Afbeelding

Uit de raad van Oudewater

Algemeen

De vergadering van de raad werd geopend met twee insprekers. De eerste was de heer Van der Sande uit Hekendorp, die werkelijk pisnijdig was over een bezoek van de politie bij hem thuis naar aanleiding van een aantal mails van zijn hand over het pluimveebedrijf in Hekendorp. Van hem is bekend dat hij, soms op beledigende of dreigende wijze (althans in de ogen van anderen) zijn standpunten voor het voetlicht probeert te brengen. Dat kwam hem al eens te staan op een ‘ordebrief’ van de vorige burgemeester en ook de huidige burgemeester heeft hem zo’n brief gestuurd. Uit de woorden van de burgemeester beoordeelt de politie zelf of er aanleiding is voor een bezoek. Die opdracht is niet door de burgemeester gegeven.

De tweede inspreker, dhr. Groen, kwam voor het agendapunt van het afschaffen van de inkomenstoets voor huishoudelijke hulp. Dat besluit had volgens hem nooit genomen mogen worden en dat hadden raad en college behoren te weten.

Inkomenstoets

Een jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om een ‘inkomenstoets’ in te voeren voor de toekenning van een aanvraag voor huishoudelijke hulp. Dit in navolging van een aantal andere gemeenten die dat, naar aanleiding van invoering van het abonnementstarief voor voorzieningen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Inmiddels is daar een bezwarenzaak tegen geweest en heeft de rechter uitgesproken dat het een gemeente niet vrij staat om in afwijking van een wettelijk kader te handelen. En die inkomenstoets was zo’n afwijking. De VVD ging de afschaffing het meest aan het hart en kwam met een aantal suggesties om de zgn. ‘voorliggende voorzieningen’ beter en efficiënter te organiseren (bijvoorbeeld een pool van hulpmiddelen waarmee mensen kunnen worden geholpen, zoals een robotstofzuiger). De wethouder zegde toe de mogelijkheden te zullen bekijken met de andere betrokken partijen en daarmee werd het voorstel aangenomen, met variërende graden van instemming (de Onafhankelijken spraken bijvoorbeeld uit tegen de wet te zijn, maar in te stemmen met het voorstel) werd het voorstel aangenomen.

Ontheffing woonplaatsverplichting wethouder

Het CDA heeft sinds jaar en dag bezwaar tegen het fenomeen van een wethouder die niet in Oudewater woont, maar bleef met haar pleidooi een roepende in de woestijn. Wethouder Lont mag van de rest van de raad gewoon in Utrecht blijven wonen. 11 stemmen voor en 4 tegen.

Koop-garant.

Heel ongebruikelijk leidde de presentatie rond de koop-garant regeling in het forum ruimte tot een raadsvoorstel. Dit omdat de woningen van het Oranje Bolwerk rond de zomer worden opgeleverd en de tien woningen die het betreft dus binnenkort in de verkoop moeten. De presentatie had veel vragen opgeroepen en er was blijkbaar tussen de raad en college sprake geweest van heel veel wisseling van informatie wat dus geleid heeft tot een last minute raadsvoorstel. En daar is nog een forse discussie over geweest naar aanleiding van een aantal amendementen. De hoofdmoot daarvan ging over de vraag of de gemeente zelf die regeling in beheer moet hebben of dat er een aparte organisatie (een BV bijvoorbeeld) voor moet worden opgericht. En of er al dan niet woningen in andere bouwplannen aan moeten worden toegevoegd. Uiteindelijk werd besloten, naar aanleiding van een amendement van alle partijen met uitzondering van Progressief Oudewater, nu alleen het benodigde geld ter beschikking te stellen voor de aankoop van de tien woningen op het Oranje Bolwerk, met 13 stemmen voor en 2 tegen van Progressief Oudewater, en de rest van het voorstel later uit te werken. De grote haast waarmee dit voorstel tot stand was gekomen nekte het uiteindelijk, hoewel alle partijen verklaarden vóór het instrument van koop-garant te zijn.

Moties vreemd

Tenslotte waren nog twee moties ‘vreemd aan de agenda’ ingediend. Een was een coalitiemotie naar aanleiding van de bespreking in het forum Ruimte van de verduurzaming van monumenten. Die werd aangenomen. De tweede motie was raadsbreed ingediend en behelsde een door Syntus gevraagde reactie op het vervoersplan van die organisatie. De gemeente had die al beantwoord door middel van een brief waarbij vooral werd gepleit voor verbeteringen aan lijn 107 en 123 en ook de buurtbus. De raad besloot die eerdere brief kracht bij te zetten door middel van een raadsbreed gedragen motie.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 58 minuten geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 14 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 21 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort gisteren
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00