Afbeelding

Uit de raad van Oudewater

Algemeen

Het was een wat atypische maand oktober voor de raad van Oudewater. Er was een grote hoeveelheid agendapunten, die vooral van doen hadden met gemeenschappelijke regelingen waar Oudewater deel van uitmaakt en die voor het grootste deel als hamerstuk werden afgehamerd.

Normaal gesproken is oktober de begrotingsmaand, maar bij de voorbereiding was onvoldoende tijd gebleken om alle ingediende vragen te beantwoorden. Het college stelde twee weken geleden voor die vragen te behandelen in een extra vergadering van de auditcommissie. Die zou dan wel toegankelijk zijn voor de overige leden van de fora, maar niet openbaar. De voltallige fora vonden dat geen goed idee, vandaar dat werd besloten tot het inlassen van een extra gezamenlijke forumvergadering (gisteravond) en een extra raadsvergadering a.s. donderdag, zodat de begroting toch in zijn totaliteit in het openbaar kon worden behandeld.

Voor de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleven dus alleen de overige agendapunten over, die voor het overgrote deel zonder discussie werden afgehamerd. Een extra aandachtspunt was het ‘vragenhalfuurtje’. Dit agendapunt, standaard op de agenda, is bedoeld om het college te bevragen over zeer actuele ontwikkelingen, die nog niet op de agenda kunnen staan. Niettemin is er in toenemende mate sprake van het via dit vragenhalfuutje op de agenda plaatsen van niet geagendeerde onderwerpen. De voorzitter had zich voorgenomen het vragenhalfuutje te beperken tot echt een half uurtje en gaf de indieners van de zes series vragen elk vijf minuten, hetgeen voorkwam dat er lange discussie ontstonden en erin resulteerde dat de onderwerpen van die vragen in een later stadium al dan niet op de agenda zullen worden geplaatst. De meest opvallende was het pluimveebedrijf in Hekendorp, waarover u elders op deze pagina een persbericht van Progressief Oudewater aantreft. De vraag wie over het aanwijzen van de piekbelasters gaat en over de uitkoop van als zodanig aangewezen bedrijven besluiten neem kon echter nog niet beantwoord worden. Daar moeten men in Den Haag nog besluiten nemen.

Persbericht (Progressief Oudewater)

Wijs pluimveebedrijf Wiltenburg aan als piekbelaster

Omwonenden van pluimveebedrijf Wiltenburg hebben de Oudewaterse gemeenteraad gevraagd het bedrijf in de Hekendorpse buurt aan te wijzen als piekbelaster met als het doel het pluimbedrijf te saneren. Het bedrijf ligt op minder dan 2 kilometer afstand van het Natura2000 gebied ‘Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein’. De Rijksoverheid wil grote agro-industriële bedrijven in de buurt van natuurgebieden zo mogelijk binnen een jaar uitkopen om de te hoge uitstoot van stikstof terug te dringen.

Volgens de berekeningen van de buurtbewoners is de uitstoot van de 122.000 legkippen in de megastal van het pluimveebedrijf vergelijkbaar met die van 1.000 melkkoeien (ammoniak), 35.000 melkkoeien (fijnstof) en 3.500 melkkoeien (stank). Daarmee is het bedrijf als groot te bestempelen. Een gemiddeld pluimveebedrijf met legkippen telt 45.000 kippen. Het pluimveebedrijf heeft een stikstofbelasting die vergelijkbaar is met die van 20 procent van alle melkkoeien in Oudewater.

Pluimveebedrijf Wiltenburg is een slepend hoofdpijndossier voor het Oudewaterse gemeentebestuur. De ondernemer en de omwonenden liggen al jaren in de clinch over de overlast die het bedrijf de omgeving bezorgt in de vorm van stank, fijnstof en ammoniak. De handhaving kost de gemeente jaarlijks meer dan een ton aan gemeenschapsgeld en veel personele inzet.

Enkele maanden geleden nam de gemeenteraad een motie van Progressief Oudewater aan alles in het werk te stellen om de overlast en gezondheidsrisico’s te beperken en scenario’s uit te werken voor de toekomst van het bedrijf, waaronder sanering. Tot nu toe is er behoudens het voorstel van het college om een mediator aan te stellen geen uitvoering gegeven aan de motie.

Progressief Oudewater ziet het verzoek van de omwonenden als een welkome kans om de impasse te doorbreken. De financiële steun van het Rijk brengt een voor alle betrokken partijen haalbare en bevredigende oplossing binnen handbereik: de milieuhinder stopt, de ondernemer wordt schadeloos gesteld en de gemeente is verlost van de hoge handhavingskosten en een chronisch hoofdpijndossier.

Trudie Scherpenzeel

Foto: EHA&DOOR architecten.
Bouwkosten nieuwe gemeentehuis vallen hoger uit 21 minuten geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 3 uur geleden
Het treintje is er ook weer. Dit maal helemaal gereviseerd.
Stadspark Montfoort weer ééndaags pretpark voor de regio 17 uur geleden
Drie generaties turnvrouwen.
Drie generaties in de turnwereld 18 uur geleden
Afbeelding
Haastrechtse Jaarmarkt voor de 48ste keer 19 uur geleden
Afbeelding
Ga je mee ...... tijdens de jaarmarkt naar de gezamenlijke kerken 21 uur geleden
Afbeelding
Draai aan het rad op de jaarmarkt in Haastrecht 22 uur geleden
opties m.b.t. de tweede Haastrechtse Brug
Inloopbijeenkomst: 'Tweede Brug in Haastrecht' gisteren