Natasja Cassin en Liesbeth Kuil zijn 'nieuwe' Casemanagers dementie
Natasja Cassin en Liesbeth Kuil zijn 'nieuwe' Casemanagers dementie Sjoukje Dijkstra

Natasja Cassin en Liesbeth Kuil zijn ‘nieuwe’ Casemanagers dementie

Algemeen

Ze zijn al weer even aan de slag in Montfoort en Linschoten. Natasja Cassin en Liesbeth Kuil zijn beiden Casemanager dementie van de Rijnhoven. Vanaf 1 maart hebben ze de cliënten overgenomen van Marjon de Jong, die nu de kar trekt bij ‘t Bakkershuis. Beide casemanagers willen wat bekendheid krijgen. “Een kennismaking met de Montfoortenaren. We vinden het belangrijk dat ze weten dat wij nu het aanspreekpunt zijn en dat ze ons direct kunnen benaderen voor advies of ondersteuning. Dat hoeft niet via de huisarts”, aldus Natasja. In Montfoort wonen momenteel 200 mensen met de diagnose dementie of met geheugenproblemen. Van die 200 zijn er 80 mensen die zorg ontvangen. Waar zijn die andere 120, vragen de casemanagers zich af. “We zouden bijna wel een oproep willen plaatsen: Heb je geheugenproblemen of zie je een familielid ermee worstelen, neem contact op. Als de casemanager er vroeg bij is, is er tijd om een band op te bouwen.”

“Hiervoor geldt zelfs: hoe eerder de casemanager in beeld is, hoe langer de cliënt thuis kan blijven wonen”, aldus Liesbeth. “Dat is wetenschappelijk onderbouwd, en het is ook onze insteek. We willen dat iemand zo lang mogelijk op plezierige manier thuis kan blijven wonen.”

De belangrijkste taak van de casemanagers is te monitoren. Natasja licht toe: “Is iemand nog veilig en comfortabel in zijn of haar eigen huis? Zo niet, dan gaan we samen in gesprek. Er zijn heel veel mogelijkheden. Pakweg 25 jaar geleden ging iemand dan naar een bejaardenhuis. Veel mensen denken ook dat ze uit huis moeten, maar dat is helemaal niet zo. Alleen als er sprake is van een onveilige situatie of overbelaste mantelzorg. Juist daarom is het netwerk heel belangrijk. Buren bellen soms naar de gemeente of naar de kinderen, als ze een niet-pluis-gevoel hebben. Of als ze zien dat er dingen gebeuren die niet kloppen. Zo hadden we van de week een meneer met dementie die elke keer met de kliko’s aan de sjouw ging. De buren belden vervolgens de zoon op van die man. Dan gaan we even kijken wat er aan de hand is.”

Verbinden

“Op deze manier zijn we altijd bezig met verbinden. Met de SWOM of ‘t Bakkershuis, met de kinderen, de buurvrouw, mantelzorgerondersteuner of huisarts. Samen bekijken we: wat lukt en kan er nog? Wat is een aanvaardbaar risico? Op het moment dat de omgeving denkt: ‘Dit kan niet’. Dan gaan we ook meekijken. Iemand blijft zo lang mogelijk thuiswonen en indien nodig maken we ook de stap met diegene naar het verpleegtehuis toe. Soms krijgen we te maken met weerstand. In dat geval proberen we om iemand te laten inzien waarom het belangrijk is dat hij of zij gaat verhuizen.” Natasja vertelt dat het ook voorkomt dat de persoon in kwestie geen ziektebesef heeft of een gevaar voor zichzelf vormt: “In dat geval moet je doorpakken, wat overigens altijd in goed overleg gaat met huisarts en/of familie. Soms heb je dan een crisis opname. Gelukkig gebeurt dat niet vaak. Sinds twee jaar hebben we de Wet zorg en dwang. Die wet beschermt de cliënt. Bij verzet tegen opname is het nooit alleen een huisarts of familielid die kan beslissen of iemand gaat verhuizen. Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ), beoordeelt mee en soms zelfs een rechter. . Maar dat gebeurt gelukkig niet al te vaak!

Vertrouwen

Liesbeth benadrukt nog eens waarom het belangrijk is dat zij - als casemanagers - er in een vroeg stadium bij betrokken worden. “Het is fijn als je elkaar kent. Dat je weet: wie is de persoon, waar het om gaat. Wat heeft die persoon gedaan? Dat is ook het mooie van ons vak. Dat cliënten hele levensverhalen vertellen. Dan krijg je prachtige gesprekken, waardoor je iemand helemaal ziet opbloeien. Bijna alsof iemand weer helemaal jong wordt. We bekijken dan waar iemand nu staat in zijn of haar leven en wat aansluit bij wat diegene heeft gedaan, waardoor iemand prettig thuis kan wonen.” Natasja vertelt over een cliënt die in zijn werkende leven meubelmaker was van beroep. “Hij gaat nu naar de dagbesteding in Woerden, waar ze een eigen werkplaats hebben. Hij kan daar met hout, spijkers en hamer in de weer om vogelhuisjes te maken. Hij is lekker bezig en voelt zich nuttig. Kortom hij zit lekker in zijn vel.”

Vakbekwaam

Liesbeth zegt: “Het algehele plaatje is belangrijk in ons werk. We werken holistisch. Als we net betrokken zijn, bekijken we altijd eerst wat er nodig is. Soms heeft de mantelzorg ondersteuning nodig of moeten we de SWOM inschakelen of een psycholoog. We werken ook samen met andere deskundigen, zoals fysio- en ergotherapeuten of een diëtist. Daarin hebben we een coördinerende rol. We zorgen dat er samenhang is en overzicht, zodat partijen goed op elkaar aansluiten in de zorg die ze bieden.”

Voordat Liesbeth als casemanager dementie aan de slag ging, zat ze jaren in de zorghulpverlening. “Het laatste jaar was ik ambulant begeleider. Van daaruit heb ik deze overstap gemaakt.” Het bijzondere aan haar werk vindt Liesbeth dat mensen haar vertrouwen geven, en dat ze een stukje in hun leven mag kijken. “Ik hou veel van het werken met mensen en ik vind het leuk om dingen te regelen. Ofwel, als er wat aangevraagd moet worden, dan regel ik dat.” Natasja heeft een verpleegkundige achtergrond en ervaring als wijkverpleegkundige en kwaliteitsverpleegkundige in het verpleeghuis. Ze zegt: “Het is leuk om te vermelden dat Liesbeth en ik elkaar goed aanvullen. Door onze verschillende achtergronden en werkervaring, kunnen we onze clienten vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Dat beaamt Liesbeth, die aangeeft dat ze elk dan wel hun eigen cliënten hebben, maar goed met elkaar kunnen sparren. “We zijn onderdeel van een multidisciplinair geriatrisch team. Daarin zitten ook een specialist oudergeneeskunde, een psycholoog en op uitnodiging specialisten, zoals de fysio- of ergotherapeut.”

Beide casemanagers dementie ervaren het werken voor De Rijnhoven als bijzonder prettig. “Het is een kleine organisatie, die al 25 jaar bestaat”, zegt Liesbeth: “Ze hebben wonen, dagbegeleiding, thuiszorg, behandeling en casemanagement dementie. Omdat De Rijnhoven relatief kleiner is, is het heel persoonlijk. Ik denk dat dit ons beiden heel erg past.” “Vooral de korte lijnen in communicatie zijn een voordeel van een kleine organisatie”, aldus Natasja. “We hebben in onze organisatie drie kernwoorden: vakbekwaam, verbinden en vertrouwen . Ik denk dat die kernwoorden goed terugkomen in onze kennismaking. We hopen dat inwoners van de gemeente Montfoort - dus ook Linschoten - ons nu beter weten te vinden.”

De casemanagers dementie zijn van maandag tot vrijdag (09.00 tot 17.00u) te bereiken op het telefoonnummer: 0348 - 441714 of via het mailadres: casemanagementdementie@rijnhoven.nl. Ook kunt u hen in het Bakkershuis vinden tijdens het inloopspreekuur op maandag van 14.00 tot 15.00 uur.

Afbeelding
Een Luisterend Oor 2 uur geleden
Afbeelding
Kerst met de kerstman en -mutsen 4 uur geleden
Afbeelding
Alzheimer Café regio Woerden 9 uur geleden
Afbeelding
Curlingseizoen van start in Montfoort 9 dec., 19:00
Afbeelding
Belangrijke stap voor dierenwelzijn 9 dec., 17:00
Afbeelding
Wereldlichtjesdag Montfoort 9 dec., 12:00
Afbeelding
Bestemmingsplan 'De Bleek' waarschijnlijk in de loop van 2025 van start 8 dec., 18:00
Afbeelding
De gezonken pont van Hekendorp 8 dec., 17:00