Afbeelding

Uit de raad Montfoort

Algemeen

De vergadering van de raad van Montfoort strekte zich opnieuw uit over twee avonden. Hieronder een overzicht in het kort van een aantal punten die ook al uitgebreid in de commissievergaderingen aan de orde zijn geweest.

Herontwikkeling Burgemeester de Geusplein Linschoten

Lokaal Montfoort en het CDA dienden een amendement in om te bewerkstelligen dat De Vaart niet zal worden gesloopt, dat in het contigent voor Linschoten Zuid tachtig woningen worden opgenomen en dat in gesprek moet worden gegaan met Libel en SBML voor het renoveren en zelfstandig exploiteren van woningen

D66 diende ook een amendement in en wilde dat De Vaart niet zal worden gesloopt tot er een bestemmingsplan en een plan voor sociaal culturele voorzieningen is vastgesteld.

Beide amendementen werden verworpen, met respectievelijk 10 en 14 stemmen tegen.

Het voorstel om niet te slopen tot het bestemmingsplan is vastgesteld werd met 9 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. De tegenstemmers waren CDA, CU, D66 en Lokaal Montfoort.

Voortzetting opslag ondernemersfonds

Ook hier een tweetal amendementen en een motie. Eén amendement was van technische aard en werd overgenomen (VVD). Een ander amendement (SGP) beoogde om in plaats van een ondernemersfonds over te gaan tot de instelling van een BIZ (die wordt op dezelfde manier gefinancierd, maar heeft heel andere voorwaarden. Het geld mag bijvoorbeeld alleen worden gebruikt voor het onderhoud en investeringen in de openbare ruimte). Dit amendement werd verworpen met 3 stemmen voor en 12 tegen. Het voorstel (handhaven en oplossingen zoeken voor de door de rechterlijke uitspraak gerezen moeilijkheden) werd met 11 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. De motie van CDA en LM beoogde om het bestuur van het ondernemersfonds uit te breiden met een vertegenwoordiger van de agrarische sector. Die werd met twee stemmen tegen aangenomen. Over het voorstel en de motie werd verdeeld gestemd door VVD en IBML.

Moties vreemd

Daarvan waren er maar liefst vier.

Een motie van PAK over het standaard opnemen van een toetsing van inclusiviteit in besluitvorming werd met alleen de stemmen van Lokaal Montfoort tegen aangenomen.

Een motie van de VVD over het opnieuw instellen van cameratoezicht op het Burgemeester de Geusplein ter bestrijding van overlast werd met 10 stemmen tegen en 5 voor (de indieners en LM) verworpen.

PAK, VVD en Inwonersbelangen om het ‘ommetje Stuivenberg’ compleet te maken werd met de stemmen van CDA, LM en CU tegen aangenomen. De argumenten van deze partijen waren vooral financieel van aard.

Een motie van LM om de invalidenparkeerplek bij de AH niet te verplaatsen werd met alleen de stemmen van CU en LM voor verworpen.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Festival Verhalen tussen Oud en Nieuw 3 uur geleden
Afbeelding
Expositie 'Het verloren doek' 5 uur geleden
Afbeelding
Verenigingen verbreken miljoenenrecord; recordopbrengst voor FC Oudewater 10 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 13 uur geleden
Afbeelding
Een Luisterend Oor 10 dec., 19:00
Afbeelding
Kerst met de kerstman en -mutsen 10 dec., 17:00
Afbeelding
Alzheimer Café regio Woerden 10 dec., 12:00
Afbeelding
Curlingseizoen van start in Montfoort 9 dec., 19:00