Afbeelding

Uit de fora Montfoort

Algemeen

Het vergaderseizoen is weer begonnen. Montfoort beet het spits af met twee forumvergaderingen.

Een nieuw bestemmingsplan voor Nieuwe Zandweg 20 in Linschoten (het aan de agrarische bestemming onttrekken van een vervallen boerderij ter plaatse en er twee nieuwe woningen realiseren) ging als hamerstuk naar de raad.

Een duurzaamheidsvisie kon op weinig steun rekenen. In het algemeen vond het forum dat dit meer een opsomming was van landelijk beleid dan een visie op hoe dat beleid in Montfoort vorm moet krijgen. De wethouder zag het eerder als een kader stellend document voor een nog te ontwikkelen uitvoeringsprogramma. Het stuk gaat na een lange discussie over o.a. procedures wel naar de raad, maar PAK kondigde alvast aan bij het begin van die raad te zullen komen met een voorstel om het van de agenda af te voeren.

Een besluit om met een nieuwe nota te komen voor bodembeheer ging zonder discussie naar de raad als hamerstuk. De voorbereidende handelingen worden aan het college gedelegeerd.


In de commissie Samenleving was een voorstel aan de orde om het krediet voor het scholencomplex met een half miljoen te verhogen tot ruim 13 miljoen wegens gestegen grondstof- en energieprijzen die bij de aanbesteding niet konden worden voorzien. Daar had de commissie begrip voor, maar wel waren er veel vragen over welke huur de beheerder straks voor dit complex in rekening gebracht krijgt. Een commerciële huur of een kostendekkende huur? Daar kon de wethouder nog geen antwoord opgeven en het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

Vervolgens was een viertal wijzigingen in de APV aan de orde naar aanleiding van een wijziging van de modelverordening van de VNG. Ook dit voorstel ging als hamerstuk naar de raad.

Voor de raadsvergadering bleef verder alleen nog het uitvoeringsdocument van het college naar aanleiding van het raadsprogramma over als bespreekstuk.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 1 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 15 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 22 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00