Afbeelding

Gemeenteraad Montfoort

Algemeen

De agenda van de raad van Montfoort telde vorige week negentien agendapunten, maar daarvan was een groot aantal hamerstukken. Pas bij agendapunt 10 (een wijziging van de APV) begon de discussie. Dit was ook als hamerstuk geagendeerd maar leidde tot een motie van VVD en SGP, die geen betrekking had op de voorgestelde wijziging, maar over een ander artikel, namelijk de maximale maat van ‘werkbussen’ die in een woonwijk mogen parkeren.

Eigenlijk een motie ‘vreemd’, maar er kan van alles in de politiek. Vanwege het feit dat er steeds meer mensen als ZZP-er hun brood verdienen en daarvoor een bedrijfswagen hebben, waarmee ze ook woon-werk verkeer doen en dus in een woonwijk parkeren, drong de motie erop aan om niet te handhaven en eens goed na te gaan of er bij de komende mobiliteitsnota niet naar andere mogelijkheden kon worden gezocht dan een verbod op parkeren van voertuigen van een bepaalde grootte in woonwijken. De motie werd aangenomen met de stemmen van het CDA, PAK, Inwonersbelangen en D’66 tegen.

Parkeerplaatsen Westerweelstraat

Dit voorstel kon rekenen op twee amendementen, te weten van PAK en D’66 (compensatie voor de drie bomen die daarvoor moeten wijken elders in de woonwijk of de gemeente, van dezelfde soort en grootte) en één die zou moeten leiden tot meer dan de voorgestelde 15 parkeerplaatsen en die voor een groot deel geschikt te maken voor het opladen van E-auto’s (VVD en IBML). Beide amendementen haalden de eindstreep niet en het bestemmingsplan werd vastgesteld, met alleen de stem van D’66 tegen.

Integraal veiligheidsplan

Veel lovende woorden werden gesproken over de totstandkoming van het integraal veiligheidsplan en dit werd met algemene stemmen aangenomen, nadat de burgemeester als portefeuillehouder nog een aantal vragen had beantwoord.

Moties vreemd

De VVD diende een motie om de wegversmalling tussen de sporthal en De Lindescote in de wijk Voorvliet in Linschoten te verwijderen omdat er geen voertuigen elkaar daar meer kunnen passeren en de nabijgelegen parkeerplaats bij het Uilenbosje voldoende parkeergelegenheid biedt. Die motie werd na enige discussie ingetrokken. Dit nadat de wethouder had toegezegd de situatie te bekijken mede in samenhang met de toegankelijkheid voor hulpdiensten.

Tenslotte diende het CDA de motie in die in veel gemeenten door deze partij is ingediend om één euro per inwoner te doneren aan een liefst (dat stond tussen haakjes) lokaal project. Dat laatste werd door de burgemeester afgeraden, omdat daarvoor geen expertise bij de gemeente aanwezig is. Vanwege dat ‘liefst’ tussen haakjes werd de motie wel aangenomen, met algemene stemmen.

Trudie Scherpenzeel

De bushalte van de V.A.G.U. (Verenigde Autobusdiensten Gouda Utrecht)voor de deur van het café/restaurant.
Café restaurant Seelt (1) 3 uur geleden
Avondvierdaagse in Montfoort.
Avond4daagse Montfoort 5 uur geleden
De 38e editie van de Nationale Zilverdag vindt plaats op Tweede Pinksterdag in Schoonhoven.
Topdrukte verwacht op de Nationale Zilverdag 8 uur geleden
Tijdens herdenkingsmomenten worden er lichtjes op de graven geplaatst.
Adoptie oorlogsgraven Montfoort 18 mei, 19:00
Afbeelding
Oudewater dementie vriendelijk! 18 mei, 17:00
Ruzie om een nest.
Ruzie om een nest 18 mei, 12:00
De heer Lam aan het werk.
Een heel bijzonder en meeslepend verhaal 17 mei, 19:00
Patricia Aschman startte een lobby voor een hondenlosloopgebied in het Stadspark. Haar viervoeters kunnen straks vrij ravotten in een afgeschermd gebied in het Stadspark.
Eindelijk! Montfoort krijgt een hondenlosloopplek in het Stadspark... 17 mei, 18:00