Afbeelding

Woonwagen- en standplaatsenbeleid

Algemeen

Trudie Scherpenzeel

Voor de vierde en naar het zich laat aanzien laatste keer werd in de commissie Ruimte van Montfoort van maandag 11 september j.l. gediscussieerd over het woonwagen- en standplaatsenbeleid van de gemeente. Een punt waar met name PAK en D66 zich de afgelopen jaren hard voor hebben gemaakt en waarvoor zelfs de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in de raad is komen opdraven op hun uitnodiging. Het heeft allemaal niet mogen baten.

Er lag een voorstel voor, na drie eerdere besprekingen, om vier kavels in het plan de Bleek aan te wijzen als plaats voor (huur)woonwagens in de sociale sector. PAK en D66 hadden gepleit voor veel meer plaatsen en deden nog een ultieme poging. In 2012 zijn in Linschoten vier als zodanig aangewezen plaatsen bebouwd met vaste huizen. Sinds een wetswijziging in 2018 (waarin staat dat het moet gaan over in delen of in zijn geheel te verplaatsen woningen) waren de woordvoerders van mening dat die woningen in Linschoten met terugwerkende kracht niet meer als zodanig mogen worden meegeteld en dat het aantal gerealiseerde plaatsen dus nog op nul staat. Zij pleitten dus voor een verdubbeling van dat aantal van vier. De overige partijen waren het daar volledig mee oneens. De VVD zei, net als vorige keer, tegen elke vorm van discriminatie te zijn, dus ook tegen positieve discriminatie. De andere partijen waren, kort gezegd, van mening dat het met de huidige krapte op de woningmarkt niet aangaat om groepen van bewoners voor te trekken. Iedereen moet gelijke kansen hebben en zij werden hierin ondersteund door de wethouder. Verder waren zij het niet eens met de argumentatie van PAK en D66 dat door de wetswijziging de plaatsen in Linschoten niet meer mogen worden meegeteld. Ook al staan er vaste woningen op, ze staan nog steeds als zodanig in het bestemmingsplan. De standpunten liggen muurvast en het voorstel gaat het zeker niet halen in de raad, maar werd nog wel als bespreekstuk geagendeerd op verzoek van PAK en D66.

Een voorstel voor de toekenning van een krediet voor herinrichting van de Parklaan West kon op goedkeuring van ongeveer de hele commissie rekenen, hoewel nog wel wat vragen over de financiering werden gesteld en er ook nog wel vraagtekens waren over waarom de Oostkant van de Parklaan geen deel uitmaakte van het voorstel. Dat, aldus de wethouder, is opgenomen in het scholenplan en dus al geregeld.

Afbeelding
Een Luisterend Oor 3 uur geleden
Afbeelding
Kerst met de kerstman en -mutsen 5 uur geleden
Afbeelding
Alzheimer Café regio Woerden 10 uur geleden
Afbeelding
Curlingseizoen van start in Montfoort 9 dec., 19:00
Afbeelding
Belangrijke stap voor dierenwelzijn 9 dec., 17:00
Afbeelding
Wereldlichtjesdag Montfoort 9 dec., 12:00
Afbeelding
Bestemmingsplan 'De Bleek' waarschijnlijk in de loop van 2025 van start 8 dec., 18:00
Afbeelding
De gezonken pont van Hekendorp 8 dec., 17:00