Het belang van vroege signalering bij dementie

Op donderdag 12 mei organiseert Marjon de Jong, de coördinator van ontmoetingscentrum ’t Bakkershuis, een informatieavond over dementie in het Sint Joseph te Montfoort. Aanvang 19.30 uur en de toegang is gratis.

Deze avond is Saskia Danen gastspreker. Zij is coördinator van het netwerk Dementie West Utrecht en vertelt over het belang van vroeg signalering. Daarnaast is zij mantelzorger voor haar vader én initiatiefneemster van de Dementie Academie, een online leerplatform over dementie.

Zorg en ondersteuning beter afstemmen

Het belang van ‘vroege signalering’, het diagnosetraject en leren omgaan met dementie zijn de onderwerpen die deze avond aan bod komen. Zorg en ondersteuning kunnen beter georganiseerd worden als de signalen van dementie eerder herkend worden. Mensen kunnen hun toekomstverwachtingen tijdig bijstellen, wat frustratie en overbelasting kan voorkomen. Dementie is vaak lastig te herkennen. Uit onzekerheid geven veel mensen met beginnende dementie niet toe aan hun vergeetachtigheid of veranderingen in hun emoties en gedrag.

Saskia vertelt u over de eerste signalen, het belang van vroege signalering, welke mogelijkheden er zijn om u verder te laten onderzoeken en het leren omgaan met dementie. Ook de casemanagers dementie zijn tijdens de informatieavonden aanwezig om met u kennis te maken en om uw vragen te beantwoorden.

SWOM-informatieavonden

De informatieavonden zijn belangrijk voor de beeldvorming over dementie en niet alleen voor degene die er zelf mee te maken hebben, maar juist ook voor vrienden, familieleden, hulpverleners, vrijwilligers, thuiszorgmedewerkers, ambtenaren, mensen van de (sport)verenigingen, winkeliers enz.

Meer berichten