Afbeelding

Gemeenteraad Oudewater

Algemeen

De vergadering begon met de complimenten van de burgemeester voor de leden van de stembureaus die tot diep in de nacht hebben moeten tellen. En ook de volgende morgen al weer vroeg aan de bak moesten om het werk af te maken. De opkomst was ook in Oudewater hoog met 69% en leidde ook in Oudewater tot een politieke aardverschuiving. Verder had de CU/SGP een set vragen ingediend over de Zuringkade (recent geasfalteerd): waarom niet zo breed geasfalteerd dat twee rolstoelen elkaar kunnen passeren. De wethouder zal het nog eens bekijken.

Sociaal akkoord

Vorig jaar heeft de raad besloten de ‘Maatschappelijke agenda’ te vervangen door een ‘Sociaal Akkoord’ waarin de voortgang op het terrein van het Sociaal Domein in de gaten wordt gehouden.

Hoewel het hier een proces-voorstel betrof om te komen tot dat sociaal akkoord, dat in september wordt verwacht, kon het op maar liefst drie amendementen rekenen. Voor niet ingewijden was het een moeilijk te volgen discussie. De drie amendementen waren technisch van aard (VVD en CU/SGP. Dit werd aangenomen) en twee van PO en CDA (meer gewone mensen betrekken in het proces van de totstandkoming en niet alleen organisaties die betrokken zijn bij het sociaal domein) en over proces en betrekken van inwoners en meer inbreng van de raad. Wat het verschil tussen deze laatste amendementen was, is schrijver dezes niet geheel duidelijk geworden. In ieder geval werd het laatste amendement gewijzigd aangenomen.

Beschermd wonen

Dit voorstel over doordecentralisatie van het budget had eigenlijk van het forum samenleving wel als hamerstuk aangenomen kunnen worden, zij het dat de VVD een amendement aankondigde. De inhoud van dit amendement beoogde om meer inzicht te krijgen in de besteding van het budget door de gemeente Utrecht (die tot nu toe beheerder was van dit budget voor de zestien westelijke Utrechtse gemeenten en ook een deel van de regie over de besteding van dit budget houdt) en het overschot dat terug moet komen naar de individuele gemeenten. Met dat geld kunnen dan eventueel lokale vormen van beschermd wonen worden ontwikkeld. Het gaat bij beschermd wonen veelal over GGZ-gerelateerde problematiek. Het amendement werd bij nader inzien weer ingetrokken.

Kaderbrief GGDrU

Het ging om een zienswijze van de raad op de kaderbrief. Unaniem was de raad van mening, dat die aangescherpt moest worden over de zorgen van de raad rond de financiële consequenties van ontwikkelingen rond ICT, het personeelstekort, mogelijke loonontwikkelingen en de invoering van de omgevingswet. Een door de coalitie ingediend amendement werd unaniem aangenomen.

Moties vreemd

Er waren maar liefst drie moties vreemd ingediend.

De eerste was van Onafhankelijken en CU/SGP over ‘grip op het groen’ die bepleitte een soort stroppenpot te maken voor als het geld op is voor extra maaironden, met name om te voorkomen dat opnieuw situaties ontstaan zoals vorig jaar op de Vierbergenweg. De motie werd ingetrokken omdat de wethouder niet wilde toezeggen dat hij dat kon realiseren. Wegens personeelstekort kon de wethouder ook niet toezeggen dat hij snel een informatieavond kan organiseren.

De tweede motie was door alle partijen ingediend met uitzondering van de VVD en ging over het plaatsen van een boom (in eigen tuin of openbaar) voor de geboorte van een kind. In Oudewater worden per jaar ongeveer 85 baby’s geboren en dat zou toe een snelle toename van het groen in de gemeente kunnen leiden. Na een gloedvol betoog van de woordvoerder van de Onafhankelijken, mevrouw Huizinga, werd de motie alsnog unaniem aangenomen.

De derde motie was van PO en was er eentje van ‘treurnis en verwondering’ over het optreden van wethouder Kok rond de Roberto-plataan. De andere partijen struikelden over die motie, met name het taalgebruik. Uiteindelijk besloot PO de motie niet in stemming te brengen.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 1 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 15 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 22 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00