Afbeelding

Moties Begrotingsraad Oudewater

Algemeen

Er waren bij de Begrotingsraad in Oudewater vijf moties ingediend. Drie moties waren van het CDA, in het geval van de motie over het volkshuisvestingsbeleid samen met de Onafhankelijken. Ook CU/SGP dienden een motie in om te onderzoeken of de raadsvergaderingen voortaan met beeld en geluid kunnen worden uitgezonden en VVDenD66 om een inkomenstoets in te voeren voor de toekenning van huishoudelijke hulp in de WMO. De Wakkere Geelbuik kondigde een verzoek om een interpellatiedebat aan voor de verkoopprijzen van de woningen op het Oranje Bolwerck.

Het amendement waarop de stemming over de begroting wegens het staken van de stemmen was blijven hangen (verschuiving van budget binnen de post groenonderhoud ten behoeve van onkruidbestrijding) werd nu wel aangenomen met 8 stemmen voor en 7 tegen en de begroting werd ook aangenomen met de stemmen van het CDA en de Wakkere Geelbuik tegen.

De moties van het CDA die van doen hadden met coulance in de bijstandsuitkering werden verworpen. Beide hadden zijdelings van doen met de woningmarkt. Eén motie bepleitte het niet korten op de bijstandsuitkering van ouders met een inwonend kind van 21 jaar of ouder met eigen inkomen en de andere het niet korten op de bijstandsuitkering van mensen die een relatie aangaan. Dit voor zes maanden onder het motto: liefde mag opbloeien, ook in de bijstand. In een aantal gemeenten loopt daarmee een experiment.

De wethouder was van mening dat de administratieve rompslomp van een dergelijke regeling te zwaar was en bepleitte om het experiment in o.a. de gemeente Tilburg af te wachten. Voor een experiment is toestemming van het ministerie nodig en bovendien moeten de partners tijdens dat halfjaar hun eigen adres aanhouden.

Een derde motie van CDA, in samenwerking met de Onafhankelijken, over de herinvoering van volkshuisvestingsbeleid haalde het wel, ondanks het ontraden van de motie door het college.

De wethouder was van mening dat de beperkte ambtelijke capaciteit voor ‘wonen’ vooral zou moeten worden ingezet voor het realiseren van woningen en vond de motie vooral een papieren tijger die dat zou belemmeren. De motie bepleitte het invoeren van een koopgarant termijn van 25 jaar op het Oranje Bolwerck en toekomstige projecten, de eerder bij motie van de Onafhankelijken al aangenomen doelgroepenverordening in december aan te bieden, de invoering van een ‘woonfonds’ waarbij projectontwikkelaars een vergoeding zouden moeten betalen als minder dan 30 % sociale huur of koop wordt gerealiseerd, de invoering van een zelfbewoningsplicht voor koopwoningen en een anti-speculatiebeding, de invoering van een opkoopbescherming zodra dat wettelijk mogelijk wordt om huisjesmelkers tegen te gaan en een jaarlijkse informatiebrief over wonen. En het doorwerken van deze motie in alle relevante gemeentelijke beleidsdocumenten. Deze motie werd aangenomen met 9 stemmen voor en 6 tegen (VVDenD66 volgden de argumentatie van de wethouder, evenals de SG/CU). De Wakkere Geelbuik steunde de motie ook, ondanks een stemverklaring dat het te laat en veel te weinig was.

De motie van VVDenD66 voor de invoering van een inkomenstoets bij toekenning van huishoudelijke hulp in de WMO werd met 14 stemmen voor en 1 tegen (Wakkere Geelbuik: omgekeerde discriminatie bij een voorziening die algemeen toegankelijk zou moeten zijn) aangenomen, evenals de motie van CU/SGP over het streamen van beeld en geluid (WG: daar wordt het niet interessanter van).

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Collectanten de straat op voor kinderen in armoede 1 uur geleden
Afbeelding
Enkeltje Holandija nu ook in Oudewater 18 uur geleden
Afbeelding
Taizé viering in Linschoten 23 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren gisteren
Afbeelding
Plusdienst 'Geloof, Hoop & Liefde' 13 apr, 09:00
Afbeelding
In Memoriam: Piet Rutges (1949 - 2024) 12 apr, 19:00
Afbeelding
O.P.A. vijftig jaar! 12 apr, 18:00
De eerste bezoeker van het seizoen ontving enkele publicaties over het Gemaal en heerlijke koeken.
Amersfoort aan zee in Haastrecht 12 apr, 17:00