Afbeelding

Begrotingsraad Oudewater

Algemeen

Traditiegetrouw begon de behandeling van de begroting van Oudewater al om vier uur ‘s middags afgelopen donderdag. Het betrof een voortgezette vergadering van de donderdag daarvoor, waarin alle andere punten al waren afgehandeld. Niettemin was er een extra vergaderpunt, omdat de griffier ontslag heeft aangevraagd. Hij vertrekt per 1 december naar de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De algemene beschouwingen verliepen sneller dan normaal, de spreektijd was ingekort van twintig naar tien minuten. In de aanloop naar de verkiezingen werd uitgebreid teruggeblikt op de afgelopen vier jaar. De coalitiepartijen waren blij met datgene dat in de afgelopen periode is bereikt. Het CDA was wat kritischer en de Wakkere Geelbuik hield onder de titel ‘terug naar de Oudewaterse maat’ een betoog dat één grote aanklacht was tegen het huidige college. WG kondigde al meteen aan niet met de begroting te zullen instemmen omdat de gekozen beleidsrichtingen hen niet bevallen.

Tijdens de algemene beschouwingen werden maar liefst twaalf amendementen (6) en moties (ook 6) ingediend. Bij de stemming over de amendementen kwam er een kink in de kabel. De stemmen staakten, bij afwezigheid van een raadslid, over het amendement van de Onafhankelijken om bij de eerste begrotingswijziging voor 2022 15.000 euro extra uit te trekken voor onkruidbestrijding. Tegen stemden WG (de onafhankelijken weten niet waar ze het over hebben), CU/SGP (niet eens met de voorgestelde dekking) en VVD. De regels schrijven voor, dat als de stemmen staken over een besluit (in dit geval over een wijziging in van de begroting) dit in een volgende raad opnieuw aan de orde moet komen. Dat betekent dat gisteren opnieuw is vergaderd, uitsluitend om de stemmingen af te werken. Over de moties is op het moment van schrijven nog niet gestemd, de andere amendementen werden wel afgewikkeld. In vogelvlucht:

1. Een amendement van VVDenD66 om het budget dat beschikbaar is ter ondersteuning van de fracties op te heffen en het geld in de algemene middelen te storten werd met tien stemmen tegen en 4 voor verworpen. Naast de indieners was alleen CU/SGP voor.

2. Raadsbreed werd op voorstel van CU/SGP besloten om een verhoging van de rioolheffing vooruit te schuiven naar 2025 om de lastenstijging over het volgende jaar te beperken.

3. Twee amendementen werden ingetrokken, te weten één van het CDA over de kapitaallasten van het zwembad en de klepper en één van de Onafhankelijken over het ‘ombuigen van bezuinigingen’.

4. Het amendement van de Onafhankelijken om te komen tot een renovatieplan voor de openbare beplanting (te financieren door het verhogen van de afschrijvingstermijn van bomen) werd met 13 stemmen voor aangenomen. Alleen WG was tegen.

Over de begroting zelf kon niet worden gestemd omdat er nog een wijzigingsvoorstel onbeslist is. Daardoor kwamen de moties niet meer in stemming. Over de moties, waaronder twee van het CDA en de Onafhankelijken, om te komen tot respectievelijk zelfbewoningsplicht van huizen (om huisjesmelkers tegen te gaan) en te komen tot een volkshuisvestingsbeleid berichten wij volgende week.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 48 minuten geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 14 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 21 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort gisteren
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00