Afbeelding

Uit de fora Oudewater

Algemeen

Het vergadercircuit is weer op gang gekomen en afgelopen week vergaderden de beide fora in Oudewater.
De maandagavond stond vooral in het teken van een aantal presentaties voor toekomstige plannen.
De meest opvallende daarvan was een presentatie van een burgerinitiatief voor tiny houses.

Het betreft een groep van 16 belangstellenden, die zich hebben voorgenomen om te komen tot tiny houses, die niet hoeven te worden aangesloten op elektriciteit, water of riolering (met een Engelse term heet dat ‘off grid’). De huisjes zouden ook verplaatsbaar moeten zijn. Naar het model van de vroegere ‘communes’ tekenen de deelnemers een overeenkomst waarin zij die doelen onderschrijven en als ze willen vertrekken moeten ze hun huis meenemen. Nieuwe deelnemers moeten deelnemen aan een ballottage. De groep heeft het oog laten vallen op een strook land tussen de Meent en de Damweg, langs de provinciale weg en heeft met de eigenaren van de grond al een overeenkomst tot huur van de grond. Men denkt aan een periode van 10 jaar. Verder verkeert het project nog in een zeer prille fase. Op de publieke tribune zat een aantal omwonenden, die het allemaal nog niet voor zich zagen. Van de zijde van het forum en het college werd gewezen op een mogelijk gebrek aan ambtelijke capaciteit vanwege de grote bouwprojecten die al in gang zijn gezet en de vraag of de provincie hier wel ruimte voor zal geven. Wordt zeker vervolgd.

Een andere grote presentatie was die van het nieuwe integraal veiligheidsplan. Dit was een soort tussenrapportage, want het uiteindelijke plan komt pas in mei of juni. Er volgde een uitgebreide discussie over de inhoud daarvan. Ook dit punt wordt vervolgd, in de zomer. De stukken gingen als hamerstuk naar de raad.

De regionale veiligheidsstrategie kan bij de raadsvergadering rekenen op een amendement van PO en ging daarom als bespreekstuk naar de raad.

Ook Ferm Werk kwam de beleidsvoornemens op langere termijn presenteren en ook die werden uitgebreid besproken. De onderwerpen hebben vooral te maken met de nieuwe wet op de inburgering, waarvoor de gemeenten sinds 1 januari verantwoordelijk zijn. Dat is een complex traject, zoals gebruikelijk bij de overdracht van rijkstaken naar de gemeenten (lees: een pak nieuwe regelgeving). De nieuwe directeur presenteerde zich. Die is er overigens al een jaar, maar was nog interim. Hij hamerde op het feit dat de organisatie weliswaar tot het bot gemotiveerd is maar wel ‘uitgewoond’ is na de laatste twee crisisjaren, waarin allerlei extra regelingen in het kader van de coronacrisis moesten worden uitgevoerd, en dringend aan modernisering toe is op het gebied van hoe de dingen, administratief en digitaal, georganiseerd zijn. U raadt het al: ook hier een lange discussie. De doelgroepen C/D (wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt) en de statushouders zouden wat meer aandacht moeten krijgen dan in het verleden wel eens het geval is geweest. Ook verwacht hij meer zaken gerelateerd aan armoedebestrijding. De kaderbrief ging ook als hamerstuk naar de raad.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 44 minuten geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 14 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 21 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort gisteren
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00