Afbeelding

Forum Samenleving Oudewater

Algemeen

Mevrouw Schaap en de heer Van Luijten kwamen namens de stichting Hartslag verslag uitbrengen van hun werkzaamheden in de laatste jaren om in Oudewater (en Hekendorp en Papekop en Snelrewaard) een dekkend, 24 uur per dag bereikbaar netwerk van AED's te realiseren. Daarbij horen dan twee van elke honderd inwoners die zo'n apparaat kunnen bedienen.

Bij een hartstilstand is het van groot belang om binnen 5 minuten te beginnen met reanimeren. Van de 6.000 gevallen per jaar in Nederland worden er 4.000 begonnen door vrijwilligers. Het begint al aardig te lukken met een dekkend netwerk. Er zijn inmiddels 13 AED's en 102 vrijwilligers. Een groot deel van die laatsten is bij het bedrijf waar ze werken bedrijfshulpverlener en al getraind. Vanwege de coronacrisis liggen nu de opleidingen stil en men moet een certificaat regelmatig vernieuwen. Daardoor zijn er een aantal mensen nu niet meer actief. De kernen zijn aardig gedekt, in de buitengebieden zijn nog wat witte vlekken. Het forum was complimenteus, ook naar de bedrijven die aan dit netwerk hebben meegewerkt.

Oud papier

Een brede raadsinformatiebrief over het reduceren van (de kosten van) afval was op verzoek van de raad voor nadere bespreking geagendeerd. Het ging vooral over het voornemen om het verzamelen van oud papier onder te brengen bij een professionele partij. Dat zou goedkoper zijn. Scouting, de Hervormde gemeenten Oudewater en Hekendorp en FC Oudewater hadden zich gemeld als belanghebbenden. Zij halen sinds jaar en dag in onze gemeente het oud papier op. Scouting voerde het woord namens allen. In de afgelopen jaren is het ophalen van oud papier bij herhaling ter sprake geweest, meestal als de opbrengst van het oud papier onder de door de gemeente gegarandeerde prijs zakte. In de notitie van gemeentewege werd van een subsidieregeling gesproken. Dat vond de woordvoerder onterecht. Vele tientallen vrijwilligers werken voor die centen op hun vrije zaterdag en het ophouden van deze werkzaamheden zou leiden tot forse contributiestijgingen voor de leden van beide verenigingen en de kerken zouden ook fors inkomsten verliezen. Er werd gesproken van een kostenbesparing voor de gemeente van 15.000 euro die zou leiden tot inkomstenverliezen bij belanghebbenden van 25.000 euro. Wethouder Lont hield vast aan zijn verhaal, maar er wordt toch nog verder over overlegd. Omdat het geen raadsvoorstel was, komt het voorstel in de breedte op een ander tijdstip terug.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Collectanten de straat op voor kinderen in armoede 1 uur geleden
Afbeelding
Enkeltje Holandija nu ook in Oudewater 18 uur geleden
Afbeelding
Taizé viering in Linschoten 23 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren gisteren
Afbeelding
Plusdienst 'Geloof, Hoop & Liefde' 13 apr, 09:00
Afbeelding
In Memoriam: Piet Rutges (1949 - 2024) 12 apr, 19:00
Afbeelding
O.P.A. vijftig jaar! 12 apr, 18:00
De eerste bezoeker van het seizoen ontving enkele publicaties over het Gemaal en heerlijke koeken.
Amersfoort aan zee in Haastrecht 12 apr, 17:00