Afbeelding

Commissie Samenleving Montfoort

Algemeen

De hoofdmoot van de vergadering van de commissie Samenleving Montfoort van 18 mei j.l. was het legaliseren van een paardenhandel in Willeskop. Twee mensen kwamen inspreken, waaronder een buurman die ernaast een melkveehouderij annex kaasmakerij en varkenshouderij uitoefent. Een advocaat representeerde een drietal andere omwonenden. Verder was er een presentatie over een mogelijke toekomst voor ‘Buitenplaats Achthoven’.

Buitenplaats Achthoven

Mevrouw Jongerius kwam een plan presenteren dat zij aan het ontwikkelen is voor het perceel. Zij wil daarmee toerisme en recreatie stimuleren, opvang in een speelpark voor kinderen, al dan niet met een beperking, werken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt, etc. Er ontstond enige verwarring over de te realiseren bebouwing, maar dat bleek terug te voeren op een fout op de website Funda. Er is financiering nodig voor de aankoop, maar verder zou het zichzelf moeten kunnen bedruipen uit inkomsten rond re-integratie, horeca en zorg. De betreffende wethouder nodigde haar uit om langs te komen om er even dieper in te duiken (het perceel staat te koop voor 3,9 miljoen Euro).

Recreatie en toerisme

Vorig jaar heeft de raad een koersdocument vastgesteld over dit terrein, wat op verzoek van de raad nu verder is uitgewerkt naar een visie waarin volgens sommige commissieleden nog te veel sprake is van dromen en te weinig van concreet handelen. Niettemin waren er ook complimenten. Er is echter niet veel geld en dat zou er toe moeten leiden dat via slimme samenwerking in de regio het ‘verhaal van Montfoort en Linschoten’ op de kaart te zetten. De commissie besloot het stuk als hamerstuk naar de raad te laten gaan.

Evaluatie ‘huis van ervaring’

Waar niet is verliest de keizer zijn recht, zou men kunnen zeggen. Het jaar waarover de evaluatie zou gaan is geplaagd door lock-downs en corona, zodat over de bedrijfsvoering daarvan nog niet veel zinnigs te zeggen valt. Zowel de bibliotheek als de SWOM hebben gevraagd om het project met een jaar te verlengen, hetgeen de wethouder dan ook voorstelde. Niettemin waren er veel vragen van de commissieleden. Bij de onder de betrokkenen gehouden interviews is door een aantal aangegeven dat de beschikbare ruimte niet voldoende is en sommigen wilden de wethouder opdragen om al op zoek te gaan naar een betere ruimte. De wethouder gaf aan dat niet te kunnen omdat de beide beheerders van de activiteiten niet kunnen aangeven wat zij nodig hebben. Het werd een kip-en-ei discussie. In de financiële overzichten bleek een fout te zitten, zodat het een bespreekstuk (maar dan met de juiste cijfers) is geworden.

Willeskop 77c

Lokaal Montfoort had verzocht een raadsinformatiebrief omtrent dit onderwerp te agenderen. Lokaal Montfoort vroeg zich af waarom het college het voorstel de situatie op dit perceel te legaliseren nu indiende. De situatie is in strijd met het bestemmingplan. Er zou sprake zijn van (illegale) paardenhandel. Een pand zou illegaal worden bewoond, er zijn illegaal longeerringen aangelegd, etc. Die overtredingen zouden met deze wijzigingen in het bestemmingplan worden gelegaliseerd en de betreffende ondernemer beloond voor zijn gedrag. Het dossier loopt al sinds 2006 en kende tal van rechtszaken, waarbij in sommige nog geen uitspraak is gedaan. De burgemeester verdedigde het handhavingsbeleid, maar constateerde wel dat de vaststelling dat er sprake is van paardenhandel erg lastig is. Zelfs niet met een ‘paspoortcontrole’ (dat hebben paarden tegenwoordig). Het bedrijf heeft ook meerdere locaties waartussen paarden verplaatst worden.

De rechter heeft eigenlijk een vraag gesteld over het beleid ten aanzien van paardenhandel van Montfoort. Dat blijkt ongebruikelijk in Nederland. De bestemmingsplanprocedure loopt nog; de zienswijzen zijn nog niet beantwoord. Sondering bij de fractievoorzitters over hun houding ten aanzien van een onderzoek naar de bestaande regeling (paarden fokken mag wel, in paarden handelen niet) leverde op dat de fractievoorzitters dat onderzoeken altijd kan, maar dat de race daarmee niet is gelopen. Als die afwijking in het Montfoortse beleid wordt opgeheven, betoogde wethouder Ten Hage, worden de activiteiten wel mogelijk en zou er dus gelegaliseerd moeten worden. Hij beloofde het hele dossier ter inzage te leggen en had begrip voor het gevoel van belonen van fout gedrag, maar moet zich wel aan de regels houden. De bestemmingplanprocedure gaat verder en zal te zijner tijd nog in de raad aan de orde komen.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 2 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 16 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 23 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00