Afbeelding

Commissie Ruimte Montfoort

Algemeen

Trudie Scherpenzeel

De raad van Montfoort kent een aantal repeterende kwesties, die almaar niet worden opgelost. De commissie ruimte had er afgelopen week maar liefst drie op de agenda stonden: de paardenhouderij en omwonenden op Willeskop 77, de realisering van woonwagenbeleid en wat betreft de energietransitie: de zoeklocaties van de provincie voor windmolens. Alle drie gingen als bespreekstukken naar de raad.

Willeskop 77

De vorige wethouder kwam in de nadagen van de vorige coalitie met een voorstel om het bestemmingsplan buitengebied aan te passen om voor eens en voor altijd regels te maken voor het houden van paarden op kleine schaal of op grotere schaal. Die notitie werd door de raad afgeschoten omdat die bang is voor wildgroei in paardenbakken in het buitengebied. De notitie stond opnieuw op de agenda, dit keer met als voorstel om het open te stellen voor nieuwe zienswijzen. Op zich een ongebruikelijke werkwijze; dat gebeurt meestal pas als het beleid is vastgesteld. De aanleiding van dit voorstel ligt in het feit dat in de achterliggende jaren de buren aan weerskanten van Willeskop 77C de gemeente met handhavingsverzoeken en bezwarenprocedures hebben bestookt (er liggen geen regels vast in het bestemmingsplan en dus zijn de buren van mening dat het bedrijf illegaal is en de gemeente moet handhaven). Met het wel vastleggen van regels zou de gemeente zich kunnen richten op het beoordelen van de situatie en een besluit kunnen nemen en zich zo kunnen terugtrekken uit wat in feite in civielrechtelijk conflict is. Men kwam er niet uit een dus wordt de kwestie opnieuw geagendeerd in de raad.

Woonwagenplaatsen

In 1999 is de woonwagenwet afgeschaft en dat leidde ertoe dat gemeenten over heel Nederland een uitsterfbeleid voerden. Daar stak de rechter een aantal jaren later een stokje voor en sindsdien zijn in Montfoort en Linschoten vier standplaatsen gerealiseerd en het huidige voorstel gaat over het realiseren van vier plaatsen in De Bleek. De raad is hierover verdeeld, nadat een voorstel onder de vorige coalitie was afgewezen. De VVD vindt dat dat voorstel tot discriminatie leidt (want voorrang voor een bepaalde doelgroep) en is tegen. Ook hier kwam men niet uit. Discussie in de raad dus.

Energietransitie

Geen windmolens in Montfoort, was de raad in de vorige periode van mening. Niettemin, de trein dendert voort en de provincie is nu bezig om ‘zoeklocaties’ aan te wijzen voor gemeenten. In Montfoort zou dat windmolens kunnen betekenen tussen de Blindeweg en de Cattenbroekerdijk, langs de A12. De verdeeldheid is nog groot en ook hier wilde men in de raadsvergadering verder over praten.

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 33 minuten geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 14 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 21 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort gisteren
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00