Afbeelding

Gemeenteraad Montfoort

Algemeen

De raad begon met een wisseling van de wacht bij Lokaal Montfoort. Mevrouw Verschuur trad op eigen verzoek af wegens verhuizing naar Woerden. Zij werd opgevolgd door de heer Van Lieshout. Ook had het CDA een commissielid voorgedragen, niet zijnde een raadslid. Ook hij werd beëdigd. Het betreft de heer Posthuma.

Verder werden twee ‘postzegelbestemmingsplannen’ vastgesteld, te weten Heeswijk 78 (omzetten van bedrijfsbestemming naar woonbestemming, sloop van 900 vierkante meter bedrijfsgebouwen en de bouw van twee extra woningen) en Tabakshof 1-5. Dit betreft eveneens het omzetten van een bedrijfsbestemming (de voormalige bloemenwinkel Nicole) naar een woonbestemming. Het betreft hier de sloop van het winkelpand met bedrijfswoning en twee andere woningen. Hiervoor in de plaats komt een appartementengebouw met twee lagen en een kap, met 8 appartementen.

Daarnaast werden (vast onderdeel van de decembervergadering) de belastingverordeningen vastgesteld en het vergaderschema voor 2023. Bij de belastingverordeningen werd een motie ingediend door de VVD die het college aanspoorde niet ieder jaar opnieuw af te wachten of de raad de leges voor gastouders op nul wil zetten, maar daar bij de opstelling van de begroting al aan te denken. Die leges staan sinds 2021 op nul, maar bij de vaststelling van de begroting voor het lopend jaar was dat over het hoofd gezien, zodat wel leges moesten worden betaald. De motie werd raadsbreed aangenomen. Verder werd afgesproken om in het nieuwe jaar nog eens te praten over de kostendekkendheid van alle leges.

Tenslotte waren er nog drie moties vreemd ingediend. Een motie van de VVD over verruiming van parkeernormen in nieuwe bouwplannen werd aangehouden tot het bestemmingsplan De Bleek in discussie komt. Een motie van D66 om bij de afweging van de omgevingsvergunning voor de aanleg van padelbanen de geluidsnormen ter voorkoming van toekomstige ontwikkelingen zwaar te laten wegen. Er is geen wetgeving, maar die schijnt er wel aan te komen. De wethouder kon hoog en laag springen, maar de motie werd met algemene stemmen aangenomen.

De raad was verder niet blij met de ontwikkeling, of liever gezegd het gebrek daaraan, van bij de GGD-en in ontwikkeling zijnd systeem voor elektronische patiëntendossiers in de jeugdzorg. Die is vastgelopen en een deel van de kosten komt op het bord van de gemeenten terecht. De motie beoogde om de raad in het vervolg vooraf te laten informeren als de kosten uit de hand dreigen te lopen en alleen toestemming te verlenen voor de aanschaf van een systeem dat zichzelf elders al bewezen heeft. Ook deze motie werd raadsbreed aangenomen. Ook deze motie was door D66 ingediend.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Deze week in Concordia 1 uur geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 3 uur geleden
Afbeelding
Voetbalverslagen en voetbalprogramma 4 uur geleden
Afbeelding
Hoge opkomst bij de Kamerverkiezingen in Haastrecht en gehele Krimpenerwaard 18 uur geleden
Afbeelding
Stemmen tellen 19 uur geleden
Afbeelding
Aankomst in Oudewater als vanouds 20 uur geleden
Afbeelding
Horen, zien en toch zwijgen 21 uur geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 22 uur geleden