Afbeelding
Foto: Aad Kuiper

Schaduw over Hekendorp

Algemeen

Volgens Robert de Gelder weten nog maar weinig mensen die in de omgeving van de mengvoederfabriek ABZ De Samenwerking U.A. aan de Provincialeweg Oost wonen van het op stapel staande idee om het bestemmingsplan aan die weg te wijzigen. Hij vertelt dit verhaal, dat hij bestempelt als ‘een schaduw over Hekendorp’, ook namens een aantal medebuurtbewoners, omdat hij zich zorgen maakt en wil zijn zorgen graag delen. Hij hoopt dat hij het tij kan keren.

“De plannen over een nieuw in te dienen bestemmingsplan op deze locatie en dus ook over de geplande uitbreidingen van ‘De Samenwerking’ aan de Provincialeweg Oost zijn ons duidelijk gemaakt tijdens een bijeenkomst op 29 augustus jongstleden. Die bijeenkomst was door De Samenwerking georganiseerd, maar erg druk was het niet. Ik ben bang dat veel mensen zich niet realiseren wat hen boven het hoofd hangt. De belangrijke wijzigen van dit nieuwe bestemmingsplan ten opzichte van het huidige bestemmingsplan zijn een sterk vergroot bouwblok met een verhoging van de bouwhoogte van de huidige 27 meter naar maar liefst 40 meter en een uitbreiding van het winkel- en presentatie-oppervlak van de Welkoop. Dat vinden wij nogal wat.”

Hij vertelt verder: “Wij vinden dat de aanpassingen een aantasting gaan worden van onze directe leefomgeving, maar ook dat de eventuele uitvoering dit plan een negatief effect zal hebben op de indirecte leefomgeving en het kleinschalig landschap waarin de huidige fabriek nu ook al een lelijke dissonant is.”

De verdozing van het landschap

De Gelder noemt dit de verdozing van het landschap, maar somt nog meer bezwaren op: “Vergeet de aantasting van de cultuurhistorisch waarde niet. Vlak bij deze pek werd destijds Wilhelmina van Pruisen aangehouden en het is een deel van de Oude Hollandsche Waterlinie. Het lijkt me ook niet aantrekkelijk voor toeristen die hier te voet of over het water komen. En dan moet je ook nog denken aan een van de grootste boomgaarden van de gemeente Krimpenerwaard met hoogstambomen hier vlakbij.”

“En dan heb ik de toename van geluidsoverlast, geuroverlast, lichtvervuiling en verkeersonveiligheid nog niet eens genoemd.”

Toekomstscenario’s

“Wat wij ons ook afvragen is of uitbreiding of modernisering wel in de huidige trend binnen de landbouw past, waar het aantal dieren juist gaat afnemen vanwege de stikstofproblematiek. Daarnaast lijkt het erop dat ook het gebruik van krachtvoer gaat afnemen vanwege de hoge kosten, het terugbrengen van emissies en het reduceren van het aandeel soja. Vervolgens is het maar de vraag hoe de veehouderij in het veenweidegebied zich gaat ontwikkelen wanneer de door minister Harbers aangekondigde waterpeilverhoging doorgevoerd gaat worden. Veehouders hebben nu al aangegeven dat ze dan geen intensieve melkveehouderij kunnen bedrijven. Is het dan logisch om een mengvoederfabriek te moderniseren of uit te breiden, terwijl De Samenwerking zelf aangeeft dat deze fabriek reeds modern en geautomatiseerd is. Wij denken van niet.”

En nu?

Robert de Gelder schetst nog een aantal problemen en twijfels en geeft ook aan meermalen contact te hebben gezocht met De Samenwerking, maar van die zijde geen reactie meer te hebben ontvangen. Daarom heeft hij contact opgenomen met De IJsselbode. Hij hoopt dat de buurtbewoners zich realiseren wat ze wellicht boven het hoofd hangt, maar eerst heeft hij aan B&W van de gemeente Krimpenerwaard een brandbrief gestuurd waarin hij puntsgewijs zijn ongenoegen uit, want het belangrijkste dat hij wil realiseren is het tij te keren voor het te laat is met de noodkreet: “Wij willen geen uitbreiding van de fabriek die een grote schaduw gaat leggen over Hekendorp en omgeving en hopen dat u de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan gaat afwijzen.”

De Samenwerking vanaf de Wilhelmina van Pruisenbrug.

Aad Kuiper

Afbeelding
Geslaagde 47e Zwem4daagse in het Knopenbad 28 minuten geleden
Afbeelding
Dichterbij Paulina 1 uur geleden
Afbeelding
Spaaractie met veel enthousiasme ontvangen! 2 uur geleden
Afbeelding
Opeens is het seizoen voorbij voor VVL 3 uur geleden
Afbeelding
De competitie is gespeeld; De laatste verslagen 7 uur geleden
Afbeelding
Dijk- en oeververbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Willeskop 8 uur geleden
Afbeelding
Open muziekochtend bij muziekvereniging Concordia in Haastrecht 30 mei, 17:00
Afbeelding
Suppen voor een schone IJssel 29 mei, 19:00