Afbeelding

Uit de raad van Oudewater

Algemeen

Het was een lange vergadering, met weinig inhoudelijke onderwerpen. De eerste vergadering van de nieuw gekozen en geïnstalleerde raad wordt altijd geplaagd door een heleboel organisatorische aangelegenheden.

Er werd nog een stadspenning uitgereikt aan Kees de Bruin, die vorige raad geen onderscheiding had gekregen omdat hij al eerder geridderd was. Vanwege een storing in het geluid was het eerste deel van de vergadering weer eens niet te horen en we kregen alleen het staartje van het dankwoord van Kees de Bruin nog mee.

Zo moeten nog allerlei benoemingen plaatsvinden, zoals die van de forumleden die niet tevens ook raadslid zijn (dat waren er dertien deze keer) en die moeten ook de eed of belofte afleggen. Daar moeten geloofsbrieven voor worden onderzocht (tegenwoordig gebeurt dat al voor de vergadering) en daar moet over worden gerapporteerd. Dat vergt tijd. De plaatsvervangend voorzitter van de raad moet worden benoemd. Daar had het presidium geen overeenstemming over kunnen bereiken en had drie kandidaten voorgedragen. Op aanstichting van de SGP/CU werd die voordracht aangehouden tot de volgende vergadering omdat men het toch wel chiquer vond om tot één kandidaat te komen, bij nader inzien. Voor deze vergadering werd Annemarie van ‘t Veen (kersvers in haar eerste raadsvergadering) tot plaatsvervangend voorzitter benoemd. En zij moest meteen ook al aan de bak, vanwege een agendapunt waarbij de burgemeester portefeuillehouder is, namelijk voor de behandeling van de verordening voor gemeentelijke onderscheidingen. Hier werd ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om amendementen in te dienen en uiteindelijk werd de verordening unaniem vastgesteld.

Overig

Bij de vaststelling van de agenda verdwenen drie bespreekstukken naar de hamerstukken (afvalstoffenverordening, budgetoverhevelingen (niet uitgegeven geld dat naar een volgend jaar wordt overgeheveld) en de vaststelling van het bestemmingsplan Papekopperdijk 18). En tenslotte waren drie moties ‘vreemd aan de agenda’ ingediend. Een motie van de VVD om in nieuw aan te leggen projecten ‘natuurspelen’ te bevorderen (unaniem aangenomen). Eveneens van de VVD een motie over ‘natuurlijk sturen’ (het visueel aanleggen van ‘belemmeringen’ die de snelheid uit het verkeer in de buitenbuurten moeten halen). Ook deze motie werd unaniem aangenomen. En tenslotte een motie van Progressief Oudewater. De eerste ging over het verbinden van voorwaarden aan de vergunningverlening aan het pluimveebedrijf in Hekendorp. Deze motie werd aangehouden tot de eerstvolgende forumvergadering, waar nogmaals over dit onderwerp zal worden gesproken.

Trudie Scherpenzel

Afbeelding
Renovatie bedieningsgebouwtje Cosijnbrug in Oudewater 17 uur geleden
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Amnesty 22 uur geleden
Afbeelding
Over 'Op de rand' 1 mrt, 19:00
Afbeelding
Puntje van Aandacht 1 mrt, 17:00
Dirigent Leon van Veen.
Paaszang: Samen zingen we 'Hallelujah' 1 mrt, 12:00
Afbeelding
Concert Soli Deo Gloria 1 mrt, 09:00
Afbeelding
Jan van der Vlist antiek & brocante houdt totale leegverkoop 29 feb, 19:00
Afbeelding
Singer-Songwriter Diede Vendrig schittert in landelijke muziekcompetitie 29 feb, 18:00