Afbeelding

Uit de fora Oudewater

Algemeen

Er waren veel presentaties vorige week en maar weinig inhoudelijke agendapunten. Een vrij grote presentatie in het forum samenleving werd wegens ziekte van de spreker afgeblazen, waarna er niet veel meer bleef om te bespreken en op één na gingen alle agendapunten als hamerstuk naar de raad. Dat ene voorstel betrof de voortgezette ontheffing voor wethouder Lont van het ingezetenschap. Sinds jaar en dag is het CDA tegen het verlenen van die ontheffing na het eerste jaar van het wethouderschap. Het CDA wil dat via een stemming vastgelegd hebben in de raad (in fora wordt niet gestemd over voorstellen). Vandaar.

In het forum ruimte had het forum zelf mevrouw Van Roekel uit Papekop uitgenodigd om te komen uitleggen wat zij nu eigenlijk precies wil met een vergunningsaanvraag bij haar woning voor een atelier in de tuin. Bij die woning is een aantal jaren geleden een mantelzorgwoning voor de dochter van het echtpaar Van Roekel gerealiseerd. Nu het echtpaar van Roekel zelf op leeftijd begint te komen zijn op niet al te lange tijd extra voorzieningen nodig om de woonzorgunit te blijven handhaven. Het college is bang voor commercialisering van een zorg voorziening op die plaats. Mevrouw van Roekel kreeg ruim de tijd om haar ideeën te ontvouwen.

Andere presentaties in het forum ruimte hadden betrekking op de werkzaamheden van bureau ‘Mooi Sticht’, dat de commissie welstand en erfgoed adviseert inzake omgevingsvergunningen. De heer Tom lichtte het jaarverslag uitgebreid toe en beantwoordde daarna vragen daarover. Daarbij werden ook door de VVD ingediende vragen over de verduurzaming van (rijks)monumenten, die al via een raadsinformatiebrief waren beantwoord, meegenomen.

En tenslotte werd het forum bijgepraat over de ontwikkeling van de ‘koop-garant’ regeling, waarbij de gemeente tien van de appartementen op het ‘Oranje Bolwerck’ koopt en die tegen een lagere prijs te koop aanbiedt aan starters. Daar tegenover staat een verplichting om bij vertrek uit die woning de woning weer terug te verkopen aan de gemeente, waarbij de winst dan in enige vorm moet worden gedeeld. De bedoeling van die regeling is, dat de woningen op die manier beschikbaar blijven voor volgende starters tegen een lagere prijs dan gebruikelijk.

Voor de raad deze week bleven zodoende slechts twee besprekstukken over.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 1 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 15 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 22 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00