Afbeelding

Gemeenteraad Oudewater

Algemeen

Met slechts twee bespreekstukken en een motie vreemd slaagde de gemeenteraad erin de vergadering van afgelopen donderdag te rekken tot half één ’s nachts. Het eerste stuk was het voorstel om het bestemmingsplan Schuylenburcht vast te stellen.

De directeur van de Woningraat sprak de hoop uit dat de realisatie van het plan niet in de wielen zal worden gereden door langdurige beroepsprocedures. Als dat niet het geval is, dan kunnen de woningen in voorjaar 2023 worden opgeleverd. Gelet op het aantal reacties dat bij Woningraat is binnengekomen voor het project Wijngaardstraat (meer dan 600) is dat geen overbodige luxe. Alle partijen spraken hun waardering uit voor de totstandkoming van het bestemmingsplan en alles wat daaraan vooraf is gegaan en toen werd een schorsing ingelast om elkaar te kunnen feliciteren.

Vrouwenbrug

Zoals de lezers hebben kunnen volgen was er deze zomer veel te doen over het herstel van de Vrouwenbrug over de Linschoten. De budgetoverschrijding bij het herstel van de brug zorgde voor veel reuring. In de aanloop naar de behandeling van het voorstel waren al heel veel vragen gesteld en beantwoord. Donderdagavond ging het vooral over de vraag wanneer het college op de hoogte was van die budgetoverschrijding, aangezien het adviesrapport al dateerde van eind vorig jaar. Wethouder Kok stelde dat hij er pas van hoorde toen hij tijdens zijn revalidatie naar de forumvergadering luisterde in juli. De raad vond het kwalijk dat het rapport blijkbaar tot het einde van de hele procedure inclusief aanbesteding binnen het ambtelijk apparaat was blijven hangen, waardoor de aanbestedingen in juli dreigden te verlopen en het college zich gedwongen zag om via een mondelinge mededeling de raad op te roepen binnen een week tijd te reageren. CU/SGP hadden een amendement ingediend op het voorstel om de brug wel te repareren, maar er een vaste brug van te maken waardoor de budgetoverschrijding aanzienlijk lager zou uitvallen. Tussen de forumvergadering en de raad waren plotseling nog vele reacties binnengekomen van HDSR en watersporters om de brug toch beweegbaar te houden voor de sloepenroute. Jan Broere (CU/SGP) stelde dat deze de laatste drie jaar niet open is geweest ten behoeve van bootjes. Het CDA stelde, dat de brug niet alleen open gaat voor bootjes, maar ook bijvoorbeeld voor het verplaatsen van zwaar materieel tijdens baggeren en de beschoeiingswerkzaamheden, dat anders per kraan over het obstakel zou moeten worden gehesen. Bovendien zou het het amendement van CU/SGP zonder inspraak van de omwonenden en andere belanghebbenden binnen een zeer korte tijd genomen moeten worden. Het CDA diende daarom een motie in om zo’n inspraakronde alsnog te organiseren, mocht het amendement van CU/SGP worden aangenomen. De Wakkere Geelbuik verbaasde zich vooral over de op het allerlaatst nog binnengekomen reacties van HDSR en watersporters. Uiteindelijk haalde het voorstel ongeschonden de eindstreep. Het amendement van CU/SGP werd verworpen met alleen de stemmen van CU/SGP en de Wakkere Geelbuik voor. Een door de Wakkere Geelbuik voorbereide motie werd niet ingediend en de CDA motie werd ingetrokken wegens het verwerpen van het amendement.

Zwaar verkeer

De Wakkere Geelbuik had een motie ingediend, vreemd aan de agenda, om maatregelen te nemen voor het beperken van het zwaar verkeer in en rond de gemeente. Dit naar aanleiding van een door die partij opgevraagd overzicht van ontheffingen voor zwaar verkeer eerder dit jaar. Die worden over het algemeen verstrekt aan bedrijven die bevoorrading en afvoer van producten bij boerderijen, enz. verzorgen. De motie bepleitte het plaatsen van verbodsborden voor vrachtverkeer met ‘alleen met ontheffing’ als onderbord en het actualiseren van het ontheffingenbeleid en, uiteraard, een betere handhaving. Ondanks protesten van de wethouder wegens gebrek aan mankracht werd deze motie unaniem aangenomen

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 1 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 15 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 22 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00