Afbeelding

Uit de Begrotingsraad Montfoort

Algemeen

Trudie Scherpenzeel

Spectaculair was de behandeling van de najaarsrapportage en de begroting voor 2024 in de gemeente Montfoort bepaald niet. Gemeenten worstelen dezer dagen, bij de vaststelling van meerjarenramingen, met de volstrekte onduidelijkheid over de financiering van het gemeentefonds na 2025. In dat jaar wordt het gemeentefonds herverdeeld en in het jaar daarna heeft het demissionaire kabinet aangekondigd de zgn. ‘opschalingskorting’ weer te willen invoeren.

Die opschalingskorting is in de jaren 10 van deze eeuw ingevoerd om kleine gemeenten financieel te dwingen tot aansluiting bij grotere gemeenten, toen het plan om grootschalig tot gemeentelijke herindeling over te gaan politiek mislukt was. De redenering was in die jaren dat gemeenten met meer dan 100.000 inwoners goedkoper kunnen werken. Die korting is vorig jaar stopgezet toen de inflatie de bocht uit gierde, maar het kabinet wil die dus weer invoeren. Wat er met het gemeentefonds gaat gebeuren is nog heel onzeker, zeker gelet op de op handen zijnde aardverschuiving in de landelijke politiek.

Verder had de VNG de leden opgeroepen om in de meerjarenramingen aan te geven wat de gevolgen van de nu bekende voornemens (althans die het huidige demissionaire kabinet wilde invoeren) voor de gemeenten zouden zijn en dus niet sluitende meerjarenramingen in te dienen. Daar heeft het college in Montfoort niet voor gekozen. Wethouder Wikselaar wierp de suggestie verre van zich en zei zich aan de reële cijfers te willen houden. Er werd voor de begroting slechts één motie ingediend, namelijk door Inwonersbelangen om het begrote overschot te stoppen in het bevriezen van de OZB-belasting. Die werd met alleen Inwonersbelangen voor verworpen, omdat de overige partijen ervoor kiezen om gezien het bovenstaande de reserves zo goed mogelijk te vullen in afwachting van gevreesde ‘ravijnjaaar’ (het jaar 2026, na de herverdeling van het gemeentefonds die vooral ten koste van kleine gemeenten zal gaan). Wat er na de verkiezingen van dit jaar gaat gebeuren staat nog lang niet vast. De Tweede Kamer heeft weliswaar net voor de sluiting voor het verkiezingsreces een tweetal moties aangenomen over de herinvoering van de opschalingskorting (unaniem) en het dichten van het ravijn (met grote meerderheid), maar er moet nog een hele formatie komen. Duidelijk werd verder, aan de hand van gestelde vragen, dat het energiepark op Mastwijk er waarschijnlijk niet gaat komen omdat het niet kan worden aangesloten op het net. PAK memoreerde in de algemene beschouwingen, dat het op 6 november op de dag af 50 jaar geleden was dat die partij is opgericht. En de burgemeester deelde mee, dat raadslid Van der Horst (D66) inmiddels is bevallen van een gezonde zoon. De raad feliciteerde haar daarmee.

Najaarsreportage en begroting en meerjarenraming werden unaniem aangenomen.

Afbeelding
Collectanten de straat op voor kinderen in armoede 1 uur geleden
Afbeelding
Enkeltje Holandija nu ook in Oudewater 18 uur geleden
Afbeelding
Taizé viering in Linschoten 23 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren gisteren
Afbeelding
Plusdienst 'Geloof, Hoop & Liefde' 13 apr, 09:00
Afbeelding
In Memoriam: Piet Rutges (1949 - 2024) 12 apr, 19:00
Afbeelding
O.P.A. vijftig jaar! 12 apr, 18:00
De eerste bezoeker van het seizoen ontving enkele publicaties over het Gemaal en heerlijke koeken.
Amersfoort aan zee in Haastrecht 12 apr, 17:00