Afbeelding
Siem van der Burg

Onbegrijpelijk! Abrona in Oudewater sluit

Algemeen

'Gastvrij met Zorg' staat er op de voorgevel. Maar dat zal binnenkort afgelopen zijn. De planten bij de ingang lijken het al opgegeven te hebben. De maatschappelijke verontwaardiging is groot over de voorgenomen sluiting van hotel-restaurant Abrona in Oudewater. Cliënten en hun familie zijn boos en verdrietig. Niemand in Oudewater begrijpt er iets van of zag het aankomen. Hotel-restaurant Abrona is sinds 1999 een begrip in Oudewater en omgeving. Het biedt een zinvolle dagbesteding aan cliënten met een verstandelijke beperking. De sluiting per 1 juni 2020 is voor iedereen een volslagen en onplezierige verrassing.

door Siem van der Burg

In het persbericht dat de organisatie van Abrona deed uitgaan stond; "het voorgenomen besluit om het hotel definitief te sluiten, komt voort uit het plan 'Abrona Goed & Gezond'. Dit plan is bedoeld om, verspreid over enkele jaren, een aantal kwaliteitsverbeteringen door te voeren en de organisatie financieel gezonder te krijgen. Hotel-Restaurant Abrona had, ondanks alle inspanningen, al jaren onvoldoende horeca-opbrengsten. Abrona moest grote investeringen doen in het monumentale gebouw. Er zijn nog meer investeringen nodig, maar zelfs àls deze investeringen worden gedaan, zal er onvoldoende verbetering van het rendement zijn. We vinden dat (commerciële) horeca-verliezen niet langer gefinancierd kunnen worden uit gelden die bedoeld zijn voor zorg, begeleiding, ondersteuning of behandeling van onze cliënten. De veranderde vraag naar ondersteuning speelt ook een rol bij het sluiten van het hotel-restaurant: de vraag naar reguliere dagbesteding (in een zorgorganisatie) is afgenomen en de vraag naar leer-werkplekken in 'gewone' bedrijven neemt toe. Dit plaatst het hotel-restaurant als dagbestedingslocatie in een ander daglicht. Een voorziening als hotel-restaurant Abrona openhouden is daarom niet langer verantwoord."

In essentie komt het er dus op neer dat de vraag naar reguliere dagbesteding afneemt en dat de investeringen en tekorten niet door Abrona opgebracht kunnen worden. Volgens mevrouw Hella Kuijpers van Abrona in die volgorde. Zij gaf de volgende verklaring af; "Er is geen sprake van een wens tot voortzetting. Sluiting is er niet alleen vanuit financiën maar ook vanuit context ontwikkelingen en visie. Er is onvoldoende vraag naar dagbesteding in Oudewater en Abrona wil zich richten op haar core-business gezien de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat betekent dat we geen toekomstperspectief zien in het aanhouden van een horeca-locatie vanuit een zorgorganisatie."

De reacties van diverse betrokken partijen zijn verschillend. Maar de rode draad is er een van ongeloof, verbazing, onbegrip en frustratie.

Medewerkers en cliënten

Bij medewerkers, hun families en cliënten van Abrona heerst heel veel onbegrip over de situatie. "Abrona is een begrip. Niet zo maar wat!", reageert een van de ouders. Er is nog steeds behoefte aan! Zowel vanuit cliënten als vanuit gasten". Gemiddeld hebben een kleine dertig medewerkers met een verstandelijke beperking er een zinvolle dagbesteding. Velen werken er met hart en ziel en met veel plezier. Ze wisten wel dat er hard gewerkt moest worden maar zagen de sluiting helemaal niet aankomen. Het hotel kent een prima bezettingsgraad en ook het restaurant is behoorlijk bezet. De voorgenomen sluiting komt als donderslag bij heldere hemel.

Er vloeide menige traan. Sommige ouders hebben het hun zoon of dochter nog niet eens durven vertellen. Abrona belooft er alles aan te doen om cliënten en medewerkers te begeleiden naar een passende werk- of dagbestedingsplek binnen of buiten Abrona. Ouders reageren dat ze nog maar moeten zien of dat in de omgeving lukt. Zeker in deze tijd waarin met name de horeca het moeilijk heeft.

Reactie van de inwoners van Oudewater

De inwoners van Oudewater kunnen het maar moeilijk bevatten. Ze reageren met ongeloof. Abrona heeft een sociaal maatschappelijke rol in Oudewater. Menigeen bracht er zijn vrienden of relaties onder, er werd genoten in het restaurant of appeltaart gekocht. Van een afstand bezien leek het er toch voor iedereen op dat Abrona goed liep. Gasten zijn lovend over Abrona. Op 'Tripadviser' scoort Abrona in Oudewater erg hoog. Iedereen is begaan met het verdriet van de medewerkers en cliënten.

Politiek

Ook politiek Oudewater en de gemeenteraad is door het besluit van Abrona overvallen. Op de internetsite van de Gemeente Oudewater staat; "Vandaag bereikte ons het bericht dat hotel-restaurant Abrona per 1 juni haar deuren definitief gaat sluiten. Het gemeentebestuur van Oudewater is door dit voorgenomen besluit enorm geraakt. Het hotel-restaurant is een begrip in Oudewater. Ook het college van B&W droeg het hotel-restaurant een warm hart toe. Hotel-restaurant Abrona was een belangrijke en geliefde plek. Voor personeel, cliënten en hun familie en kennissen en voor gasten. Maar ook voor de economie van Oudewater. Belangrijk voor toeleveranciers, als hotel voor toeristen en voor de werkgelegenheid. Sluiting is een groot verlies. In de eerste plaats voor het personeel en haar cliënten met een verstandelijke beperking. Maar zeker ook voor de Oudewaterse samenleving. "Ik weet dat directie en personeel zich met hart en ziel hebben ingezet om de sluiting te voorkomen. Dat dit niet gelukt is, is voor iedereen een zware klap. Er wordt nu alles aan gedaan om cliënten binnen boord te houden en personeel te behouden.", aldus burgemeester Groeneweg van Oudewater. Gemeente Oudewater is blij dat Abrona zorgvuldig te werk gaat in het afhandelen van de gevolgen van deze bedrijfssluiting. Burgemeester Groeneweg hierover: "Het begeleiden van cliënten en medewerkers naar een passende werk- of dagbestedingsplek is voor Abrona eerste prioriteit. Dat onderschrijft ook het gemeentebestuur. Wij wensen personeel, cliënten en het bestuur en directie van Abrona veel sterkte".

Bedrijfsleven en gasten

Het bedrijfsleven van Oudewater en omgeving (dat regelmatige relaties onderbrengt bij Abrona) reageert verrast en gefrustreerd. Zij hebben de indruk dat de volgorde van de redenen voor sluiting het omgekeerde is van wat de directie van Abrona verklaart. In tegenstelling tot de politiek hebben zij helemaal niet de indruk dat er alles aan gedaan is om sluiting te voorkomen. "De financiële problemen zijn de belangrijkste reden en niet de afnemende vraag naar reguliere dagbesteding. Die vraag is er nog wel degelijk. Abrona fungeert ook als opleidingslocatie. Na een opleiding en na het opdoen van ervaring kunnen cliënten doorstromen naar bedrijven. Ons is niets gevraagd en wij zijn niet in de plannen gekend' is een veel gehoorde reactie. Twee jaar geleden hebben heel veel bedrijven uit maatschappelijke betrokkenheid veel geld in de verbouwing gestoken. Dat wordt nu allemaal weggegooid. Er is ons dit keer niet gevraagd om mee te denken of en hoe het tij gekeerd kan worden in Oudewater. "De procesgang rond de sluiting klopt niet", meldt een van de ondernemers die nauw betrokken is bij Abrona. "Als wij betrokken zouden zijn geweest zou er wellicht een oplossing gevonden zijn. Kijk maar hoe het met het hospice in Oudewater is gegaan. Toen dat in de problemen kwam hebben ze ons om hulp gevraagd. Er is voor een nieuwe locatie gezorgd en er is door het bedrijfsleven ruim een miljoen euro bijeengebracht om de continuïteit te waarborgen. Als Abrona ons had betrokken had er wellicht ook van alles gekund. Wij hebben de indruk dat Abrona in Oudewater stopt om de tekorten van Abrona als geheel te dichten met de verkoop van het historische pand in Oudewater".

Is sluiting nog afwendbaar?

Het besluit om te stoppen met Abrona in Oudewater wordt door de directie gezien als onafwendbaar. Maar het is een 'voorgenomen' besluit dat nog voor advies naar de centrale cliëntenraad, centrale familieraad en ondernemingsraad gaat. De directie denkt dat het besluit op zeer korte termijn definitief wordt. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor verkoop van het pand zijn al gestart. Uit de diverse raden klinkt volgens de directie begrip voor het genomen besluit. Daar denken de bedrijven, medewerkers en ouders van cliënten die wij gesproken hebben beduidend anders over. Een aantal van hen bezint zich op mogelijke stappen om het besluit ongedaan te maken en toch te zoeken naar oplossingen om Abrona voor Oudewater te behouden.

Afbeelding
Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 55 minuten geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 14 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 21 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort gisteren
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00