Afbeelding

Begrotingsraad Montfoort

Algemeen

De algemene beschouwingen (meestal een terugblik en een vooruitblik voor elke fractie) in Montfoort werden in gestrekte draf afgewerkt. Elke fractie had maar vijf minuten spreektijd, hetgeen sommigen aanzette tot heel snel praten. De coalitiefracties keken vooral in tevredenheid terug op de afgelopen jaren, de oppositie was wat minder complimenteus. Maar vijf minuten is niet veel en er werd niet geïnterrumpeerd.

Voor de begrotingsbehandeling begon had de raad nog een agendapunt af te werken dat was overgebleven van de vorige raad. Die was geschorst na de eerste avond maar ging na een coronabesmetting niet verder op de reserveavond. Het betrof de prioritering van de woningbouwlocaties. Daarvan zijn er vier in beeld. Voorgesteld werd om met de voorbereiding te beginnen van De Bleek en de Doeldijk en IJsselvreugd wel vast te leggen als uitbreidingslocatie, maar te bewaren tot na 2030. Lokaal Montfoort was het daarmee niet eens en zei over informatie te beschikken waaruit zou blijken dat het waterschap in IJsselvreugd een goede locatie zou zijn. De wethouder wees erop dat de provincie nog niet akkoord is met welke locatie dan ook, maar De Bleek en de Doeldijk lijken het meest kansrijk. Over brieven van het waterschap beschikte de wethouder niet. Pogingen om alle drie de locaties tegelijk in procedure te brengen (dat wil zeggen het participatietraject te starten) leden wegens capaciteitsgebrek in de ambtelijke organisatie schipbreuk. De vierde locatie (Heeswijk) werd van de lijst afgevoerd omdat de provincie daarvoor geen toestemming lijkt te gaan geven. Het voorstel werd, via een amendement van ChristenUnie, Lokaal Montfoort, CDA en SGP (die een driemaandelijkse voortgangsrapportage wilden) gewijzigd unaniem aangenomen. Met die rapportage dus.

Daarna werd als hamerstuk de najaarsrapportage unaniem vastgesteld en kon de behandeling van de begroting beginnen. Daarvoor waren geen amendementen of moties ingediend, hetgeen een unicum mag heten. Nu was het een zeer beleidsarme begroting, dat wil zeggen dat er alleen begroot is voor staand beleid. Dit wegens het voortdurende provinciaal toezicht. Er is gewoon geen geld om nieuwe dingen te doen. De begroting is bovendien sluitend gemaakt met gelden uit de septembercirculaire. Daarover heeft u al uitgebreid in De IJsselbode van vorige week kunnen lezen. Er viel dus eigenlijk niet heel veel over te zeggen en de begroting en meerjarenraming werden unaniem vastgesteld.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Renovatie bedieningsgebouwtje Cosijnbrug in Oudewater 16 uur geleden
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Amnesty 21 uur geleden
Afbeelding
Over 'Op de rand' 1 mrt, 19:00
Afbeelding
Puntje van Aandacht 1 mrt, 17:00
Dirigent Leon van Veen.
Paaszang: Samen zingen we 'Hallelujah' 1 mrt, 12:00
Afbeelding
Concert Soli Deo Gloria 1 mrt, 09:00
Afbeelding
Jan van der Vlist antiek & brocante houdt totale leegverkoop 29 feb, 19:00
Afbeelding
Singer-Songwriter Diede Vendrig schittert in landelijke muziekcompetitie 29 feb, 18:00