Afbeelding

Participatie in de gemeente

Algemeen

Isa Boere

Het Forum Samenleving trapte op maandagavond 22 mei af met een presentatie over participatie in de gemeente. Dit was nodig omdat de vormgeving van ‘participatie’ nog knap lastig blijkt. Want wanneer en hoe zet je als gemeente welke instrumenten in?

Er is nu een kader ontworpen met een ‘toolbox’ waarmee in kaart wordt gebracht wanneer je als gemeente welk soort participatie moet inzetten. Nadat de vragen van de raadsleden werden beantwoord was het tijd voor de raadsvoorstellen. De eerste over de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierdoor wordt het verboden om in de openbare ruimte ‘middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar’ te gebruiken of in handen te hebben. Burgemeester De Vries vertelde dat deze toevoeging ervoor kan zorgen dat boa’s nu daadwerkelijk kunnen handhaven op het gebruik van onder meer lachgas. Een andere aanpassing maakt het mogelijk dat het college terreinen kan aanwijzen waar grote voertuigen niet langer dan drie aaneengesloten dagen mogen parkeren. Dit zal voordelig zijn voor ondernemers van Tappersheul. De wijzigingen gaan beide door als hamerstuk naar de gemeenteraad op 8 juni. De volgende raadsbesluiten richtten zich op zienswijzen. Zo bleek over het raadsvoorstel ‘Zienswijze ontwerpbegroting Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 2024’ in het forum nog wat onduidelijkheid te heersen waardoor deze als bespreekstuk naar 8 juni gaat.

Nadat twee raadsvoorstellen over de vertrouwenscommissie van de burgemeester ook als hamerstuk naar de raad gingen, kwam de raadsbrief afhandeling motie Winterplan ter sprake. Wethouder Kok deed hierbij de toezegging na te vragen of de omgekeerde toets bij de bijzondere bijstand helpt. Deze omgekeerde toets betekent dat, om in aanraking te komen voor deze bijzondere bijstand, niet de hoogte van het inkomen leidend is, maar de inkomsten min alle uitgaven.

Afbeelding
Deze week in Concordia 47 minuten geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 2 uur geleden
Afbeelding
Voetbalverslagen en voetbalprogramma 3 uur geleden
Afbeelding
Hoge opkomst bij de Kamerverkiezingen in Haastrecht en gehele Krimpenerwaard 17 uur geleden
Afbeelding
Stemmen tellen 18 uur geleden
Afbeelding
Aankomst in Oudewater als vanouds 19 uur geleden
Afbeelding
Horen, zien en toch zwijgen 20 uur geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 21 uur geleden