Afbeelding

Uit de gemeenteraad

Algemeen

Trudie Scherpenzeel

De raadsvergadering van afgelopen donderdag was verplaatst naar De Klepper omdat in de raadszaal niet voldoende ruimte is om iedereen op anderhalve meter te plaatsen. De vergadering begon met het aanbieden van een petitie over het openhouden van Abrona, vergezeld van een motie van de Wakkere Geelbuik, die raadsbreed werd overgenomen, maar daarover elders in deze IJsselbode meer.

Lange Linschoten

Wethouder Duindam deelde mee dat uit onderzoek is gebleken dat, wegens het zeer droge voorjaar, de oevers van de Lange Linschoten schade hebben geleden, die het nodig maken om meer beschoeiing te plaatsen dan gepland. De knelpunten, waar oevers dreigen in te zakken en daarbij delen van de wegen dreigen mee te nemen, worden met voorrang deze zomer aangepakt.

Beeldkwaliteitsplan Schuylenburcht

Namens de bewoners van IJsselstaete werd nog ingesproken, waar tijdens de forumbehandeling dit niet was gedaan: De bewoners pleitten voor vermindering van het aantal woningen wegens een volgens hen niet voldoende onderbouwde noodzaak voor zoveel woningen. Dat was de raad unaniem met de bewoners oneens. Elke woning is er één en de nood is hoog. De Wakkere Geelbuik stemde wel tegen het plan, onder meer omdat een aantal randvoorwaarden zoals een veilige fietsverbinding naar de binnenstad niet worden meegenomen en het feit dat het maken van het bestemmingsplan aan De Woningraet wordt overgelaten. Het raadslid sprak van broddelwerk. Het plan werd aangenomen met 13 stemmen voor en 1 tegen (raadslid Judith de Vor was afwezig wegens ziekte).

Korting gemeentefonds

Raadslid Bos (CU/SGP) had vragen gesteld over een mogelijk dreigende korting op het gemeentefonds. Dit wordt vijf jaar na de decentralisatie van het sociaal domein 'herijkt'. Het eerste onderzoeksrapport van Anderson, Elffers en Felix spreekt van een mogelijke korting van ruim 58 euro per inwoner voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners, hetgeen voor Oudewater een strop zou opleveren van rond de 600.000 euro. (het voornemen is om het huidige geld te herverdelen (red)). Wethouder Lont zei dat Oudewater zich heeft aangesloten bij een lobby van grotere plattelandsgemeenten om dat te voorkomen. Bos riep de overige raadsleden op hun landelijke vertegenwoordigers met mails te bestoken om deze ontwikkeling te voorkomen.

Ontheffing wethouders

Van het huidige college wonen twee wethouders buiten Oudewater en zij moeten jaarlijks ontheffing krijgen van de verplichting in de gemeente te komen wonen. Het CDA had vorig jaar al aangekondigd daar dit jaar niet meer mee te zullen instemmen omdat zij dit wegens lokale betrokkenheid onwenselijk vinden. De overige partijen stemden wel in, onder meer omdat er anders van af juli geen college meer zou zijn.

Moties vreemd aan de agenda

Er waren twee moties vreemd aan de agenda ingediend. Te weten een motie van de VVDenD66 over de afsluiting van de visbrug in het weekend ten behoeve van een terras, die na enige discussie weer werd ingetrokken en een motie over een nader onderzoek naar het incident tijdens carnaval. Mark Kruiswijk (VVDenD66) was niet tevreden met de eerder gegeven antwoorden en verwierf daarvoor de steun van het CDA. Deze motie werd met 9 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.

Vertrek gemeentesecretaris

Aan het eind van de vergadering deelde waarnemend burgemeester Groeneweg mee, dat dit de laatste vergadering was voor de gemeentesecretaris. Wubbo Tempel is per juli van dit jaar voorgedragen voor een post als wethouder in Krimpen aan de IJssel en zal naar verwachting in juli worden benoemd. Hij bedankte Tempel voor zijn inzet.

De discussie over de regionale energiestrategie en de regionale omgevingsagenda komen in de volgende IJsselbode aan de orde.

Afbeelding
Renovatie bedieningsgebouwtje Cosijnbrug in Oudewater 17 uur geleden
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Amnesty 22 uur geleden
Afbeelding
Over 'Op de rand' 1 mrt, 19:00
Afbeelding
Puntje van Aandacht 1 mrt, 17:00
Dirigent Leon van Veen.
Paaszang: Samen zingen we 'Hallelujah' 1 mrt, 12:00
Afbeelding
Concert Soli Deo Gloria 1 mrt, 09:00
Afbeelding
Jan van der Vlist antiek & brocante houdt totale leegverkoop 29 feb, 19:00
Afbeelding
Singer-Songwriter Diede Vendrig schittert in landelijke muziekcompetitie 29 feb, 18:00