Afbeelding

Uit de fora Oudewater

Algemeen

Voor het eerst in anderhalf jaar werd er weer vergaderd in het Stadhuis. Dat wil zeggen voor de fora, de voltallige gemeenteraad vindt a.s. donderdag weer plaats in De Klepper. Beide avonden van het gecombineerd forum Ruimte en Samenleving begonnen met dank van wethouder Kok voor de vele en warme blijken van belangstelling tijdens zijn herstelperiode. Hij is weer volledig aan het werk.

Bestemmingsplan Schuylenburcht

Na de vele keren dat dit plan al is besproken waren er eigenlijk nog maar weinig vragen. De VVE van IJsselstaete blijft ongelukkig met de uitwerking van het plan en zowel de wethouder als de woordvoerder namens de VVE spraken hun teleurstelling uit over het feit dat zij elkaar niet hebben kunnen vinden. De wethouder zei dat nadrukkelijk is gekozen voor zoveel mogelijk woningen, gelet op de huidige woningnood. De woordvoerder van de VVE kon daar wel begrip voor opbrengen. Wanneer er gebouwd gaat worden blijft afhankelijk van de vraag of er beroep wordt aangetekend tegen het plan.

Afval

Een ingekomen brief van de stichting Linquenda werd geagendeerd omdat het CDA een woordvoerder van de stichting had uitgenodigd om in te spreken. Het gaat om de vraag of Linquenda zijn restafval bij de milieustraat mag inleveren. Zie verder de column ‘Blik op’ op deze pagina.

Vrouwenbrug

Alle partijen hadden technische vragen ingediend, maar die leidden niet tot veel discussie. Naar verwachting zal dat in de gemeenteraad van deze week uitvoeriger het geval zijn.

Omgevingsvergunning oude stadskantoor

Hoewel geen agendapunt voor de raad waren ook hierover veel vragen ingediend. Er loopt een aanvraag om het oude stadskantoor om te bouwen van kantoren naar 19 appartementen. De inwoners van de Kapellestraat zijn hier tegen, vanwege de te verwachten parkeeroverlast en het op straat vieren van feestjes. Het oude stadskantoor heeft geen eigen buitenruimte en de appartementen krijgen ook geen balkons. Parkeerplaatsen zijn bij het gebouw niet te realiseren. De aanwezige forumleden spraken hun zorgen uit over het via de kruimelregeling wijzigen van de bestemming van het pand van kantoor naar appartementen. Het college lijkt zich op het standpunt te stellen dat, omdat er geen wijziging aan de buitenkant van het pand plaatsvindt, de kruimelregeling moet worden gehanteerd. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken. Het punt wordt niet besproken op de raadsvergadering, omdat er (nog) geen raadsvoorstel lag.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Gehoord 14 minuten geleden
Afbeelding
Stapje voor stapje breidt het damesvoetbal bij FC Oudewater uit 14 uur geleden
Afbeelding
'Montfoort Wandelt' door... 15 uur geleden
Afbeelding
Opbrengst collecte KWF 16 uur geleden
Afbeelding
Sluitende begroting voor de gemeente Krimpenerwaard 23 uur geleden
Afbeelding
VLAS, nieuw ouderinitiatief voor kinderen met zorg 30 sep., 19:00
Afbeelding
Week tegen eenzaamheid in de Krimpenerwaard 30 sep., 14:00
Afbeelding
Woonwagen- en standplaatsenbeleid 30 sep., 12:00