Afbeelding

Bouwlocaties naar provincie

Algemeen

De laatste vergadering van de Montfoortse raad telde zestien zware punten en het regende moties en amendementen. Het was dan ook voorspelbaar dat het niet in één avond zou worden geregeld. En dat gebeurde ook niet. Er waren opnieuw twee avonden voor nodig om de agenda af te werken.

Bouwlocaties

De in de commissievergadering besproken voorstellen voor bouwen buiten de rode contouren hebben, zoals iedereen heeft kunnen waarnemen, geleid tot veel commotie. Dat bracht alle partijen ertoe om uitvoerig te motiveren waarom het nodig is om deze locaties voor te stellen. Simpelweg omdat de voorgenomen aantallen woningen niet binnen de rode contouren kunnen worden gerealiseerd. PAK, Inwonersbelangen D66 dienden een amendement in om toch ook de locatie Heeswijk-Tiendweg mee te nemen. Die laatste locatie was in een eerder onderzoek afgevallen en diverse partijen spraken van een 'ongelijk' speelveld voor de aanwonenden, daar waar anderen wel de mogelijkheid hebben gekregen om te reageren. De inspraak is echter pas in een later stadium aan de orde, zodat daar niet echt sprake van is. Het amendement werd met 12 stemmen voor (LM tegen) aangenomen. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Een motie van CDA, LM, CU en SGP om ook locaties in Linschoten te onderzoeken werd eveneens met algemene stemmen aangenomen. De wethouder beloofde om ook de beoogde locaties in Linschoten die wel binnen de rode contouren vallen en naar zijn mening tot 2030 voldoen aan de raad in beeld te brengen.

Aanvullend krediet Hoflandschool

Opnieuw zorgde dit voorstel voor een lange discussie en drie amendementen. Het raadsvoorstel telde 18 pagina's en een groot aantal bijlagen. Na de vorige raadsvergadering waren nog meer dan tachtig vragen onbeantwoord en SGP, CU, LM, D66 en CDA stelden voor om de huidige locatie (achter de sporthal) conform het besluit van 2015 te handhaven. Dit amendement werd verworpen. De VVD wilde nader onderzocht hebben met de toepassing van welke extra maatregelen woningbouw een nieuwe school op de Hoflandlocatie wel kan worden gerealiseerd en of dat de stichtingskosten van de school kan verlagen. Ook dit amendement werd verworpen. VVD en IB wilden nader onderzocht hebben of een keuze voor de variant in bijlage 7 de financiële risico's zou verlagen. Dit amendement werd aangenomen. Het geamendeerde voorstel werd uiteindelijk met 8 stemmen voor en 7 tegen aangenomen.
(Volgende week de rest van de vergadering in De IJsselbode)

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 28 minuten geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 14 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 21 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort gisteren
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00