Afbeelding
pr

Als je het mij vraagt….

Algemeen

Judith en Rick de Vor wonen op ‘Beleefboerderij de Elihoeve’ in de Lange Linschoten met hun drie kinderen Eline, Luc en Ivo (vandaar de naam van de boerderij). Rick is daar geboren, Judith groeide op in Oudewater. Zij namen het bedrijf 12 jaar geleden over van Ricks vader en moeder. Het is een melkvee- en educatie boerderij met 115 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Judith is erg actief in Nederland en in het buitenland om de landbouw te promoten.

Een paar jaar geleden zijn Rick en Judith met het concept van de beleefboerderij begonnen omdat ze graag laten zien wat er gebeurt op een boerderij en waar eten vandaan komt. Ze bouwden er een heuse hal bij, waar allerlei activiteiten worden georganiseerd en groepen worden ontvangen. Niet alleen bedrijven die vergaderen en graag een rondleiding willen, ook schoolklassen bezoeken de boerderij en Judith is ook in te huren voor ‘boer in de klas’. Dan verzorgen boeren gastlessen op basisscholen, wanneer het moeilijk is om een bezoek aan een boerderij te brengen.

Er is dus al sprake van verbreding van activiteiten op deze boerderij. En Judith en Rick doen ook al jaren aan duurzaamheid en het bevorderen van biodiversiteit en natuur- en landschapsbeheer. Zo wordt onder andere eigen energie opgewekt, wordt veel gedaan voor het welzijn van de koeien, worden weidevogels beschermd en worden kruiden tussen het gras ingezaaid.

Judith: er is geen boer die de natuur niet belangrijk vindt. Sterker nog, als boer werk je er dagelijks mee en je hebt met allerlei aspecten te maken als boer in de huidige tijd. We zijn continue bezig met kijken wat anders en beter kan, zoals boeren al tientallen jaren doen.

De boerderij van Rick en Judith ligt niet erg dicht bij een Natura 2000 gebied en is naar hun gevoelen ook geen ‘piekbelaster’.

Op de vraag hoe het bedrijf er over tien jaar uitziet moet Judith even nadenken. Het hele proces van het uitwerken van het advies van Johan Remkes moet nog beginnen door de provincie. Judith volgt het nieuws uiteraard op de voet. Het is fijn dat boeren erkenning hebben gekregen voor emoties en al het werk dat is gedaan. Het is jammer dat door landelijke politici direct al aan cherrypicking is gedaan. Iedereen vindt zijn eigen gelijk in het rapport en de aanbevelingen. Over stikstof, de gebiedsgerichte aanpak en de toekomst daar hebben we zelf ook ideeën bij; bijvoorbeeld wat kunnen wij doen op het gebied van innovatie? En er komt nog meer op de boeren af. Vooral door Europees beleid verandert er de komende jaren veel. Zo komen er in januari nieuwe regels voor natuurbeheer, is er de Green Deal met ‘de boer tot bord’ strategie waarin biologische voedselproductie veel belangrijker wordt, regels over mestgebruik die veranderen en andere richtlijnen voor waterkwaliteit. Allemaal onderwerpen waardoor komende jaren de manier waarop wij ons werk kunnen doen verandert.

Judith heeft veel contact met boeren en anderen uit de hele wereld over wat er speelt in Nederland. Het is lastig te volgen wat er gebeurt en mensen willen graag weten hoe dat ook effect heeft op hun boerderij.

“Waarschijnlijk zullen we wat minder koeien houden. Maar wij proberen ook vooral te kijken naar wat wél kan en waar wij zelf blij van worden en wat voor anderen ook goed is. We wonen hemelsbreed dicht bij Oudewater en daar willen we graag meer mee doen. Zo komt er binnenkort een rustplek waar iedereen van kan genieten. Ook willen we graag een verkooppunt van eerlijke producten van onszelf en collega’s op de boerderij. Een boerenlandwinkel, maar dan meer.”
Andere gewassen telen wellicht, die nog meer CO2 vastleggen bijvoorbeeld, vroeg ik als interviewer nieuwsgierig? Ook dat behoort wellicht tot de mogelijkheden, afhankelijk van welke gewassen op onze grond het goed zouden doen.

Het is voorlopig even afwachten wat er allemaal uitgewerkt gaat worden door de overheid. Maar goed, het wordt een spannende tijd.

Oproep aan onze boeren

Heel wat lezers van De IJsselbode hebben nu en straks alles te maken met de stikstofplannen van de regering. Jammer genoeg wordt het probleem daar benaderd vanuit de doelstelling: 30% minder stikstof vanuit de agrarische sector, linksom of rechtsom, tussen Cadzand en Eemshaven.
Geen wonder dat het zo niet werkt, en dat elke dag kostbare tijd verloren gaat. Tijd voor maatwerk heeft de regering niet. Het scala van mogelijkheden voor alle mogelijke combinaties van technische mestverwerking, een ander teeltplan, het inkrimpen van de veestapel/minder intensief beweiden, verhuizen, erfopvolging, tot bedrijfsbeëindiging is niet de werkwijze die voor elk bedrijf beschikbaar is.

Als krant vragen wij in een wekelijkse bijdrage aan een boer uit onze regio: wat betekenen de stikstofdoelen voor je? Je motivatie, je mogelijkheden, het toekomstperspectief?
We nodigen boeren uit de IJsselboderegio hierbij uit te reageren.
Wie zijn plannen wil delen met de lezer, kan dat per mail bekend maken aan de redactie@ijsselbode.nl

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Dichterbij Paulina 55 minuten geleden
Afbeelding
Spaaractie met veel enthousiasme ontvangen! 1 uur geleden
Afbeelding
Opeens is het seizoen voorbij voor VVL 2 uur geleden
Afbeelding
De competitie is gespeeld; De laatste verslagen 6 uur geleden
Afbeelding
Dijk- en oeververbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Willeskop 7 uur geleden
Afbeelding
Open muziekochtend bij muziekvereniging Concordia in Haastrecht gisteren
Afbeelding
Suppen voor een schone IJssel 29 mei, 19:00
Afbeelding
Klimop 29 mei, 17:00