pr

Ontmoetingscentrum ‘t Bakkershuis voor mensen met geheugenklachten geopend in Montfoort

Afgelopen dinsdag werd aan het Hofplein in Montfoort ‘t Bakkershuis geopend. In dit huis met royale tuin is nu een ontmoetingscentrum gevestigd voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie, partners, familie en vrienden. Wethouder Yolan Koster sprak in het openingswoord, waarbij - door de corona maatregelen - een kleine groep betrokkenen aanwezig was, haar dank uit richting de familie Bakker, de eigenaren van het huis die ‘t Bakkershuis mede ondersteunen.

Het idee voor deze faciliteit ontsproot aan het hoofd van coördinator en dementieconsulent Marjon de Jong van SWOM. Marjon, die zich al jaren inzet voor deze doelgroep, laat weten dat het ontmoetingscentrum een centrale plek moet zijn, waar iedereen die vragen heeft en te maken heeft met geheugenproblemen en beginnende dementie welkom is. “Waar mensen zichzelf kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten op basis van wederkerigheid. Je komt wat halen, maar ook wat brengen, bijvoorbeeld doordat je optreedt als gastvrouw of meehelpt bij het tuinonderhoud. Mensen kunnen hier terecht voor contacten, emotionele steun, activiteiten, informatie en advies. ‘Welzijn’ staat voorop en de zorg- en medische hulpverlening is ondersteunend.” De visie van het ontmoetingscentrum sluit aan bij de visie van SWOM: Iedereen moet in staat zijn deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De Jong vertelt hoe belangrijk het is dat mensen met beginnende dementie ook een leven leiden, waarbij ze gelijkwaardig zijn en geaccepteerd worden in de samenleving. “Dat ze mee blijven doen en ondanks de beperking van hun ziekte, een zinvolle bijdrage kunnen leveren.” Het ontmoetingscentrum moet volgens haar daarom vooral makkelijk bereikbaar en laagdrempelig zijn. “In de missie staat omschreven dat het welzijn van mensen wordt verbeterd als er een vaste plek is, en ze het gevoel hebben tot een groep te behoren, waar de uitdaging om te leven met dementie gedeeld kan worden en de mogelijkheden om regie te houden op het eigen leven vergroot wordt.”

(H)erkenning

Al vanaf 2012 is Marjon naast haar werkzaamheden als dementieconsulent (individuele begeleiding) bezig met het samenbrengen, verbinden van mensen die hetzelfde meemaken. Door het organiseren en faciliteren van ontmoetings-, loop-, gespreksgroepen en informatieavonden. Dit heeft ze altijd samen gedaan met haar collega’s van SWOM en een grote groep vrijwilligers. De behoefte bleek groot. Jaren geleden gaf ze al aan: “Eigenlijk hoeft er alleen nog een dak boven en een mooie tuin. Dan kunnen we ons van daaruit verder ontwikkelen.” Dat het door haar gedroomde huis er nu is, vindt ze prachtig om te zien: “Het is zo belangrijk, om mensen bij elkaar te brengen, verbinding te maken. Als je ziet wat daar ontstaat. Tussen mensen, die in hetzelfde schuitje zitten, ontstaan mooie dingen. Ook buiten mij om worden vriendschappen gesloten en activiteiten ondernomen.” In het ontmoetingscentrum vinden de mensen die er komen vooral een stukje her- en erkenning. De Jong vertelt: “Dementie niet alleen vergeetachtigheid, het betekent ook afname van eigen initiatief. Sowieso is het bij mensen die ouder worden goed om daarin een zetje te geven en hulp te bieden. Niet om het geheel over te nemen, maar om te kijken hoe mensen te stimuleren om bijvoorbeeld in beweging te blijven.”

Ze benadrukt daarbij dat het ontmoetingscentrum voor en door de mensen uit Montfoort en Linschoten is. Het ontmoetingscentrum wordt breed gedragen. De gemeente is nauw betrokken en zorgt voor ondersteuning. Vanaf het allereerste begin zijn de huisartsen mede-initiatiefnemer. De Hoge School Utrecht heeft zich aangesloten en ook het Netwerk Dementie Utrecht West biedt kennis en kunde. “Het is niet afhankelijk van één organisatie, wethouder of directeur.”

Behoefte

Er wordt vanuit ‘t Bakkershuis vooral naar de behoefte gekeken van mensen die er komen. Vanuit de Rijnhoven zijn twee casemanagers dementie die de werkzaamheden van De Jong ‘achter de voordeur’ hebben overgenomen. Zij informeren en signaleren ook de behoefte van de mensen. Er werd al gevraagd of er mogelijkheden zijn om een schilderclubje te starten voor drie inwoners die er zelf niet meer toe komen om dit zelf te organiseren. Dan zorgen we vanuit ‘t Bakkershuis dat die drie bij elkaar worden gebracht. We vragen wat ze nodig hebben, zorgen voor koffie thee en de ruimte. Hopelijk motiveert dat dan ook, doordat ze zich aan elkaar kunnen optrekken.” Ze stelt zich voor dat ‘t Bakkershuis doordeweeks zoveel mogelijk open is, en denkt dat er veel behoefte aan is. Ze ziet al voor zich hoe hier allerlei groepen bezig zullen zijn met elkaar. Misschien een muziekgroep, een beweeggroep, enzovoorts. “Het is vooral onderzoeken waar behoeftes liggen”, zegt Marjon. “Ik kan wel ideeën hebben, maar het gaat er mij om dat mensen zelf komen. Dat we dan samen kijken: hoe deed je dat vroeger? Hoe komt het dat het niet meer lukt op de tennisbaan, of bij het Knooppunt. Misschien kunnen we een maatje regelen? Wat heel belangrijk is, is dat mensen zo lang mogelijk mee blijven doen aan de samenleving en dat ze uitgedaagd worden. En als ze voor problemen komen te staan, zullen we met elkaar oplossingen vinden.” Marjon zegt dat ze met ‘t Bakkershuis voorziet in een groeiende behoefte, want steeds meer mensen krijgen dementie. “De jongste deelnemer is in de vijtig”, zegt ze. De focus komt wat haar betreft op een gezonde levensstijl, beweging en uitdaging. “Ik zag in het programma van de bekende neuropsycholoog Eric Scherder een stukje over dansen. Als ik hier door het huis loop, dan denk ik: ‘Die vloer is ook wel geschikt om te dansen.’ Misschien dat we eens een dansavond organiseren?”

Moestuin

Zo bruist ze van de ideeën en energie. Ze geniet volop van het huis en de tuin, wat ze een waar paradijsje noemt. Ze is van mening dat gemeente Montfoort met ‘t Bakkershuis voorop loopt in Nederland. “Montfoort was dertien jaar geleden ook de enige gemeente met een dementieconsulent.” Ze is in die zin erg te spreken over hoe voortvarend hiermee in Montfoort wordt omgegaan.” Dat het ontmoetingscentrum nu open is komt onder andere door een erfenis die Vrienden SWOM heeft ontvangen van meneer Klomp. Hij droeg SWOM een warm hart toe. Ze vertelt: “We hebben altijd middelen nodig. Zo hebben we een stuk grond in bruikleen gekregen in Montfoort. Daar mogen we voor de time being een moestuin aanleggen. Ook daarvoor zijn weer dingen nodig, zoals materialen.” De Jong wil daarvoor niet iedere keer aankloppen bij lokale ondernemers. “Dus denken we na over crowdfunding of roepen we mensen op om spullen die ze over hebben bij ons aan te bieden. Mensen mogen ook hun diensten aanbieden. Ben je bijvoorbeeld beweegcoach, heb je talent op gebied van muziek en vind je het leuk om je als vrijwilliger in te zetten; al is het maar eenmaal per veertien dagen om bijvoorbeeld een workshop te geven, dan zijn we daar heel blij mee.” Hoe ze het verder willen aankleden, daar zijn al wel ideeën over. Maar het belangrijkste vindt ze: “Mensen het gevoel te geven er weer toe te doen, want dat krijgen ze hier. En daar zetten we ons met alle liefde voor in.”

Info: Voor meer informatie neem contact op met SWOM of loop binnen bij ‘t Bakkershuis. www.swomontfoort.nl

Sjoukje Dijkstra

Meer berichten