoerd. De raad was van mening dat dit geen visie was, maar een opsomming van landelijk beleid. Het college is gevraagd om te komen met een visie voor Montfoort.

De agenda telde een groot aantal organisatorische punten, zoals de benoeming van een nieuwe griffier (en het afscheid van de interim-griffier) en het ontslag en aanstelling van een nieuwe wethouder. Dit vanwege het aftreden van wethouder Vlaar deze zomer om gezondheidsredenen. Verder een wijziging in de omvang van de aanstelling van de wethouders, hoewel het aantal FTE wel gelijk bleef. De portefeuille van wethouder Van de Poll is te omvangrijk gebleken om te kunnen behappen in 0,4 FTE. De nieuwbenoemde wethouder werd tevens benoemd als lid van het DB van Ferm Werk.

Uitvoeringsprogramma College

Er bleef slechts één bespreekpunt over, te weten het uitvoeringsprogramma van het college. Ook in de commissievergadering was hier al uitvoerig over gediscussieerd. Een lijst van wanneer welke acties kunnen worden verwacht werd node gemist. Verder vroeg eigenlijk de hele raad zich af wat instemming met het uitvoeringsprogramma voor de raad zou betekenen. Betekende dat dat het college verder een vrijbrief had voor de uitvoering? Dat leek de raad niet de bedoeling. Inwonersbelangen diende een amendement in om het hele programma voor kennisgeving aan te nemen en ook de gevraagde 90.000 euro ten laste van de algemene reserve ten behoeve van de uitvoering niet te verstrekken. Dat werd met één stem voor en veertien stemmen tegen verworpen.

Een tweede amendement werd aangenomen. Ook dit amendement bepleitte het stuk voor kennisgeving aan te nemen, maar wel de gevraagde 90.000 te verstrekken mits daar achteraf verantwoording voor wordt afgelegd.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 1 uur geleden
Afbeelding
Voetbalverslagen en voetbalprogramma 2 uur geleden
Afbeelding
Hoge opkomst bij de Kamerverkiezingen in Haastrecht en gehele Krimpenerwaard 16 uur geleden
Afbeelding
Stemmen tellen 17 uur geleden
Afbeelding
Aankomst in Oudewater als vanouds 18 uur geleden
Afbeelding
Horen, zien en toch zwijgen 19 uur geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 20 uur geleden
Afbeelding
Weer een Vidas Novas kerstmarkt in Daan's Droomijs 27 nov., 19:00