Afbeelding

Commissie ruimte Montfoort

Algemeen

De commissie ruimte vergaderde vorige week maandag met een bezetting van uitsluitend raadsleden. De commissieleden zijn nog niet geïnstalleerd. Dat gebeurt pas tijdens de raadsvergadering van 23 mei. Nieuw was verder de behandeling van één agendapunt volgens een nieuwe procedure, waarbij de commissieleden in eerste termijn al aangeven of hun partij voor een bepaald voorstel zijn en in tweede termijn over die standpunten een debat aangaan. De raadsvergadering is dan bestemd voor eventuele amendementen en moties, maar het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk voorstellen als hamerstuk naar de raad gaan.

Die nieuwe werkwijze was onwennig en hiermee sluipt de politiek ook de commissievergaderingen in, die tot nu toe bedoeld waren om de raad technisch voor te bereiden. Ook is het niet meer mogelijk om in de commissie technische vragen te stellen, die moeten voortaan schriftelijk worden gesteld. En om de ambtelijke organisatie de tijd te geven om te antwoorden moeten die 14 dagen van tevoren binnen zijn.

Gelukkig was er geen lange agenda. Voor de verkiezingen waren nog vier ‘postzegel-bestemmingsplannen’ blijven liggen. Het betrof een plan in Cattenbroek, één aan de Reinaldaweg en twee in Willeskop. Alle vier hadden als hamerstuk naar de raad gekund als de SGP er niet twee had aangehouden. Bij beide (Cattenbroek en Reinaldaweg) betrof het het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een gewone woning. Beide bedrijven worden niet meer agrarisch geëxploiteerd. De SGP is daar tegenstander van vanwege de mogelijkheid dat overblijvende agrarische bedrijven daar hinder van gaan ondervinden in hun bedrijfsvoering. Zij wilden nog nadenken over de mogelijkheid om een amendement in te dienen. Op de vraag van Pennarts (PAK) wat zo’n amendement dan zou inhouden, wilde men zich nog niet over uitlaten. De derde betrof het bouwen van drie eengezinswoningen voor drie zussen op het stukje land achter de Julianalaan en slachterij Van Kooten (uitrit op Willeskop; er waren nog vragen over een boom die het zicht vanaf de uitrit zou belemmeren) maar verder kon iedereen zich er in vinden. Ook het tweede Willeskopse plan ging over het aan de agrarische bestemming onttrekken van een perceel en bedrijfswoning.

De noodzaak van gemeentelijk beleid ten aanzien van vrijkomende agrarische bebouwing ligt klaar, zo zei wethouder Ten Have, maar hij zal die niet meer indienen; de nieuwe coalitie moet een kans krijgen.

Het laatste agendapunt was een voorstel voor verduurzaming van de gemeentewerf. Dat riep twee vragen op, nl. of er niet kan worden gekeken naar verplaatsing van de gemeentewerf in verband met de toekomstige ontwikkeling van het plan Doeldijk (van het CDA en Inwonersbelangen) en de benodigde financiën (Lokaal Montfoort en Inwonersbelangen). Dit stuk ging als bespreekstuk naar de raad.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Renovatie bedieningsgebouwtje Cosijnbrug in Oudewater 16 uur geleden
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Amnesty 21 uur geleden
Afbeelding
Over 'Op de rand' 1 mrt, 19:00
Afbeelding
Puntje van Aandacht 1 mrt, 17:00
Dirigent Leon van Veen.
Paaszang: Samen zingen we 'Hallelujah' 1 mrt, 12:00
Afbeelding
Concert Soli Deo Gloria 1 mrt, 09:00
Afbeelding
Jan van der Vlist antiek & brocante houdt totale leegverkoop 29 feb, 19:00
Afbeelding
Singer-Songwriter Diede Vendrig schittert in landelijke muziekcompetitie 29 feb, 18:00