Afbeelding

Van een voetpad, een initiatief en drie moties vreemd

Algemeen

Al bij het begin van de vergadering van 15 maart van de raad van Montfoort was de verwachting dat er wel een tweede avond voor nodig zou zijn om de agenda af te werken. En dat kwam uit. Onverwacht kostte de discussie over het voetpad bij de hervormde kerk toch nog veel tijd vanwege twee amendementen van de VVD en een motie van de CU.

De VVD had één amendement al in de commissie aangekondigd, maar diende nog een tweede in. De eerste was om de fiets te gast te laten zijn op het voetpad (werd na discussie ingetrokken), de tweede beoogt het pad zo breed te maken, over de hele lengte, dat scootmobielen elkaar kunnen passeren. De motie van de CU (een aparte fietsverbinding aanleggen die niet langs de kerk loopt) werd verworpen. Het oorspronkelijke voorstel, om het voetpad openbaar te maken, werd aangenomen met de stemmen van D66, CDA, LM en 1 stem, van de VVD, tegen.

Beheer maatschappelijk vastgoed

Bij het begin van de vergadering had LM geprobeerd dit stuk van de agenda af te voeren. Het ging om een kader voor exploitatie en beheer van maatschappelijk vastgoed tegen een kostendekkende prijs. Het ging dus ook nog niet om het vaststellen van huurprijzen en wat de gevolgen daarvan zijn voor de gebruikers van die gebouwen. Een brandbrief van de uitbaters van sportpark Rapijnen, die op de dag van de vergadering werd ontvangen, was daarom ook te vroeg, was het oordeel van de coalitiepartijen, die vóór het voorstel waren. Pas later komen de maatregelen in beeld die mogelijk nodig zijn om verenigingen, die gebruik maken van de gebouwen, voor al te veel financiële stress te behoeden. CDA, SGP, LM en CU stemden tegen het voorstel.

Initiatiefvoorstel

Lokaal Montfoort had een initiatiefvoorstel ingediend naar aanleiding van de steekpartij van enkele weken geleden omde wijk Keizerrijk aan te wijzen als ‘veiligheidsrisicogebied’. Dit omdat in het gebied veel sociale huurwoningen staan ‘die in ruime mate zijn toegewezen aan inwoners met een andere culturele achtergrond’, aldus het voorstel. Er zat een zeer gedetailleerd plan van aanpak bij. En er moest een brede werkgroep komen om de problemen aan te pakken. Het college had via een Raadsinformatiebrief aangegeven welke acties er al lopen (o.a. een aantal in het plan van aanpak opgevoerde acties) en vond de aanwijzing als veiligheidsrisico gebied niet gepast. (de burgemeester kan desnoods zo’n gebied aanwijzen in overleg met OM en Veiligheidsregio, maar dat gebeurt in de praktijk meestal alleen als sprake is van vuurwapengeweld in het gebied (red)). Het college pleitte ervoor om het advies af te wachten van externe onderzoekers. Na enige discussie amendeerde LM hun voorstel door de eis van een veiligheidsrisicogebied te laten vallen. Verschillende partijen vonden de verwijzing naar een andere culturele achtergrond ongewenst en uiteindelijk stemden alleen LM en de SGP nog voor het geamendeerde voorstel.

Drie moties ‘vreemd’

PAK had een motie ingediend om voor de volgende jaarwisseling vuurwerk ook te verbieden en een openbaar vuurwerkevenement te organiseren. Die motie werd verworpen.

Een motie van VVD, Inwonersbelangen en PAK om het ommetje ‘Stuivenberg’ te complementeren werd in afwachting van een reactie van de wethouder aangehouden.

Een derde motie, van de SGP, om de planning van de activiteiten rond de RES aan te passen aan de nieuwe datum van 1 oktober voor het inleveren daarvan, werd aangenomen.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 2 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 16 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 23 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00