Afbeelding

Forum ruimte Montfoort

Algemeen

De hoofdmoot van de vergadering bestond uit de behandeling van het programma van eisen voor de woningbouwlocatie De Bleek. Grote delen van de commissie vonden het een mooi plan, maar met name de PAK had nog wel wat vragen over het gemis van de 21 sociale huurwoningen die niet gebouwd gaan worden in het plan Hofdijk/Lindeboomseweg. En, uiteraard, het realiseren van een aantal woonwagenplaatsen.

Daar was de VVD uiteraard tegen en die niet alleen. En de VVD had natuurlijk ook vragen over parkeerplaatsen en het realiseren van een wandelpad over de kade tussen de Bovenkerkweg en de Reinaldaweg. De wethouder zei dat veel nog moet worden uitgewerkt. Dat gebeurt aan de hand van dit plan van eisen. En heeft de provincie al ingestemd met de locatie? En (D66) hoe duurzaam worden deze woningen?

Er werd niet helemaal duidelijk of de provincie nu wel of niet met de locatie heeft ingestemd. De 21 te compenseren sociale huurwoningen: de projectontwikkelaars hebben zich bereid verklaard om die op te nemen in het plan voor De Bleek. Maar die zouden eventueel ook op de Van Dam straat gerealiseerd kunnen worden. Er was enige verwarring over welke van deze twee plannen nu het eerst tot ontwikkeling komt. Volgens de wethouder komt De Bleek toch echt als eerste aan de beurt. Wethouder Jonkers acht de kans dat de provincie gaat meewerken groot. Er is verder rekening gehouden met vier woonwagenplaatsen. Het plan gaat als bespreekstuk naar de raad.

Doelgroepenverordening

Een doelgroepenverordening beoogt om het gemakkelijker te maken om woningen toe te wijzen aan lokale woningzoekenden en om, voor een langere periode van 10 tot 15 jaar, woningen beschikbaar te houden voor de categorie waarvoor ze gebouwd zijn. Dat geldt met name voor de sociale- en midden huurwoningen en de sociale koopcategorie. Er is momenteel nog veel onzeker over de ontwikkelingen rond de nieuwe woningwet van minister De Jonge. Welke verplichtingen die aan gemeenten gaat opleggen is nog onduidelijk. Ook dit stuk gaat naar de gemeenteraad als bespreekstuk.

Parkeerplaatsen Julianalaan

De VVD had eerder al vragen gesteld over de aanleg van parkeerplaatsen aan de Julianalaan op het terrein van de voormalige postduivenvereniging. Wethouder Jonkers vertelde, dat inmiddels ter voorkoming van vandalisme aan het leegstaande pand, een sloopopdracht verleend is en daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de aanleg van parkeerplaatsen.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 2 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 16 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 23 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00