Afbeelding

Uit de Commissies Montfoort

Algemeen

Voetpad hervormde kerk Linschoten

Toen de hervormde kerk in 1975 van de toenmalige gemeente Linschoten grond aankocht voor de bouw van de Wingerd, werd er bij bedongen dat de kerk een voetverbinding in stand moest houden tussen het kerkplein en de Hoge Werf. Die werd gerealiseerd doormiddel van een doorgang van glas, waarin in de zijwanden van de verbinding tussen de beide gebouwen (de passerelle) schuifdeuren werden geplaatst. In de loop van de jaren werd dat ook een fietsverbinding die fietsers gebruiken om de bocht rond Linschoten in de M.A. Reinaldaweg af te snijden. De kerk wil graag aan die situatie een einde maken door het beloofde voetpad te realiseren aan de zuidkant van het gebouw. Dat ligt er inmiddels overigens al. De passerelle wordt dan afgesloten.

Er was één inspreker over dit onderwerp en die was positief. Liever vandaag dan morgen, zodat aan de onveilige situatie bij het ophalen van zijn kleinkinderen bij de kinderopvang een einde komt.

De VVD is het niet eens met het beperken tot een voetpad en wil het pad graag verbreden, zodat ook scootmobielen elkaar goed kunnen passeren en kondigde een amendement aan. D66, een tegenstander van de plannen van de kerk voor de uitbreiding van De Wingerd en het verkopen van de pastorie vroeg zich hardop af of, als een nieuwe pastorie kan worden gerealiseerd op het 'weitje van Spruit', of door het verwerpen van dit voorstel voor het voetpad een spaak in dat wiel kon worden gestoken. Het ‘weitje van Spruit’ is een heikel punt in Linschoten. De wethouder ontkende desgevraagd dat er sprake was van 'salami-tactiek'. Het (openbaar maken van het) voetpad had brede steun in de commissie, maar vanwege het aangekondigde amendement wordt het toch een bespreekstuk.

Terrassenbeleid

In het forum samenleving de avond daarop werd het belangrijkste discussiepunt een conceptnota voor terrassenbeleid.

De heer Van Kortenhof kwam namens Duurzaam Montfoort inspreken om duidelijk te maken dat terrasverwarming in tijden van energietransitie eigenlijk niet kan en ook in strijd is met de uitgangspunten van de gemeente als het gaat om duurzaamheid. In de nota wordt terrasverwarming toegestaan, terwijl het volgens de gemeentelijke standpunten eigenlijk nu verboden is, maar niet wordt gehandhaafd. De discussie over terrassenbeleid bewoog zich langs twee lijnen: zoveel mogelijk vrijheid voor de horeca na de coranacrisis (met name de VVD) en punten van overlast en energiebesparing. Dit stuk was nog niet rijp voor bespreking en komt waarschijnlijk in de aprilcyclus terug.

De exploitatie van het gemeentelijk onroerend goed en het onderhoud daarvan is als bespreekstuk naar de raad verschoven en zal bij het verslag van die vergadering worden behandeld.

Trudie Scherpenzeel

De bushalte van de V.A.G.U. (Verenigde Autobusdiensten Gouda Utrecht)voor de deur van het café/restaurant.
Café restaurant Seelt (1) 2 uur geleden
Avondvierdaagse in Montfoort.
Avond4daagse Montfoort 4 uur geleden
De 38e editie van de Nationale Zilverdag vindt plaats op Tweede Pinksterdag in Schoonhoven.
Topdrukte verwacht op de Nationale Zilverdag 7 uur geleden
Tijdens herdenkingsmomenten worden er lichtjes op de graven geplaatst.
Adoptie oorlogsgraven Montfoort 18 mei, 19:00
Afbeelding
Oudewater dementie vriendelijk! 18 mei, 17:00
Ruzie om een nest.
Ruzie om een nest 18 mei, 12:00
De heer Lam aan het werk.
Een heel bijzonder en meeslepend verhaal 17 mei, 19:00
Patricia Aschman startte een lobby voor een hondenlosloopgebied in het Stadspark. Haar viervoeters kunnen straks vrij ravotten in een afgeschermd gebied in het Stadspark.
Eindelijk! Montfoort krijgt een hondenlosloopplek in het Stadspark... 17 mei, 18:00